Skip to content

Van het bestuur – oktober 2018

De Feijenoorder is meer dan alleen het magazine Hand in Hand. Wij steken veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord-supporters in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Hiervoor voeren wij gesprekken met uiteenlopende partijen. Hieronder lees je waar wij ons de afgelopen maanden mee bezighielden.

Feyenoord City

De Feijenoorder is door SP Rotterdam uitgenodigd voor een gesprek over Feyenoord City. Tijdens dit gesprek hebben wij kenbaar gemaakt dat ons vertrouwen in de plannen is afgenomen. Al voordat International Stadia Group (ISG) zijn bevindingen bij de business case rapporteerde, heeft De Feijenoorder aan Feyenoord City achttien vragen gesteld over de haalbaarheid, hoogte en ontwikkeling van het spelersbudget. In onze ogen komt de realiteit steeds verder af te staan van eerdere beloften.

Feyenoord Supportersraad

De Feyenoord Supportersraad overlegt enkele keren per jaar met de club. De Supportersraad wordt op korte termijn aangevuld met nieuwe leden die hebben gereageerd op onze oproep om de vrijgekomen plaatsen in te vullen. Binnenkort zullen wij hen aan je voorstellen. Op defeijenoorder.nl vind je meer informatie over de Feyenoord Supportersraad.

Supporterscollectief Nederland

Supporterscollectief Nederland
Foto: De Feijenoorder

Op 9 september jl. nam De Feijenoorder deel aan de seizoensopening van Supporterscollectief Nederland, een samenwerkingsverband van de supportersverenigingen van clubs in het betaald voetbal. Vertegenwoordigers van supportersverenigingen en clubs evalueerden het verloop van de finale om de KNVB Beker (AZ-Feyenoord) en de wedstrijd om de Super Cup (PSV-Feyenoord). Zij stonden stil bij de afspraak tussen clubs dat een kaart voor een uitwedstrijd zonder combi voortaan maximaal €15 kost en een kaart voor een uitwedstrijd met bus- of autocombi maximaal €9. De Feijenoorder zal erop toezien dat clubs die Feyenoord-supporters ontvangen, deze afspraak naleven. Supporterscollectief Nederland is voorstander van verbetering van de toegankelijkheid, gastvrijheid en vriendelijkheid voor bezoekers van uitwedstrijden. Verder denkt zij mee over vuurwerk, bier in het stadion, competitieprogramma en vervoersregelingen. Deze thema’s zijn meegenomen in een onderzoek onder 4.000 supporters van alle clubs. De uitkomsten volgen later dit najaar.

Gezocht: nieuwe bestuursleden

De Feijenoorder is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Eind van dit jaar loopt de termijn van enkele bestuursleden af. Zij zijn niet herkiesbaar en maken graag plaats voor verse krachten. Heb jij interesse in een bestuursfunctie bij De Feijenoorder? Stuur dan een e-mail met je motivatie en cv naar [email protected].

Algemene Ledenvergadering op 26 november 2018

ALV De Feijenoorder 2017
Foto: Edwin Verheul

Op 26 november 2018 staat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van De Feijenoorder gepland. Op pagina 17 van deze Hand in Hand vind je meer informatie. Via defeijenoorder.nl en onze e-mailnieuwsbrief informeren wij je over locatie, aanvangstijd en agenda van de vergadering.