FSV De Feijenoorder: geen ‘ja’ tegen Feyenoord City

Supportersvereniging niet overtuigd dat dit plan het beste is voor Feyenoord

FSV De Feijenoorder zegt geen ‘ja’ tegen de plannen voor Feyenoord City. Op donderdag 20 april zou de gemeenteraad een besluit nemen over Feyenoord City, maar er is meer tijd nodig om de plannen te bestuderen. Op donderdag 11 mei 2017 neemt de Rotterdamse gemeenteraad een besluit over de plannen voor Feyenoord City. FSV De Feijenoorder is gevraagd steun te geven, met name aan het plan voor een nieuw stadion voor de club. De vereniging kan die steun voor de plannen met de huidige inzichten niet geven.

De vereniging heeft zich van meet af aan op het standpunt gesteld dat zij wil dat Feyenoord een financieel gezonde organisatie is en blijft. Met alle faciliteiten die bijdragen aan sportief succes. Het stadion moet een zo groot mogelijke impuls geven aan het spelersbudget en supporters moeten zich er thuis voelen.

Vanuit dit vertrekpunt heeft de vereniging gekeken naar de plannen voor Feyenoord City. Dat hebben wij gedaan met de expertise die wij in huis hebben, maar hebben ook gebruik gemaakt van expertise uit ons netwerk. De vereniging wil de beste, meest gezonde optie voor Feyenoord en geeft daaraan graag haar onvoorwaardelijke steun. Die steun moet helpen bij het realiseren van draagvlak voor besluiten die genomen gaan worden en is daarmee, zoals onderschreven door de Rotterdamse politiek, in belang van alle betrokken partijen.

Spelersbudget, voetbalstadion en normalisatie

Bij het beoordelen van de plannen voor een nieuw stadion heeft FSV De Feijenoorder zich gericht op volgende drie aspecten:

1. Spelersbudget, dat met een nieuw stadion significant hoger moet liggen dan bij renovatie en dan dat van de directe concurrenten. Daarbij moeten de financiële risico’s beperkt blijven. Het stadion mag nooit een blok aan het been van de club worden.
2. Voetbalstadion, het stadion moet een voetbalstadion zijn met veel ruimte voor sfeer en beleving. De lat ligt hoog, De Kuip die hierom wordt geroemd is niet te evenaren.
3. Normalisatie, er moeten stappen gemaakt worden zodat supporters in de toekomst op een plezierige manier naar het stadion kunnen en de wedstrijden kunnen bezoeken. Dit is ook voor diverse politieke partijen een belangrijk punt. Gedurende de twee jaar dat er aan de stadionplannen is gewerkt is hierop weinig voortgang geboekt.

Teveel onzekerheden

Feyenoord City heeft ons in de vele gesprekken onvoldoende kunnen overtuigen dat dit stadionplan het beste is voor de club. Zo zijn twijfels omtrent de groei in spelersbudget onvoldoende weggenomen.

  1. De verwachte groei in spelersbudget is gering ten opzichte van de verhoudingsgewijs grote investeringen en risico’s. Er zijn 3 cases uitgewerkt en in de meest aannemelijke case is het zeer de vraag of Feyenoord haar concurrenten Ajax en PSV bij kan halen, laat staan inhalen.
  2. Er loopt nog een aanvullend onderzoek naar het spelersbudget. Waar het Feyenoord City plan Feyenoord kan brengen is onduidelijk.
  3. De club zou calculaties hebben waaruit blijkt dat bij het vorige renovatieplan (BAM plan) de spelersbegroting niet met 20 miljoen per seizoen zou stijgen. Maar zelfs dat renovatie de club financieel in gevaar zou brengen. Er is nog geen inzage gegeven in deze nieuwe en alternatieve feiten.

Daarmee is aan de belangrijkste criteria niet voldaan. Wij kunnen steun aan Feyenoord City niet aan onze achterban verkopen, als we trouw blijven aan de criteria die we aan het begin van het traject hebben gecommuniceerd én gedeeld met Feyenoord City.

Om meer vertrouwen in de plannen te krijgen moet Feyenoord City er voor zorgen dat bij opening van het stadion met prijspeil van nu een spelersbudget van meer dan 32.5 miljoen euro wordt gegarandeerd.

Tot slot, ook mobiliteit is voor ons een belangrijk punt. Feyenoord City komt met doelstellingen waarin staat dat supporters op een andere manier naar het stadion moeten komen. Minder met de auto en meer met openbaar vervoer. Dat kan supporters veel extra reistijd gaan kosten. Supporters mogen niet de dupe worden van mobiliteitsdoelstellingen! Bovendien zijn de mobiliteitsdoelstellingen erg ambitieus gesteld.

_______________________________________________________________________

De Kuip 80 jaar – de aftermovie

Na een dag keihard doorwerken het prachtige eindresultaat.

Vandaag is ons thuis 80 jaar. De Kuip. Tempel, thuishaven en de moeder aller stadions. Gisteravond werd dat alvast gevierd door een grote groep supporters en onthulden we onze prachtige nieuwe aankleding van het voorplein. Maar we begrijpen dat een aantal van jullie het heeft gemist. Geen nood. We presenteren met trots de aftermovie!

De Kuip 80 jaar

Stadion Feijenoord

Al vanaf de dag van de opening toonaangevend. Wereldwijd. Ook wel de moeder aller stadions genoemd. Voor ons Feijenoorders simpelweg voor altijd de mooiste. De tempel aan de Maas. Thuis. In 1931 in een droom tot Leen van Zandvliet gekomen die het ideale stadion had gezien. Open zichtlijnen, overkragende tribunes, eenvoudig en zakelijk. Gebouwd met Rotterdamse durf en in recordtempo. Geopend op 27 maart 1937, vandaag 80 jaar geleden. De plek waar ons Feyenoord al 80 jaar haar grootste successen haalt.

Zo’n prachtige gebeurtenis kan je niet ongemerkt voorbij laten gaan vonden wij en ook een aantal van onze vaste sfeermakers liepen weer over van ideeën. Maar ja het perfecte stadion, wat geef je dat? Nou wij vonden het tijd om de omgeving even een opfrisbeurt te geven. 56 panelen, 30 liter zwarte bites, liters teer, tientallen spuitbussen, flink wat spierkracht en een belachelijke hoeveelheid vrije tijd later ziet de omgeving er weer een stuk mooier uit. Mogelijk gemaakt door onze leden en een aantal sponsoren. Onze grote dank gaat uit naar onze sfeermakers (Jeroen voorop!) die onnoemelijk veel vrije tijd, energie en liefde hierin steken en de partijen die het samen met ons mogelijk hebben gemaakt: Bouwmaat Zuid, Bouwmaat Schiedam, V.O.F. H.J. Smit en FRFC1908.

Foto’s: Jeanette Melsen (c)

 

 

‘Supportersvereniging kraakt plan voor Feyenoord City’

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder kraakt de plannen voor Feyenoord City. Er is vooral kritiek op de verwachte ‘verdubbeling van het spelersbudget’, als de toekomstige thuisbasis van Feyenoord aan de Nieuwe Maas wordt gebouwd.

Gisteren lanceerde Feyenoord City een website met tekst en uitleg, meteen daarna al lag er een brief-op-poten op de deurmat van het projectbureau. ,,Er wordt halleluja geroepen over de verdubbeling van het spelersbudget’’, zegt bestuurslid Eduard Cachet. ,,Daarmee zou Feyenoord de concurrentie voorbij gaan. Maar denk je dat Ajax stilstaat in al die jaren? Die club maakt dit jaar al 30 miljoen euro winst. Stel dat ze 10 miljoen daarvan in het spelersbudget stoppen, dan zijn ze al over die verdubbeling van Feyenoord heen.’’

De officiële fanclub van de kampioenskandidaat is nog op meer punten ‘uiterst kritisch’. Zo noemt Feyenoord City eventuele vernieuwbouw van de huidige Kuip ‘te risicovol’, iets wat door de supporters fel wordt tegengesproken. ,,Ze zeggen dat een verbouwing door BAM of Red de Kuip geen sluitende businesscase zou opleveren. Dat is absoluut niet waar. Waar het om draaide, waren de bouwkosten. Daar is het op stukgelopen. Overigens, ook bij vernieuwbouw zou het spelersbudget naar 25 miljoen euro stijgen.’’

Investeringen

FSV De Feijenoorder vindt alle voorspellingen van Feyenoord City ‘veel te rooskleurig’. ,,De bouw van het nieuwe stadion en de verbouwing van de huidige Kuip komt totaal op zo’n 425 miljoen euro. Terwijl je bij vernieuwbouw van de Kuip hetzelfde resultaat krijgt, maar dan voor 200 miljoen euro bouwkosten. Is dit het risico van die enorme investeringen in Feyenoord City waard? Bouw je nu een stadion om een stadion te bouwen of wil het beste voor de club? En hoe krijg je die enorme bedragen ooit terugverdiend.’’

Cachet benadrukt dat de supportersvereniging nog geen standpunt heeft ingenomen over Feyenoord City. Een definitief oordeel volgt later. Woordvoerder Ruud Bijl van Feyenoord City nodigt de supporters opnieuw uit. ,,En we willen daarbij graag elke vraag die er leeft beantwoorden.’’

bron: Algemeen Dagblad

Vragen over Feyenoord City

toelichting plannen voor Feyenoord City

Supportersvereniging FSV De Feijenoorder heeft de afgelopen periode, sinds de publicatie van de haalbaarheidsstudie over Feyenoord City op 30 november 2016, gebruikt om de plannen te bestuderen. Een van de belangrijkste criteria voor succes is wat het uiteindelijk oplevert voor de spelersbegroting van Feyenoord.

Op de aandeelhoudersvergadering van Stadion Feijenoord op 13 december werden daarover een aantal slides gepresenteerd. Op deze slides viel te zien dat de ambitie van de club is om de spelersbegroting met 40% te doen groeien door het nieuwe stadion. In de zogenaamde base case, volgens Feyenoord City een conservatieve raming, wordt deze ambitie pas na 2030 gehaald.

Naast de base case is er ook een optimistischere case, de management case, waar de ambitie de eerste jaren al wordt gehaald en de spelersbegroting daarna verder toeneemt. Vanuit de club krijgen we signalen dat de spelersbegroting wel kan verdubbelen. Het is voor ons nog de vraag waar dat op is gebaseerd.

De in opdracht van de gemeente uitgevoerde second opinion van Brink Management / Advies baseert zich op de base case. In de base case moet het stadion al een omzet draaien van maar liefst 120 miljoen euro (Stress scenario nieuw stadion). Het onderzoeksbureau voorziet in een verslechtering van 6,2 miljoen euro.

Dat zou betekenen dat de bijdrage aan het spelersbudget vanuit het stadion wel eens flink kan tegenvallen. Voor FSV De Feijenoorder zijn bovenstaande feiten lastig met elkaar te vereenzelvigen. Bij de bijdrage aan het spelersbudget zijn mogelijke extra’s zoals premies uit Europees voetbal, extra merchandising verkoop of betere sponsorcontracten niet opgenomen.

Naast vragen over de opbrengsten kant heeft de FSV ook vragen over de risico’s. Zo vereist de gemeente bijvoorbeeld dat als er een nieuw stadion wordt gebouwd dat er ook wat met De Kuip moet gebeuren. Als de plannen voor de herontwikkeling van De Kuip niet lukken is het niet ondenkbaar dat De Kuip gesloopt moet worden. Wat de consequenties precies zijn is lastig te doorgronden maar dat deze en andere risico’s binnen Feyenoord City geen positief effect op de spelersbegroting zullen hebben is duidelijk.

Om een beter gevoel bij de plannen te krijgen heeft de vereniging de afgelopen tijd verzocht inzage te krijgen in de niet openbare stukken, bijvoorbeeld over de exploitatie. Dat moet ons in staat stellen de plannen beter te beoordelen. De projectgroep van Feyenoord City staat daar niet onwelwillend tegenover maar heeft echter nog geen toestemming van de opdrachtgevers, Feyenoord en Stadion Feijenoord. Dat maakt het voor FSV De Feijenoorder lastig om voortgang te maken. Een goed plan steunen we graag maar we kunnen geen plan steunen op basis van alleen aannames, we missen de onderbouwing en hebben al een aantal stadionplannen zien mislukken.

FSV De Feijenoorder is ook benieuwd naar jouw mening. Heb je ook vragen over de stadionplannen? Of heb je vragen over dit stuk? Stel die dan aan de supportersvereniging zodat we ze mee kunnen nemen in de gesprekken met Feyenoord City.

We hebben de leden van de Feyenoord Supportersraad (FSR) verwezen naar de haalbaarheidsstudie en hen gevraagd hetzelfde te doen. Dat sluit aan bij ons doel om de FSR actief te betrekken bij de activiteiten van de vereniging en helpt bij het zo breed mogelijk onder supporters inventariseren van vragen.

Terugkoppeling over zorgen sfeerelementen Feyenoord City

Foto’s en filmpjes van de sfeeracties georganiseerd door de sfeergroep van FSV De Feijenoorder worden over de gehele wereld bekeken. Denk bijvoorbeeld aan het doek tegen Sevilla, de sfeeractie bij de bekerfinale of natuurlijk het onvergetelijke megadoek.

Afgelopen zaterdag werden zorgen over de nieuwe stadionplannen van de sfeergroep op onze website gepubliceerd. In dat artikel werden punten benoemd die betrekking hebben tot sfeer in het stadion.

Over de afstand tot het veld, een voor supporters belangrijk element, ontstond discussie. Gisterenavond werd, bij de Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF), een presentatie gegeven door Frank Keizer van Feyenoord City. Daar werden de zorgen van de sfeergroep aangestipt op een van de slides.

Dat was aanleiding tot een interessante discussie die zich voortzette tot na het officiële deel van de vergadering. In de discussie met een vertegenwoordiging van de sfeergroepering bleek uiteindelijk dat de zorgen gegrond zijn. De afstand tot het veld is niet overal gelijk. Uit de tekeningen die zijn ingeleverd bij de gemeenteraad kan correct afgeleid worden dat supporters op de middenlijn verder van het veld komen te zitten. Iets dat werd onderschreven door Frank Keizer. Daarnaast klopt het dat de ringen in een nieuw stadion nauwelijks overhangen.

De toezegging is gedaan om te kijken hoe sfeerelementen die de beleving versterken, zoals we die kennen in De Kuip, verwerkt kunnen worden in de stadionplannen. Daaruit spreekt in ieder geval de intentie om de zorgen van de sfeergroepering te adresseren. Het sfeerteam blijft de plannen kritisch volgen.

Geheel in lijn met het vertrekpunt van de vereniging blijft FSV De Feijenoorder over deze en andere onderwerpen met Feyenoord City in gesprek. Voor wat betreft de sfeerelementen betrekken we daar ook vertegenwoordigers van onze sfeergroepen bij.

Vertrekpunt vereniging

We streven als supportersvereniging het beste voor Feyenoord na. Daarbij leveren we graag, namens onze leden, een constructieve, inhoudelijke en zorgvuldig onderbouwde bijdrage. In de toekomst is Feyenoord een financieel gezonde organisatie met alle faciliteiten die bijdragen aan sportief succes. Het stadion (nieuwbouw of vernieuwbouw) levert een zo groot mogelijke impuls aan het spelersbudget en supporters voelen zich er thuis.

Vanuit dit vertrekpunt kijken we naar de plannen. We zoeken mee naar de beste, meest gezonde optie voor Feyenoord en geven daaraan graag onvoorwaardelijke steun. Die steun moet helpen bij het realiseren van draagvlak voor besluiten die genomen gaan worden en is daarmee, zoals veelvuldig onderschreven door de Rotterdamse politiek, in belang van alle betrokken partijen.

Mocht je als supporter een vraag hebben schroom dan niet die aan de vereniging te stellen! Wij nemen die mee in de gesprekken met de projectorganisatie.

Sfeergroep: ‘Voorgestelde nieuwbouw plan haalt unieke sfeerelementen weg’

De Kuip bezit een aantal unieke factoren die de sfeer versterken. Unieke elementen die bijna geen enkel ander stadion bezit. Dat is een van de redenen waarom aan Feyenoord City door FSV De Feijenoorder in een vroeg stadium is aangeraden om ‘de Kuipsfeer en de unieke elementen zoveel mogelijk te behouden’.

Lange tijd leek het erop dat dit zou gaan gebeuren, gezien de berichten in de media. Feyenoord City voorman Frank Keizer, en ook directieleden van Feyenoord, hebben meermaals in de media belooft dat de unieke elementen mee zouden verhuizen naar een nieuw stadion. Nu de definitieve plannen zijn gepresenteerd concluderen we helaas ] anders dat er vrijwel niets van de unieke ‘sfeer’-elementen waar Feyenoord om bekend staat mee gaan verhuizen naar een nieuw stadion -mocht het er komen-. De beloftes die gedaan zijn in de media worden niet nagekomen. Daardoor ontstaat er een onnodige aderlating op de sfeerversterkende elementen en daarom geven wij als sfeergroep voorlopig een negatief advies voor het uitvoeren van dit nieuwbouwplan. Voor alle supporters die het leuk vinden om zichzelf te informeren vertellen we hieronder het volledige verhaal. We benoemen de unieke factoren, wat voor rol deze spelen bij de unieke Kuipsfeer en hoe dit straks in een nieuw stadion gaat zijn als we de plannen en tekeningen lezen.

Weerkaatsing van het geluid door overhangende ringen

Opvallend genoeg is het Feyenoord City zelf die in haar plannen dit punt al benoemd door middel van een vergelijking. Zoals iedereen weet kan De Kuip echt gaan ‘kolken’ en behoort de sfeer daarmee tot een van de beste ter wereld. Dit komt grotendeels door de geluidsversterkende constructie. Dit is in 1937 een pure toevalstreffer geweest, maar anno 2016 is dit wel een best practice die door meerdere stadions is overgenomen, maar uitgerekend niet in ons eigen nieuwbouw stadion.

Feyenoord City heeft er namelijk voor gekozen dit niet te doen. Zelf stellen ze dat in het nieuwe stadion “een kleinere uitkraging zorgt voor minder geluid reflectie”. De constructie is vergelijkbaar aan die van de Amsterdam Arena, dus het geluid gaat zich verspreiden zoals in de Amsterdam ArenA het geval is. Heel Nederland is inmiddels bekend met de geluidsverspreiding in de Arena. Dit is ronduit onwenselijk en er kleeft niet voor niets een enorm negatief imago aan dat elk jaar weer opspeelt. Gezien de gedane beloftes gingen we er eigenlijk vanuit dat de constructie die van De Kuip zou gaan benaderen. Dit zou logisch zijn omdat je verwacht dat ze leren van constructiefouten die elders gemaakt zijn. Helaas blijkt niets minder waar. De uitkraging verdwijnt bijna volledig.

stadion-tribune-vergelijking

Het gebrek aan uitkraging zorgt er ook voor dat het niet langer mogelijk is grote banners op te hangen aan ‘de tweede ring’ zoals in het verleden meermaals is gedaan met onder andere De Zilvervloot, Cupfighters, Braveheart en ‘Uit eigen Kracht voortgebracht’ acties. De ruimte van ring naar het publiek is dermate kort dat dit simpelweg niet meer hetzelfde effect kan genereren. Als sfeergroep worden we daardoor beperkt in de artistieke vrijheid. Dat vinden we bijzonder teleurstellend, omdat we juist het tegenovergestelde willen.

Beperkingen, fysiek en non-fysiek, komen sfeeracties niet ten goede. Als laatste is het niet kunnen meenemen van soortgelijke sfeeracties naar het nieuwe stadion wat ons betreft geen fijne overgang. Sfeeracties krijgen hierdoor een andere opzet en uitvoer die niet past bij de uitstraling die wij nastreven. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat we in een nieuw stadion doeken moeten gaan bevestigen aan het dak.

Veel grotere afstand tot het veld

We snappen dat vanuit commercieel oogpunt de huidige rijafstand en stoel-schikking in De Kuip niet optimaal is. Echter, doordat mensen dicht op elkaar zitten zorgt dat tijdens regen en vooral bij kou wel voor een bepaald gevoel van kameraadschap. Dit verdwijnt doordat er meer ruimte komt per stoel (rijafstand en stoelafstand wordt vergelijkbaar met de Amsterdam ArenA en het Gelredome dat beide volgens dezelfde eisen als ons nieuwe stadion straks is gebouwd) dat komt de sfeer en samenhorigheid niet ten goede.

Het grootste probleem is echter de eerste tribune aan het veld. Zoals jullie hieronder kunnen zien in dezelfde vergelijking is deze tribune in een nieuw stadion veel groter dan de huidige parterre vakken. Bij sfeeracties met bijvoorbeeld vellen, snippers etc. mogen we de parterre vakken aan het veld niet meer gebruiken uit angst dat er iets op het veld komt. Momenteel zijn dat de parterre vakken, maar dat betekent dus dat in de toekomst de volledige eerste ring ‘no go’ zal worden. Dat is ongeveer 33% van de totale capaciteit. Hierdoor worden choreografieën helaas zo goed als onmogelijk omdat we als sfeergroep niet meer het visuele resultaat kunnen bereiken wat we willen bereiken. Dit zou opgelost kunnen worden door wél vellen toe te laten op de vakken aan het veld, maar zoals de zaken er nu voor staan gaat dat niet gebeuren.

stadion-afstand-tot-het-veld-nieuw

Update: Hier stond eerst een ander plaatje, dat wellicht wat onduidelijkheid verschafte over de eerste rij stoelen en afstand tot het veld. Dit was bedoelt om de vormen van de tribune duidelijker weer te geven en de overstek. In zowel een nieuw stadion als in De Kuip is de afstand van het veld tot de eerste rij stoelen +/- 10 meter. Het is de rijafstand en het gebrek aan uitkraging die ervoor zorgt dat met elke rij de afstand tot het veld groter wordt. 

Het originele plaatje is in bovenstaande afbeelding verwerkt in de ‘groene’ laag die de overkraging van de ringen in de huidige situatie aan geeft.

Wat niet opgelost kan worden is de afstand tot het veld. Zoals iedereen in de onderstaande en bovenstaande afbeelding kan zien gaat de afstand tot het veld gigantisch veel verder worden dan het nu is. Een van de kenmerkende eigenschappen van De Kuip is dat ‘iedereen’ dicht op het veld zit. Zoals uit onderstaande diagram blijkt, uit de plannen van Feyenoord City, is De Kuip momenteel een ‘perfect bowl’, het nieuwe stadion is vele malen groter waardoor meer dan de helft van de bezoekers op een sub-optimale afstand van het veld komt te zitten. De uiterste hoeken benaderen zelfs de kritieke lijn. Ook de eerste ring (voormalig parterre-vakken) heeft door de doorlopende kromming in het midden een verdubbeling van de afstand tot het veld dan de stoelen bij de cornervlaggen (bovenste tekening).

De korte afstand tot het veld zorgt er in De Kuip voor dat spelers in een unieke atmosfeer kunnen spelen. Dit wordt gewaardeerd door niet alleen nationale teams, maar ook door internationale grootmachten. Het is niet voor niets dat spelers van het Nederlands elftal sinds jaar en dag aangeven graag in De Kuip te willen spelen. Door deze exponentiële afstand vergroting verdwijnt de intieme sfeer die De Kuip momenteel heeft. Het was erg mooi geweest als de afstand tot het veld korter of gelijkwaardig was gebleven in een nieuw stadion voor alle ringen. Feyenoord City beloofde eerder in de media: “Mensen komen nog dichter op het veld te zitten en we gebruiken dezelfde bouwconstructie als bij de Kuip.” Dit blijkt helaas niet waar te zijn.

stadion-perfecte-vorm-afstand-tot-het-veld

Bewegende tribunes

Een van de unieke kenmerken van De Kuip is dat de tribunes heftig ‘op en neer’ kunnen gaan. Dit zorgt voor een hele bijzondere beleving die je maar in een enkel stadion op de gehele wereld kan hebben. Deze unieke karaktereigenschap komt door de combinatie van de stalen constructie en de vele meters die de tribunes ‘los’ hangen. Uit de weergaves blijkt dat het nieuwe stadion rust op gigantische massieve betonnen pijlers. Pas als het nieuwe stadion in gebruik is genomen kan je zeggen of het kan bewegen natuurlijk (en hopen dat de constructie van het nieuwe stadion dezelfde piekbelasting kan dragen als de stalen constructie van De Kuip). Ervaring leert dat nieuwe stadions die in het buitenland op deze wijze worden geconstrueerd niet of bijna niet kunnen bewegen. Logisch, want massieve pijlers hebben geen frictie mogelijkheden en beton veert niet.

Als laatste beschrijft de documentatie dat de eerste tribune volledig rust op de betonnen parkeergarage en daardoor zeker niet zal bewegen. Het is daardoor ook niet langer mogelijk om op het veld de tribunes te voelen, een eigenschap die veel voetballers angst heeft ingeboezemd in De Kuip. Het meenemen van dit unieke element was door het volledig bouwen met beton al een moeilijk verhaal, maar het had bijzonder prettig geweest als deze unieke eigenschap ook was meegenomen naar een nieuw stadion of op zijn minst was bekeken hoe dit effect bereikt kon worden in een nieuw stadion. Uit de documentatie blijkt niet dat dit unieke element is gekeken, en dat is bijzonder jammer.

stadion-betonnen-pijlers

Conclusie

De afstand tot het veld wordt groter, de geluid-weerkaatsing verdwijnt, de overhangende tribunes verdwijnen en ook de bewegende tribunes verdwijnen. Momenteel heeft het Legioen met De Kuip een stadion dat de sfeer versterkt. Of het nu een sfeeractie is of gezang vanaf de vakken. De Kuip versterkt de sfeer. De drijvende krachten achter de sfeergroep hebben vele honderden clubs in binnen en buitenland bezocht om te leren wat wel en wat niet werkt qua sfeer en sfeeracties. We kunnen helaas niet anders dan concluderen dat we met het aankomende nieuwe stadion een gigantisch gedeelte van onze unieke identiteit in gaan leveren. Sommige supporters vragen zich dan  terecht af: “Ja, maar supporters maken de sfeer”, dat is tot op zekere hoogte wel waar. Dat staat ook niet ter discussie.

Wat ter discussie staat is dat de Feyenoord-directie wil dat het Legioen een stadion, dat de sfeer versterkt, gaan verruilen voor een stadion dat sfeer tegenwerkt. Vanuit onze decennialange expertise als sfeergroep raden wij dan ook af dit nieuwbouwplan op deze wijze te ontwikkelen. Het behouden van de huidige sfeer is simpelweg onmogelijk met de voorgestelde constructie. Dit nieuwe stadion komt de unieke en kenmerkende sfeer waar Feyenoord om bekend staat niet ten goede. Uiteindelijk bouw je een nieuw stadion om er beter van te worden. Niet minder.

Als laatste willen wij de stuurgroep van Feyenoord City vragen om in het vervolg wel open en eerlijk de supporters over de effecten van het nieuwe stadion te informeren. Zoals uit dit stuk helaas blijkt is hetgeen dat men verteld in de media heel anders dan wat uit de documentatie blijkt. Daarom voelden wij ons ook extra geroepen zelf supporters te informeren. Wij willen graag een open en eerlijke dialoog zien zodat voor iedereen straks duidelijk is hoe de toekomst van Feyenoord er uit gaat zien. Het betreft namelijk niet even een tijdelijk uitstapje, dit nieuwbouwplan gaat de sfeer voor de komende honderd jaar bepalen.

Feyenoord City informeert supportersvereniging

FSV De Feijenoorder en Feyenoord City hebben elkaar de afgelopen periode een aantal keer gesproken. Daarbij wilden wij als vereniging graag meer informatie ontvangen. In het bijzonder over het Feyenoord City plan, de locatiekeuze en de daar onlosmakelijk mee verbonden keuze tussen vernieuwbouw en een nieuw stadion.

De gesprekken leveren al informatie op. Zo hebben we alles kunnen vragen wat we wilden vragen en een uitgebreide presentatie gekregen over de plannen.

Of het nieuwe plan de beste keus voor Feyenoord is, weten we (nog) niet. De cijfermatige onderbouwing is nog niet beschikbaar. Dat betekent dat we, uiteraard binnen onze mogelijkheden, nog niet kunnen beoordelen of de plannen bijdragen aan de best mogelijke toekomst voor Feyenoord. Daarvoor willen we eerst weten wat een nieuw stadion oplevert, wat het kost en welke risico’s daarbij komen kijken voor Feyenoord.

We hebben met Feyenoord City afgesproken criteria op te stellen waar de plannen volgens ons aan moeten voldoen. Dat is iets waar we als er meer duidelijkheid komt over de plannen op voort kunnen borduren.

Wat vindt de Supportersvereniging belangrijk?

Meer geld naar Feyenoord dan bij vernieuwbouw.
Er zijn talloze polls gehouden, soms komt nieuwbouw als beste naar voren en soms renovatie. De discussies op sociale media tussen voor en tegenstanders zijn vaak fel met weinig ruimte om naar elkaars argumenten te luisteren. De Supportersvereniging heeft geen voorkeur, wij willen het beste plan voor Feyenoord ongeacht wat dat betekent.

Feyenoord City heeft van Feyenoord (club en stadion) niet de opdracht gekregen om renovatie te onderzoeken. Dat vinden we een gemiste kans. De gemeenteraad heeft hier eerder wel om gevraagd. Feyenoord City stelt dat renovatie altijd suboptimaal is en minder oplevert dan nieuwbouw. Het is voor ons niet mogelijk om de argumentatie te vergelijken met de nieuwbouwplannen en daarmee of deze conclusie gerechtvaardigd is.

Wij willen dat de plannen van Feyenoord City uiteindelijk de club onder de streep, dus voor de spelersbegroting, significant meer oplevert dan vernieuwbouw tegen acceptabele risico’s.

Behoud van beleving en sfeer.
Sfeer maken we zelf, maar het stadion kan dat enorm versterken. Het is niet zonder reden dat zowel spelers als supporters het liefst naar een echt voetbalstadion zoals De Kuip komen. Een nieuw stadion gaat voldoen aan de nieuwste regelgeving. Dat betekent dat de overkraging van nieuwe tribunes niet meer zo mag zijn als in De Kuip. Ook mogen de tribunes minder meedeinen. Dat is zonde maar op zichzelf voor ons geen reden om nieuwbouw af te schieten. Het programma van eisen voor het stadion is er nu volgens Feyenoord City alleen nog op hoofdlijnen.

Wij willen dat het stadionplan zo is ingestoken dat er maximaal geïnvesteerd wordt op een optimale Feyenoord beleving. Dat betekent fanatieke supporters rondom en dicht op het gehele veld zoals nu ook het geval met de parterre tribunes. Dat betekent ook dat dat Feyenoord toegankelijk blijft met gelijkblijvende prijzen voor specifieke vakken.

Zowel Feyenoord als Feyenoord-City hebben toegezegd de Supportersvereniging te betrekken bij de totstandkoming van het Programma van Eisen.

Voortgang in normalisatie.
Feyenoord heeft met een deel van de achterban geen goede relatie. Ook de relatie tussen Feyenoord en FSV De Feijenoorder kan en moet beter. De vereniging staat te springen om de club te helpen, maar wel met ruimte om haar eigen koers te bepalen en onafhankelijkheid te bewaken.

Normalisatie komt ook uit ons allemaal. Nog altijd begrijpen sommige supporters niet dat de eigen club geschaad wordt door het gooien van voorwerpen op het veld. Ook in Europa staat Feyenoord niet goed op de kaart. Dat alles moet beter. Feyenoord City heeft hier maar beperkt invloed op maar dat maakt het voor de succeskansen van het plan niet minder belangrijk.

Vertrekpunt vereniging

We streven als supportersvereniging het beste voor Feyenoord na. Daarbij leveren we graag, namens onze leden, een constructieve, inhoudelijke en zorgvuldig onderbouwde bijdrage. In de toekomst is Feyenoord een financieel gezonde organisatie met alle faciliteiten die bijdragen aan sportief succes. Het stadion (nieuwbouw of vernieuwbouw) levert een zo groot mogelijke impuls aan het spelersbudget en supporters voelen zich er thuis.

Vanuit dit vertrekpunt kijken we naar de plannen. We zoeken mee naar de beste, meest gezonde optie voor Feyenoord en geven daaraan graag onvoorwaardelijke steun. Die steun moet helpen bij het realiseren van draagvlak voor besluiten die genomen gaan worden en is daarmee, zoals veelvuldig onderschreven door de Rotterdamse politiek, in belang van alle betrokken partijen.

Mocht je als supporter een vraag hebben schroom dan niet die aan de vereniging te stellen! Wij nemen die mee in de gesprekken met de projectorganisatie.