Van de Bestuurstafel, Oktober

Hand in Hand, Van de Bestuurstafel Logo

Elke maand verschijnt in het officiële Feyenoord Magazine van de Feyenoord Supportersvereniging: Hand in Hand dit artikel. Hier brengen wij de leden van de FSV op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de vereniging. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

FSV stelt schriftelijk vragen aan Feyenoord City

Op 7 augustus hebben wij – zoals vorige maand op deze plek te lezen viel – de gemeenteraad schriftelijk op de hoogte gesteld van onze rol bij het stadionproces. Dat is vervolgens buiten de vereniging om in de media beland. Het team van Feyenoord City was daar niet blij mee. We hebben hen in een gesprek op 18 augustus uitgelegd waarom we de gemeenteraad hebben geïnformeerd. Dit was omdat er andere verhalen over onze betrokkenheid in de rondte gingen dan hoe wij die ervaren. En wij vonden bijvoorbeeld dat we te veel informatie uit de media moeten vernemen. Naar aanleiding van dit gesprek hebben we een aanvullend document uit april 2016 ontvangen dat de keuze voor nieuwbouw en de gekozen locatie moet onderbouwen. De onderbouwing in dit document is niet van dien aard dat duidelijk wordt waarom renovatie geen optie is en de nu gekozen locatie de beste is. Op 14 september zou een vervolggesprek plaatsvinden om hier dieper op in te gaan maar dit gesprek werd afgezegd. Inmiddels ligt er bij het team van Feyenoord City een document met vragen. Daar wordt nu naar gekeken waarna een vervolgafspraak zal volgen. Het stellen van vragen helpt ons om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de plannen en gemaakte keuzes. Dat vinden we belangrijk omdat de gebieds- en stadionplannen een essentieel onderdeel uitmaken van de toekomst van Feyenoord.


Geen sfeeractie in Almelo

Feyenoord wist de volle buit mee te nemen uit Almelo op 21 augustus. Dat was goed nieuws voor iedereen die Feyenoord een warm hart toedraagt. Minder positief was de opstelling van de lokale autoriteiten ten opzichte van een geplande sfeeractie. De sfeeractie bestond uit het meenemen van 400 vlaggen, gelijk aan de vlaggen die zijn gebruikt bij de bekerfinale. Vanuit Almelo (inclusief club) liet men weten dat de actie is afgekeurd vanwege “slechte ervaringen in het verleden met andere clubs”. Op de vraag om daarvan voorbeelden aan te dragen kwam geen antwoord. Feyenoord en haar supporters hebben zich in Almelo de afgelopen jaren keurig gedragen. Het weigeren van deze sfeeractie lijkt dan ook willekeur en we baalden er behoorlijk van. Zonde dat men in Almelo geen positieve sfeer wil realiseren. Uiteindelijk kregen we op zaterdag om 11.00u opeens alsnog eenzijdig ‘toestemming’ voor de oorspronkelijk aangevraagde actie. Vanwege het korte tijdsbestek tot de wedstrijd kon het sfeerteam de actie niet meer naar behoren organiseren. Overigens waardeerden we de moeite die Feyenoord heeft genomen richting de autoriteiten in Almelo.


Vraagtekens rond de maatregelen rondom de Europese wedstrijden


image

Zo’n vier maal per jaar spreekt het bestuur met de directie van Feyenoord. Zo ook op 22 augustus. De club heeft ons deze avond onder andere uitgelegd waarom ze maatregelen hebben genomen rondom de Europese thuiswedstrijden. Ze hebben ook verteld wat volgens hen de gevolgen en risico´s zijn in het geval dat er toch iets misgaat. Wij hebben daar geen enkele stem in gehad, het is aan ons medegedeeld. Later gaf burgemeester Aboutaleb aan ook niet betrokken te zijn geweest. Ook werden op het laatste moment de netten aan de Olympiazijde verwijderd om een goede televisieregistratie mogelijk te maken. Onderstaand herhalen we het belangrijkste deel van het standpunt dat we hierover hebben ingenomen en op onze website hebben gepubliceerd. De Feyenoord Supportersvereniging wil niets liever dan dat de wedstrijden onder normale omstandigheden worden gespeeld. Het verleden heeft geleerd dat een klein deel van de ‘supporters’ maar niet wil begrijpen dat zaken als het gooien van voorwerpen op het veld niet thuishoren in een voetbalstadion. Het is van groot belang dat eenieder zich dit realiseert. Is het pakket aan maatregelen buitenproportioneel? Wat ons betreft wel. Het aanbrengen van tien meter hoge netten in combinatie met lege parterretribunes vinden wij dubbelop. Het aanbrengen van netten is immers al een maatregel die er voor moet zorgen dat er geen voorwerpen op het veld komen. We zouden het begrijpen als Feyenoord op de parterres de kaarten zou scannen en extra stewards in zou zetten. Bovendien bestaan de parterretribunes uit goedkopere plaatsen dan de plekken op de eerste ring. Nu worden duizenden supporters niet alleen benadeeld dat ze niet op hun ‘eigen’ vak plaats kunnen nemen, maar moeten ze ook nog eens meer gaan betalen. We hopen dat er binnen niet al te lange termijn weer onder normale omstandigheden Europese wedstrijden in De Kuip kunnen worden gespeeld. Het viel ons op dat veel vakken uiteindelijk alsnog erg vol of soms zelfs te vol waren. Ook bleek het optreden van de stewardorganisatie niet overal even effectief.


Gesprek met commissarissen

Op 23 augustus hebben twee bestuursleden gesproken met commissaris William Bontes en president-commissaris Gerard Hoetmer. Aanleiding was een briefwisseling over de in december 2013 gemaakte afspraken over het betrekken van supporters. Deze afspraak is inmiddels 1000 dagen geleden gemaakt maar van een juiste invulling is helaas geen sprake. Het idee achter deze afspraken is vanuit zowel club als supporters om partijen op een geborgde, structurele en bestendige wijze tot elkaar te brengen. Dat is belangrijk omdat dit een optimalere samenwerking mogelijk maakt. Dat helpt de club ingewikkelde dossiers zoals bijvoorbeeld die rondom de Europese wedstrijden beter aan te vliegen. Uiteindelijk hebben we mede ingegeven door de op dat moment net aangekondigde maatregelen bij de Europese wedstrijden over een aantal dan actuele onderwerpen gesproken.


BINGO!

Op 2 september vond er wederom een 1908Bingo plaats op Varkenoord. Hierbij vielen mooie Feyenoord-prijzen én een geldbedrag van €400 te winnen. Net als bij de vorige Bingo in het weekend van de bekerfinale tegen Utrecht bleef het tot ver na afloop reuze gezellig. Leden van de Feyenoord Supportersvereniging kregen dit maal op vertoon van hun ledenpas een extra bingokaart.


Supporterscollectief Nederland komt in actie

Supporterscollectief logo

Zondag 4 september was de eerste officiële bijeenkomst van Supporterscollectief Nederland. Ruim 40 supporters van verschillende clubs uit zowel de Eredivisie als de eerste divisie waren hierbij aanwezig. De Feyenoord Supportersvereniging en Vereeniging De Feijenoorder waren met een bestuurslid vertegenwoordigd. De bijeenkomst met als doel kennis te maken en met elkaar te bespreken wat we van een collectief verwachten is als erg positief ervaren. De Feyenoord Supportersvereniging is een van de initiatiefnemers van dit collectief. Het Supporterscollectief Nederland behartigt de belangen van alle voetbalsupporters in Nederland. Het doel is dat elke supporter, van fanatiek tot iemand die incidenteel een wedstrijd bezoekt, het voetbal kan beleven op de manier die hij/zij wil. Het Supporterscollectief staat boven alle clubs en zal zoveel mogelijk handelen uit de naam van ‘de voetbalsupporter’. Een van de eerste aandachtspunten zal het beleid rondom uitwedstrijden zijn. Dit werd door de meeste verenigingen als verbeterkans aangedragen. Zo werd bijvoorbeeld gesproken over een vaste kaartprijs bij uitwedstrijden. Ook vinden betrokkenen dat gewerkt moet worden aan de beeldvorming over voetbalsupporters.


Hand in Hand met de Supporters van NEC

In lijn met het bovenstaande over Supporterscollectief Nederland hebben wij met onze collega’s van Supportersvereniging NEC gesproken over de onderlinge wedstrijden. Op 6 september hebben we onderstaand bericht op onze website gezet: De Feyenoord Supportersvereniging en Supportersvereniging NEC slaan de handen ineen om het bezoek van de onderlinge wedstrijden zo prettig mogelijk te maken. Het doel is het kunnen bezoeken van de wedstrijden zonder overbodige vervoersregimes en met wederzijds respect voor beide supportersgroepen. Dit is daarbij een mooie stap in de goede richting. De wedstrijden in de Goffert kennen op supportersgebied al een hele geschiedenis. Van het ter beschikking stellen van de hele Westtribune achter de goal tot een buscombi met strenge ID- en kaartcontrole in de thuisvakken. Van deze laatste maatregel waren beide clubs de verliezer omdat dit zorgde voor een Goffert met veel lege zitplaatsen terwijl deze wedstrijd uitverkocht hoort te zijn. Bij de laatste wedstrijd in De Goffert is een eerste stap gemaakt waarbij op de Westtribune naast het uitvak extra kaarten ter beschikking werden gesteld voor de Feyenoord-supporters. Hier zaten uitsupporters met ook bekende stewards/beveiligers als afscheiding tussen de NEC-supporters. Deze pilot is naar beider tevredenheid verlopen. Verbeterpunten waren er zeker over bijvoorbeeld de rol van de stewards en de wijze waarop zij zich moeten aanpassen in de Goffert. Ook was het voor de NEC-supporters wennen aan de luid aanwezige Feyenoorders. Zowel vooraf als achteraf hebben de supportersverenigingen met elkaar contact gehad over de regeling. Een afvaardiging van de FSV is zelfs nog naar Nijmegen gekomen om de wedstrijd uitgebreid te evalueren. Beide verenigingen zijn voor voortzetting van deze manier van wedstrijdbezoeken en als volgende stap pleiten wij voor een vrij vervoersregime van de Feyenoord-supporters. Anderzijds voor de NEC-supporters die naar Rotterdam reizen, wordt ook gepleit voor vrij vervoer en zo weinig mogelijk zichtbelemmerende maatregels zoals netten voor het vak. Tot slot zullen we beide clubs verzoeken bij de onderlinge wedstrijden een vaste kaartprijs voor de uitvakken af te spreken. Een bezoekje aan De Kuip is kostbaar en ook voor de Feyenoord-supporter zijn de uitwedstrijden door alle bijkomende kosten al duur genoeg. Feyenoord heeft ons na publicatie laten weten dat de club niet mee gaat in het verzoek van de supportersverenigingen om wat aan de hoge kaartprijzen te doen. Dat vinden we jammer, uitwedstrijden zijn al duur genoeg.


FEYENOORD – MANCHESTER UNITED

image

Op moment van schrijven staat Feyenoord bovenaan in de Eredivisie en zitten de geweldige wedstrijden tegen Manchester United en PSV nog vers in het geheugen. Wie voorgaande leest zou het bijna vergeten maar er wordt ook nog gewoon gevoetbald. En hoe! Thuis winnen tegen een club uit de absolute wereldtop. Geweldig! Dat neemt echt niemand ons meer af. Op videosite DailyMotion vonden we prachtige beelden van de wedstrijd. De beelden zijn voorzien van Engelstalig commentaar en doordrenkt van lovende woorden over het ware Legioen en die prachtige Kuip! Ook het delen van dit soort filmpjes is iets wat nu met onze nieuwe website mogelijk is. Neem, mocht u dat nog niet hebben gedaan, eens een kijkje! De beelden vindt u door hier te klikken. Net zo makkelijk vindt u de beelden door te zoeken op bijvoorbeeld United of door te klikken op een bericht uit de categorie Wedstrijden en zo door te stappen.


Speciaal voor alle niet-leden van de Hand in Hand hebben we hieronder dit kleine stukje uit het magazine online gezet in PDF vorm. Laat uzelf informeren. Wordt lid van de Feyenoord Supportersvereniging!

[button color=”” size=”large” type=”” target=”_blank” link=”http://www.feyenoordnet.nl/wp-content/uploads/2016/08/bestuurstafel.pdf”]Hand in Hand, Oktober 2016 – Van de bestuurstafel![/button]

Buitengewone Algemene Leden Vergadering

Woensdagavond 5 oktober vond op Varkenoord de Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) plaats waarin het bestuur van de Feyenoord Supportersvereniging haar leden vroeg in te stemmen met de voorgenomen fusie met Vereeniging de Feijenoorder en de daarmee samenhangende wijzigingen in de statuten. In totaal zijn er – inclusief machtigingen – 36 stemmen ingeleverd. 28 supporters stemden in met de fusie en de statutenwijziging, 8 waren hier op tegen.

Om de stemming geldig te laten verklaren had drie/vierde gedeelte van alle leden aanwezig moeten zijn op de vergadering. In ons geval betekent dat zo’n 11.000 leden. Uit het hierboven benoemde resultaat blijkt dat dit niet het geval is. Daarom is er op 12 oktober, ook al reeds aangekondigd in de uitnodiging voor 5 oktober, nóg een BALV, wederom om 20:00 uur. Op deze vergadering is artikel 15, lid 3 van kracht

De fusie kan pas écht in werking worden gezet als ook de leden van Vereeniging de Feijenoorder instemmen met de fusie. Ook zij hebben komende week wederom hun BALV.

Van de Bestuurstafel, September

Hand in Hand, Van de Bestuurstafel Logo

Elke maand verschijnt in het officiële Feyenoord Magazine van de Feyenoord Supportersvereniging: Hand in Hand dit artikel. Hier brengen wij de leden van de FSV op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de vereniging. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Dirk Kuyt Foundation in zee met de FSV

Op 24 juni hield de Dirk Kuyt Foundation een haringparty voor medewerkers, sponsors en partners. Ook een vertegenwoordiging van ons bestuur was afgereisd naar Katwijk om hierbij aanwezig te zijn. Het is mooi om te zien hoe organisaties zich inzetten voor dit mooie maatschappelijke doel. Voor ons was het een mooie gelegenheid kennis te maken met de andere relaties van de foundation en samen met hen te kijken hoe je iets voor de foundation kunt betekenen.

Dirk Kuijt zegt daarover: “Met je bekendheid als voetballer kun je veel mensen bereiken en aan je binden. Waardoor je een evenement of goed doel makkelijker onder de aandacht kan brengen van een breder publiek. Ik kreeg dan ook regelmatig verzoeken voor goede doelen. Helaas was het niet altijd mogelijk om daar op in te gaan. Maar vanuit een persoonlijke drive en interesse wilde ik wel graag iets terugdoen voor de maatschappij. En heb toen bewust gekozen om de gehandicaptensport in Nederland te ondersteunen. Voor velen van ons is sporten namelijk vanzelfsprekend, maar voor mensen met een beperking is dit helaas niet het geval. Juist voor deze groep wil ik sportevenementen mogelijk maken, zodat zij kunnen ervaren hoe leuk sporten is. Niet alleen als fysieke inspanning, maar ook om je sociale omgeving te verbreden.”

De vereniging neemt met deze samenwerking haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Momenteel onderzoeken we met medewerkers van de Dirk Kuyt Foundation naar de bijdrage die wij als vereniging zouden kunnen leveren. Daar proberen we onze leden ook in te betrekken.

Nieuwe website voor de FSV

Op 1 juli hebben wij een nieuwe website in gebruik genomen. Wij zijn van mening dat de website overzichtelijker is en herkenbaarder als website voor en door supporters. Bovendien kunnen wij door middel van de categorieën beter invulling geven aan de online ambities die we hebben als vereniging. Heb je de nieuwe website nog niet bekeken, surf dan snel naar Feyenoordnet.nl. Wij zijn de betrokken vrijwilligers dankbaar voor de tijd die ze erin hebben gestoken om dit te realiseren. En ook gaat onze dank uit naar hostingdienstverlener Initworks, die ons hierbij intensief hebben bijgestaan.

Voetbal 2020, herstart van normalisatie

Op 7 juli en 4 augustus sprak een vertegenwoordiging van het bestuur over Voetbal 2020. Dit is een pilot van het ministerie van Veiligheid en Justitie om toegankelijk, veilig en gastvrij voetbal in een goede ambiance te bewerkstelligen. De gemeente Rotterdam vond dat zij met drie BVO’s mee moest doen aan de pilot. De gemeente heeft in eerste instantie Feyenoord gevraagd de FSV daarbij te betrekken. Feyenoord heeft ons toen gevraagd hieraan mee te doen. Vanwege onplezierige ervaringen uit het verleden en onvoldoende vertrouwen in het traject hebben wij de club hiervoor bedankt. Daarna hebben de gemeente en het OM er in een gesprek op aangedrongen toch mee te doen. Daar hebben we toen gehoor aan gegeven, mits we als afzonderlijke partij worden uitgenodigd.

Bij dit overleg waren de gemeente Rotterdam, de Politie, directie Veiligheid, het Openbaar Ministerie en Feyenoord/Stadion aanwezig. Bij de organisatie van wedstrijden zijn al deze partijen betrokken. Maar de inbreng van supporters ontbreekt daarbij en dat willen ze veranderen. Er wordt nu gewerkt aan een setting waarbij supporters input kunnen leveren hoe wedstrijden veiliger en gastvrijer georganiseerd kunnen worden. Wordt vervolgd in september met een bijeenkomst met de naam ‘Stuurgroep op de Stip’. Hierbij kunnen zo’n 120 supporters aanwezig zijn. Zij mogen reageren op stellingen die hen worden voorgehouden.

Nationale Ombudsman veegt vloer aan met optreden rond protestmars

‘Geen winnaars’ zo luidt de titel van het rapport dat de Nationale Ombudsman publiceerde op 14 juli. Op 21 februari liepen duizenden supporters mee in een ‘mars van onvrede’. Een groep supporters werd ingesloten en daarna werden 326 van hen aangehouden.

De ombudsman uit forse kritiek op het handelen van alle betrokken overheidspartijen en concludeert onder meer dat de werkwijze van politie, OM en lokaal bestuur onrechtmatig zijn. Ook de afhandeling van de (onrechtmatig) aangehouden supporters kan op forse kritiek rekenen. Als vereniging streven wij vooral gerechtigheid na voor deze aangehouden groep van 326 supporters.

Gezien de conclusies en het ontbreken van rechtmatigheid van de aanhoudingen zijn wij van mening dat het OM alle 326 zaken direct zou moeten seponeren.

Verder verlangen we dat het OM gegevens van aangehouden supporters zowel bij het OM als de politie, inclusief foto’s, vernietigd en/of verwijderd uit het voetbal volg systeem en alle andere politiesystemen.

Wij waren weliswaar niet betrokken bij de organisatie van de mars, maar hebben in de nasleep supporters bijgestaan, informatie verzameld en medewerking verleend aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman. Wij hebben hierin samen opgetrokken met Vereeniging de Feijenoorder.

De FSV op de Open dag

Op 17 juli stond de traditionele Open Dag van Feyenoord op het programma. Zoals gebruikelijk een prachtige dag voor jong en oud om kennis te maken met de selectie voor het aankomende voetbalseizoen. De aangename temperatuur en prima sfeer hielpen extra mee en maakten het een topdag.

De Feyenoord Supporters Vereniging en De Feijenoorder trokken deze dag samen op. Dat deden we met een stand waarin supporters lid konden worden, de Hand in Hand konden meenemen en de speciaal voor deze dag gemaakte Feyenoordkrant gratis konden ophalen. Verder konden kinderen weer met de grote sfeervlaggen op de foto. Het sfeerteam pakte daarnaast extra groot uit door iedereen de mogelijkheid te geven een eigen spandoek te spuiten. Onder alle ouders en kinderen bleken een aantal grote talenten verscholen te gaan en de stukken doek waren niet aan te slepen. Onze dank gaat uit naar de tientallen vrijwilligers die zich, eigenlijk zoals altijd, weer van hun beste kant lieten zien en uren in de weer zijn geweest.

Supercup in Amsterdam geweldig verlopen

Op 31 augustus werd de wedstrijd tegen PSV gespeeld om de Johan Cruijffschaal. Voor de wedstrijd vond een mooie sfeeractie plaats, welke was georganiseerd door het gezamenlijke team van onze vereniging en Vereeniging de Feijenoorder. Bij de opkomst van de spelers sierden duizenden Rotterdamse vlaggen de halfgevulde Amsterdam ArenA.
Bij deze wedstrijd heeft onze voorzitter uitvoerig gesproken met zijn collega uit Eindhoven.

 

Feyenoord belooft beterschap rond medewerking sfeeracties

Op 4 augustus sprak een afvaardiging van het bestuur met medewerkers van Feyenoord over de richtlijnen voor sfeeracties in het komende seizoen. De voorbereiding voor sfeeracties worden vaak maanden vooraf opgestart, daarom is het van belang met Feyenoord heldere afspraken te hebben wanneer er welke acties zullen plaatsvinden.

FSV doet boekje open over betrokkenheid bij Feyenoord City aan Gemeenteraad

Op 7 augustus heeft het bestuur een brief gestuurd aan de fracties van de Gemeenteraad over onze rol in het proces dat moet leiden tot een nieuw stadion. Wij hebben met individuele partijen geregeld contact, nu kozen wij ervoor om de gehele gemeenteraad te informeren. Deze brief is vervolgens in handen gekomen van de media en heeft in het Algemeen Dagblad gestaan. In de brief hebben wij hen op de hoogte gesteld hoe wij de samenwerking ervaren met Feyenoord City. Wij vinden dat we onvoldoende informatie over de vorderingen krijgen en te weinig worden betrokken in het proces. Feyenoord heeft (in de media) gereageerd dat ze nog bezig zijn met de hoofdlijnen. Wij zijn van mening dat er in deze fase juist fundamentele keuzes gemaakt worden. Als vertegenwoordiger van supporters willen wij niet meebeslissen. Wij zien voor onszelf een rol als klankbord en adviseur. In eerdere stadionplannen hebben wij constructief meegedacht en input geleverd. Om die rol van klankbord / adviseur goed te kunnen vervullen dienen wij – conform de wensen van wethouders Visser en Schneider – ook echt betrokken te zijn. Daar is wat ons betreft op dit moment geen sprake van. Inmiddels hebben de coalitiepartijen laten weten vragen hierover te gaan stellen.

Eerste officiële bijeenkomst Supporterscollectief Nederland

Supporterscollectief logo

Zondag 4 september met aanvang gewoon om 14:30 uur was de eerste officiële bijeenkomst van Supporterscollectief Nederland. Ruim 40 supporters van verschillende clubs uit zowel de eredivisie als de eerste divisie waren hierbij aanwezig. De Feyenoord Supportersvereniging en Vereeniging De Feijenoorder waren met een bestuurslid vertegenwoordigd. De bijeenkomst met als doel kennis te maken en met elkaar te bespreken wat we van een collectief verwachten is als erg positief ervaren. De Feyenoord Supportersvereniging is een van de initiatiefnemers van dit collectief.

Het Supporterscollectief Nederland behartigt de belangen van alle voetbalsupporters in Nederland. Het doel is dat elke supporter, van fanatiek tot iemand die incidenteel een wedstrijd bezoekt, het voetbal kan beleven op de manier die hij/zij wil. Het Supporterscollectief staat boven alle clubs en zal zoveel mogelijk handelen uit de naam van ‘de voetbalsupporter’. Een uitgebreider en inhoudelijk verslag zal gemaakt en gepubliceerd worden door het collectief. Wij zullen dit verslag, zodra dat beschikbaar is, uiteraard ook overnemen op onze website.

Kennismakingbijeenkomst Supporterscollectief

Voorinschrijving Supportersreizen start NU!

Feyenoord - Utrecht Bekerfinale Sfeeractie door supporters

Wat een fantastische loting hebben we erop zitten! Onwijs mooie reizen naar Istanboel en Manchester staan voor Feyenoord op het programma en ook de prachtige Oekraïense kuststad Odessa lijkt aangedaan te gaan worden door Feyenoord. Kortom: genoeg mooie bestemmingen voor de Feyenoord Supportersvereniging om natuurlijk ook voor deze wedstrijden te gaan bekijken wat de opties zijn om een supporters-reis te organiseren.

De aankomende week gaan we bekijken wat de mogelijkheden en prijzen zijn voor deze reizen. We kunnen op dit moment nog niet honderd procent garanderen dat we de reizen ook daadwerkelijk gaan organiseren, maar de intentie is er. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de animo onder Feyenoord-supporters, daarmee willen we dus direct beginnen!

Supporters die interesse hebben om deel te nemen aan één of meerdere reizen kunnen dit alvast aangeven door een e-mail te sturen naar info@feyenoordnet.nl. Zodra wij volgende week meer informatie hebben zullen we alle supporters die zich voorgemeld hebben een bericht sturen.

Almelo weigert sfeeractie

Sfeeractie bekerfinale Feyenoord - Utrecht

Heracles Almelo en de lokale autoriteiten hebben de door de FSV en Vereeniging de Feijenoorder aangevraagde sfeeractie geweigerd. Een onbegrijpelijk en teleurstellend besluit. De sfeeractie bestond uit het meenemen van 400 vlaggen, gelijk aan de vlaggen die zijn gebruikt bij de bekerfinale.

De FSV en De Feijenoorder waarderen de inzet van Feyenoord rond deze aanvraag en betreuren de gang van zaken vanuit Almelo. Men heeft vanuit Almelo een tegenbod gedaan, maar daaraan zaten onnodige en onmogelijke eisen aan richting Feyenoord en FSV/De Feijenoorder waardoor het niet serieus genomen kon worden.

Oneigenlijke gronden

De autoriteiten in Almelo (inclusief club) laten weten dat de actie is afgekeurd vanwege “slechte ervaringen in het verleden met andere clubs. Op de vraag om daarvan voorbeelden aan te dragen kwam geen antwoord. Feyenoord en haar supporters hebben zich in Almelo de afgelopen jaren keurig gedragen. Het weigeren van deze sfeeractie lijkt dan ook willekeur en we balen er als vereniging behoorlijk van. Zonde dat men in Almelo geen positieve sfeer wil realiseren.

Update

Heracles heeft vanochtend om 11.00u opeens alsnog eenzijdig ‘toestemming’ verleend aan de oorspronkelijk aangevraagde actie. Nadat gisteren eerst zwart op wit maximaal 150 vlaggen mee mochten met daaraan verbonden diverse onmogelijke randvoorwaarden richting Feyenoord en het sfeerteam. Omdat deze ‘toestemming’ twee dagen voor de wedstrijd kwam kon het sfeerteam de actie niet meer naar behoren organiseren. 

In Tubantie wordt door een woordvoerder van Heracles de indruk gewekt alsof de actie ‘gewoon’ is toegestaan, maar dat slaat de plank volledig mis. De afgelopen weken werd iedere keer de actie onmogelijk gemaakt. Pas na publicatie over het verbod vanochtend door Feyenoord en de FSV veranderde men in Almelo van mening. Veel te laat! De aanvraag lag al meer dan een maand geleden voor het eerst op tafel.

Kaarten geblokkeerd

Ons heeft ook het nieuws bereikt dat Heracles diverse kaarten, gekocht via officiële kanalen, heeft geblokkeerd. Daarin gebruikt men als argument ‘gekocht in de regio Rotterdam en daarom heeft Heracles het recht kaarten te blokkeren’. Van normalisatie is in Almelo nog lang geen sprake.

Voorzitters ontmoeten elkaar voor Supercup

De voorzitters van uw Feyenoord Supportersvereniging en die van Supportersvereniging PSV hebben elkaar voor de Supercup uitgebreid gesproken en de hand geschud. Ze stonden daarin niet alleen. Rond het stadion ontmoeten aanhangers van PSV niet alleen de Feyenoorders die op losse kaartjes naar de Supercup wedstrijd waren afgereisd. Het was een prachtige dag waarbij het bier rijkelijk vloeide en over en weer clubliederen werden gezongen.

Feyenoord-supporters die met de combi waren afgereisd werden net als die van PSV toegelaten door de Amsterdamse Politie om rond het stadion een kijkje te gaan nemen of een drankje te gaan doen. Onwennig want er werd niet enorm veel gebruik van gemaakt. Toch kruisten zodoende de paden van duizenden voetballiefhebbers uit Eindhoven en Rotterdam. Ze dronken met elkaar een glas op de terrasjes rond de Arena terwijl ze gezamenlijk genoten van een lekker zonnetje.

Complimenten zijn misplaatst, maar een bedankje des te meer. Aan zowel de Amsterdamse Politie als de supporters van PSV. ‘Het’ kan dus gewoon wel, zelfs als het om prijzen gaat. Daar kunnen veel burgemeesters in het land een voorbeeld aan nemen!

Van de Bestuurstafel, Juli

Hand in Hand, Van de Bestuurstafel Logo

Elke maand verschijnt in het officiële Feyenoord Magazine van de Feyenoord Supportersvereniging: Hand in Hand dit artikel. Hier brengen wij de leden van de FSV op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de vereniging. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Inloopavond gebiedsvisie Stadionpark

Op 9 mei was er een informatiebijeenkomst over de gebiedsvisie Stadionpark. Daarbij konden bewoners en andere geïnteresseerden meer informatie krijgen over de stand van zaken in de herontwikkeling van het gebied rondom het stadion. Hierbij was ook een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig. Leden die bovengemiddeld geïnteresseerd zijn in het stadiontraject en in de gelegenheid zijn adviseren we bij deze informatiebijeenkomsten eens een kijkje te gaan nemen. Er zullen in de toekomst nog meer sessies worden georganiseerd. Wij zullen onze leden daar via onze sociale media kanalen van op de hoogte brengen.

Feyenoord City geeft een presentatie, geen ruimte voor input

Ook 10 mei stond in het teken van de gebiedsontwikkeling en het nieuwe stadion. Vertegenwoordigers van het bestuur werden bijgepraat door projectleider Frank Keizer en David Gianotten van OMA. Hierbij kregen wij dezelfde presentatie die de gemeenteraad eerder kreeg en kregen we de gelegenheid onze vragen te stellen. De informatie die later bij de businessclub van Feyenoord naar voren kwam over bijvoorbeeld drie tribunelagen en mogelijke dakconstructies was nieuw voor ons en is in dit gesprek niet naar voren gekomen.

Er is met een stadion aan de Maas gekozen voor een aansprekende locatie. Het bestuur heeft vragen gesteld over de onderbouwing van deze locatie keuze. Daar hebben we antwoord op gekregen echter niet voldoende om daar al zelf een goed beeld van te kunnen vormen. Voor de Feyenoord Supportersvereniging gaat het erom wat het voor Feyenoord gaat opleveren, tegen welke risico’s en hoe het stadion eruit komt te zien. In deze fase kunnen ze ons dat nog niet vertellen.

FSV steunt de Coen Moulijn Memorial

Op 21 mei vond de jaarlijkse Coen Moulijn Memorial Cup plaats. Dit is een toernooi dat wordt georganiseerd om de naam van Mister Feyenoord levend te houden. Hieraan doen vele pupillen teams mee. De Feyenoord Supportersvereniging was sponsor van het toernooi. Daarnaast hebben wij de kraam van de Kameraadjes die dag bemant. Speciale dank gaat uit naar de vrijwilligers die ons daarbij hebben geholpen! Kameraadjes is een samenwerkingsverband tussen Feyenoord en onze vereniging.

Evaluatie van de sfeergroep over het afgelopen seizoen

Op dezelfde dag vind ook de seizoenevaluatie met de vrouwen en mannen van de sfeergroep plaats. Tijdens deze evaluatie hebben we teruggeblikt op de sfeeracties van het afgelopen seizoen en besproken wat goed en wat minder goed ging. De prestatie bij het megadoek gemaakt bij de bekerwedstrijd tegen onze aartsrivaal en de waanzinnige sfeeractie bij de bekerfinale blijven onvergetelijk. Helaas is er door de club bij de betrokken supporters veel kwaad bloed gezet. Veroorzaakt door de vele regeltjes en nog niet optimale samenwerking. De bekende druppel was een bericht van de club over een protestdoek waar sfeergroep en verenigingen ondanks ingrijpen werden neergesabeld. Het is de besturen helder gemaakt dat het nodige moet veranderen om de sfeeractiviteiten het komend seizoen weer voortvarend op gang te brengen. Daarover gaan we met de club in gesprek.

Kwartaaloverleg met de Feyenoord directie voornamelijk over de Kameraadjes

Op 23 mei sprak het bestuur met de directie van Feyenoord. Dit doen wij vier keer per jaar, waarbij we onder andere spreken over een aantal dossiers waarop we samenwerken. Kameraadjes is daar een voorbeeld van. Binnenkort worden nieuwe jaarplannen bekend gemaakt. Daar kijken we met veel enthousiasme naar uit! Het doel van de Kameraadjes is jonge supporters een warme band met Feyenoord en de Feyenoord Supportersvereniging te laten opbouwen. Vooral dat laatste kan nog wel beter. Lang niet iedereen is op de hoogte van het feit dat de Kameraadjes een samenwerking is tussen Feyenoord en onze Vereniging. Om uiteindelijk ook de overstap van onze jonge kameraden naar de Feyenoord Supportersvereniging natuurlijker te maken hebben we besloten dat aan te pakken. Wij zullen dus ook een prominentere rol gaan spelen in en rondom de Kameraadjes. Uiteraard is er ook ruimte om andere zaken te bespreken. Zo wilde Feyenoord graag meer weten over het samengaan met Vereeniging De Feijenoorder. Alle vragen van de club hebben we goed kunnen beantwoorden.

Uli! Uli! Uli!

Op 25 maart was een mooie dag voor onze Vereniging. Allereerst waren wij vertegenwoordigd bij de boekpresentatie van “Uli! Uli!”, de biografie van Ulrich van Gobbel. Samen met Vereeniging De Feijenoorder konden wij het boek aan onze leden aanbieden tegen gereduceerd tarief. Nieuwe leden kregen het boek als geschenk. De actie loopt nog steeds, nieuwe leden die zich aanmelden via www.feyenoordnet.nl of telefonisch krijgen het boek cadeau!

Dirk Kuyt Foundation in zee met de FSV

25 maart was bovenal een mooie dag omdat wij een partnerschap sloten met de Dirk Kuyt Foundation. Wij gaan fondsen en vrijwilligers werven voor de stichting die al 10 jaar sportevenementen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking ondersteunt en organiseert. De eerste stap zal binnenkort worden gemaakt met een inzameling onder de ruim 16.000 leden. Daarnaast worden vrijwilligers gezocht die willen helpen bij het bezoeken van de evenementen die door de Dirk Kuyt Foundation worden gesteund. De vereniging neemt middels dit partnership maatschappelijk haar verantwoordelijkheid. Maar vooral zijn we superblij een bijdrage te kunnen leveren aan al het fantastische werk dat de Dirk Kuyt Foundation doet.

Supportersraad komt weer bij elkaar

Op 1 juni vond de Feyenoord Supportersraad (FSR) plaats. In deze vergadering gaat de clubleiding van Feyenoord in gesprek met een afvaardiging van de achterban. De FSR wordt door onze vereniging georganiseerd. Op deze avond werd in groepen gesproken. Het thema dat de avond centraal stond was: “Hoe spelen wij volgend jaar veilig Europees voetbal in een sfeervolle ambiance?”. De opbrengst moest Feyenoord ideeën opleveren om incidenten bij Europese (uit- en thuis) wedstrijden te kunnen voorkomen.

Bestuursvergaderingen vanaf nu elke maandag wegens vele ontwikkelingen

Tot slot houden we iedere maandag een bestuursvergadering. Dat lijkt natuurlijk veel, maar er is ook veel te bespreken. We doen dit namelijk met het bestuur van Vereeniging de Feijenoorder. Hierbij staat de samenvoeging van de twee verenigingen centraal. Dat willen we goed en netjes doen. En daar komt veel bij kijken, van gewijzigde statuten tot huisstijl, van budgetten tot social media.