Skip to content

Van de Bestuurstafel, September

Elke maand verschijnt in het officiële Feyenoord Magazine van de Feyenoord Supportersvereniging: Hand in Hand dit artikel. Hier brengen wij de leden van de FSV op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de vereniging. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Dirk Kuyt Foundation in zee met de FSV

Op 24 juni hield de Dirk Kuyt Foundation een haringparty voor medewerkers, sponsors en partners. Ook een vertegenwoordiging van ons bestuur was afgereisd naar Katwijk om hierbij aanwezig te zijn. Het is mooi om te zien hoe organisaties zich inzetten voor dit mooie maatschappelijke doel. Voor ons was het een mooie gelegenheid kennis te maken met de andere relaties van de foundation en samen met hen te kijken hoe je iets voor de foundation kunt betekenen.

Dirk Kuijt zegt daarover: “Met je bekendheid als voetballer kun je veel mensen bereiken en aan je binden. Waardoor je een evenement of goed doel makkelijker onder de aandacht kan brengen van een breder publiek. Ik kreeg dan ook regelmatig verzoeken voor goede doelen. Helaas was het niet altijd mogelijk om daar op in te gaan. Maar vanuit een persoonlijke drive en interesse wilde ik wel graag iets terugdoen voor de maatschappij. En heb toen bewust gekozen om de gehandicaptensport in Nederland te ondersteunen. Voor velen van ons is sporten namelijk vanzelfsprekend, maar voor mensen met een beperking is dit helaas niet het geval. Juist voor deze groep wil ik sportevenementen mogelijk maken, zodat zij kunnen ervaren hoe leuk sporten is. Niet alleen als fysieke inspanning, maar ook om je sociale omgeving te verbreden.”

De vereniging neemt met deze samenwerking haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Momenteel onderzoeken we met medewerkers van de Dirk Kuyt Foundation naar de bijdrage die wij als vereniging zouden kunnen leveren. Daar proberen we onze leden ook in te betrekken.

Nieuwe website voor de FSV

Op 1 juli hebben wij een nieuwe website in gebruik genomen. Wij zijn van mening dat de website overzichtelijker is en herkenbaarder als website voor en door supporters. Bovendien kunnen wij door middel van de categorieën beter invulling geven aan de online ambities die we hebben als vereniging. Heb je de nieuwe website nog niet bekeken, surf dan snel naar Feyenoordnet.nl. Wij zijn de betrokken vrijwilligers dankbaar voor de tijd die ze erin hebben gestoken om dit te realiseren. En ook gaat onze dank uit naar hostingdienstverlener Initworks, die ons hierbij intensief hebben bijgestaan.

Voetbal 2020, herstart van normalisatie

Op 7 juli en 4 augustus sprak een vertegenwoordiging van het bestuur over Voetbal 2020. Dit is een pilot van het ministerie van Veiligheid en Justitie om toegankelijk, veilig en gastvrij voetbal in een goede ambiance te bewerkstelligen. De gemeente Rotterdam vond dat zij met drie BVO’s mee moest doen aan de pilot. De gemeente heeft in eerste instantie Feyenoord gevraagd de FSV daarbij te betrekken. Feyenoord heeft ons toen gevraagd hieraan mee te doen. Vanwege onplezierige ervaringen uit het verleden en onvoldoende vertrouwen in het traject hebben wij de club hiervoor bedankt. Daarna hebben de gemeente en het OM er in een gesprek op aangedrongen toch mee te doen. Daar hebben we toen gehoor aan gegeven, mits we als afzonderlijke partij worden uitgenodigd.

Bij dit overleg waren de gemeente Rotterdam, de Politie, directie Veiligheid, het Openbaar Ministerie en Feyenoord/Stadion aanwezig. Bij de organisatie van wedstrijden zijn al deze partijen betrokken. Maar de inbreng van supporters ontbreekt daarbij en dat willen ze veranderen. Er wordt nu gewerkt aan een setting waarbij supporters input kunnen leveren hoe wedstrijden veiliger en gastvrijer georganiseerd kunnen worden. Wordt vervolgd in september met een bijeenkomst met de naam ‘Stuurgroep op de Stip’. Hierbij kunnen zo’n 120 supporters aanwezig zijn. Zij mogen reageren op stellingen die hen worden voorgehouden.

Nationale Ombudsman veegt vloer aan met optreden rond protestmars

‘Geen winnaars’ zo luidt de titel van het rapport dat de Nationale Ombudsman publiceerde op 14 juli. Op 21 februari liepen duizenden supporters mee in een ‘mars van onvrede’. Een groep supporters werd ingesloten en daarna werden 326 van hen aangehouden.

De ombudsman uit forse kritiek op het handelen van alle betrokken overheidspartijen en concludeert onder meer dat de werkwijze van politie, OM en lokaal bestuur onrechtmatig zijn. Ook de afhandeling van de (onrechtmatig) aangehouden supporters kan op forse kritiek rekenen. Als vereniging streven wij vooral gerechtigheid na voor deze aangehouden groep van 326 supporters.

Gezien de conclusies en het ontbreken van rechtmatigheid van de aanhoudingen zijn wij van mening dat het OM alle 326 zaken direct zou moeten seponeren.

Verder verlangen we dat het OM gegevens van aangehouden supporters zowel bij het OM als de politie, inclusief foto’s, vernietigd en/of verwijderd uit het voetbal volg systeem en alle andere politiesystemen.

Wij waren weliswaar niet betrokken bij de organisatie van de mars, maar hebben in de nasleep supporters bijgestaan, informatie verzameld en medewerking verleend aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman. Wij hebben hierin samen opgetrokken met Vereeniging de Feijenoorder.

De FSV op de Open dag

Op 17 juli stond de traditionele Open Dag van Feyenoord op het programma. Zoals gebruikelijk een prachtige dag voor jong en oud om kennis te maken met de selectie voor het aankomende voetbalseizoen. De aangename temperatuur en prima sfeer hielpen extra mee en maakten het een topdag.

De Feyenoord Supporters Vereniging en De Feijenoorder trokken deze dag samen op. Dat deden we met een stand waarin supporters lid konden worden, de Hand in Hand konden meenemen en de speciaal voor deze dag gemaakte Feyenoordkrant gratis konden ophalen. Verder konden kinderen weer met de grote sfeervlaggen op de foto. Het sfeerteam pakte daarnaast extra groot uit door iedereen de mogelijkheid te geven een eigen spandoek te spuiten. Onder alle ouders en kinderen bleken een aantal grote talenten verscholen te gaan en de stukken doek waren niet aan te slepen. Onze dank gaat uit naar de tientallen vrijwilligers die zich, eigenlijk zoals altijd, weer van hun beste kant lieten zien en uren in de weer zijn geweest.

Supercup in Amsterdam geweldig verlopen

Op 31 augustus werd de wedstrijd tegen PSV gespeeld om de Johan Cruijffschaal. Voor de wedstrijd vond een mooie sfeeractie plaats, welke was georganiseerd door het gezamenlijke team van onze vereniging en Vereeniging de Feijenoorder. Bij de opkomst van de spelers sierden duizenden Rotterdamse vlaggen de halfgevulde Amsterdam ArenA.
Bij deze wedstrijd heeft onze voorzitter uitvoerig gesproken met zijn collega uit Eindhoven.

 

Feyenoord belooft beterschap rond medewerking sfeeracties

Op 4 augustus sprak een afvaardiging van het bestuur met medewerkers van Feyenoord over de richtlijnen voor sfeeracties in het komende seizoen. De voorbereiding voor sfeeracties worden vaak maanden vooraf opgestart, daarom is het van belang met Feyenoord heldere afspraken te hebben wanneer er welke acties zullen plaatsvinden.

FSV doet boekje open over betrokkenheid bij Feyenoord City aan Gemeenteraad

Op 7 augustus heeft het bestuur een brief gestuurd aan de fracties van de Gemeenteraad over onze rol in het proces dat moet leiden tot een nieuw stadion. Wij hebben met individuele partijen geregeld contact, nu kozen wij ervoor om de gehele gemeenteraad te informeren. Deze brief is vervolgens in handen gekomen van de media en heeft in het Algemeen Dagblad gestaan. In de brief hebben wij hen op de hoogte gesteld hoe wij de samenwerking ervaren met Feyenoord City. Wij vinden dat we onvoldoende informatie over de vorderingen krijgen en te weinig worden betrokken in het proces. Feyenoord heeft (in de media) gereageerd dat ze nog bezig zijn met de hoofdlijnen. Wij zijn van mening dat er in deze fase juist fundamentele keuzes gemaakt worden. Als vertegenwoordiger van supporters willen wij niet meebeslissen. Wij zien voor onszelf een rol als klankbord en adviseur. In eerdere stadionplannen hebben wij constructief meegedacht en input geleverd. Om die rol van klankbord / adviseur goed te kunnen vervullen dienen wij – conform de wensen van wethouders Visser en Schneider – ook echt betrokken te zijn. Daar is wat ons betreft op dit moment geen sprake van. Inmiddels hebben de coalitiepartijen laten weten vragen hierover te gaan stellen.