Lidmaatschap

Wat goed dat je je wilt aansluiten bij de enige officiële supportersvereniging van Feyenoord!

We geven jou graag wat meer informatie over onze lidmaatschappen en de voordelen waar jij als kersvers lid van kan gaan genieten.

Waarom lid worden van Supportersvereniging De Feijenoorder?
  • De Feijenoorder organiseert en ondersteunt de sfeeracties in het stadion.
  • De Feijenoorder heeft een eigen clubblad genaamd de Hand in Hand. Bij een hoofdlidmaatschap krijg je 10x per jaar het blad met alle informatie over Feyenoord en haar supporters. 1x per jaar ontvangen leden een special over een clubicoon van Feyenoord.
  • De Feijenoorder organiseert activiteiten voor haar leden. De professor Feyenoord quiz, voetbaltoernooien, de legioenzaal en de supportersreizen naar het buitenland zijn hier goede voorbeelden van.
  • De Feijenoorder behartigt de belangen van de Feyenoord supporters. De vereniging zorgt voor saamhorigheid en laat supporters met elkaar in contact komen.
  • De Feijenoorder draait op vrijwilligers. Samen met jou maken we De Feijenoorder sterker en ondersteunen we de spelers van Feyenoord.
  • De Feijenoorder is Corporate Partner van de Dirk Kuyt Foundation. De Feijenoorder werft fondsen en vrijwilligers voor de Dirk Kuyt Foundation. De Foundation organiseert en ondersteunt sportevenementen voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
Naast bovenstaande redenen ontvang je bij het aanmelden een zelfgekozen Feyenoord gerelateerd welkomstcadeau!

Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Word je lid tijdens het seizoen dan wordt het lidmaatschapsgeld naar rato geïncasseerd: juli – december 100% en januari – juni 50%. Het lidmaatschap wordt automatisch, zonder tijdige opzegging, verlengd.

1908-Lidmaatschap

19,08PER JAAR
Korting in de Feyenoord Fanshop
Korting in de Feyenoord Webshop
Bestellen in onze Webshop
Korting op evenementen en reizen
Bijdrage aan sfeeracties
Hand in Hand magazine

Jongerenlidmaatschap

12PER JAAR
Korting in de Feyenoord Fanshop
Korting in de Feyenoord Webshop
Bestellen in onze Webshop
Korting op evenementen en reizen
Bijdrage aan sfeeracties
2x Hand in Hand magazine

Buitenlandlidmaatschap

75PER JAAR
Korting in de Feyenoord Fanshop
Korting in de Feyenoord Webshop
Bestellen in onze Webshop
Korting op evenementen en reizen
Hand in Hand magazine
Bijdrage aan sfeeracties

Hieronder vind je meer uitleg over de verschillende lidmaatschapsvarianten

De Feijenoorder kent vijf lidmaatschappen:

1. Hoofdlidmaatschap incl. Hand in Hand (€35 per jaar)

Met het hoofdlidmaatschap ben je lid van De Feijenoorder en ontvang je 10x per jaar ons supportersmagazine Hand in Hand.

In Hand in Hand zijn fantastische achtergrondverhalen te lezen over onze mooie club. Verhalen over de rijke clubhistorie worden afgewisseld met interviews, columns en interessante feiten en wetenswaardigheden. De redactie van Hand in Hand bestaat voor 100% uit Feyenoord-supporters.

Als je kiest voor het hoofdlidmaatschap van De Feijenoorder ontvang je, naast de vele ledenvoordelen en ons supportersmagazine Hand in Hand, een Feyenoord-gerelateerd welkomstgeschenk.

2. 1908-Lidmaatschap (€19,08 per jaar)

Het 1908-lidmaatschap is niet zo maar gekozen. 1908 is het oprichtingsjaar van Feyenoord en voor €19,08 verzeker je je van alle voordelen van de vereniging, zonder het supportersmagazine Hand in Hand. Je ontvangt de speciale e-mailnieuwsbrief met informatie en aanbiedingen voor onze leden. Ook als 1908-lid ontvang je een zelfgekozen Feyenoord gerelateerd welkomstgeschenk.

3. Buitenlandlidmaatschap (€75 per jaar)

Feyenoord-supporters zitten over de hele wereld, van Argentinië tot en met Dubai. De Feijenoorder geeft ook deze supporters graag de kans hun club te blijven volgen. Met het buitenlandlidmaatschap reist ons magazine Hand in Hand jou 10x per jaar over de hele wereld achterna.

4. Jongerenlidmaatschap (€12 per jaar)

Ben je 14 jaar of ouder en de Kameraadjes ontgroeid, dan is het jongerenlidmaatschap van De Feijenoorder iets voor jou. Ontwikkeld in samenwerking met de Dirk Kuyt Foundation. Speciaal voor Feijenoorders tot 18 jaar. Slechts €12 per jaar ofwel €1 per maand en de helft hiervan gaat naar de Dirk Kuyt Foundation. Je steunt dus de foundation van Dirk Kuyt, die het mogelijk maakt mensen met een beperking te laten sporten.

Betalingen, wijzigingen en opzeggingen

Betalingen

Leden kunnen bij aanmelding kiezen om de contributie te betalen met iDEAL of met een automatische afschrijving. Indien wij zijn gemachtigd de jaarlijkse contributie van uw rekening te incasseren, maar wij dit om redenen niet kunnen, zullen wij u hieraan schriftelijk herinneren en u vragen om de contributie zelf te voldoen (dit omdat wij slechts eenmalig kunnen incasseren van uw rekening). Indien u van ons een betaalverzoek ontvangt moet u binnen 30 dagen aan de betaling voldoen. Is binnen het termijn de betaling niet voldaan, zullen wij u schriftelijk herinneren de betaling alsnog te voldoen.

Incasso: Wordt er na herinnering geen gehoor gegeven aan de betaling dan zijn wij genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. Buiten het verschuldigde bedrag van contributie brengt dit extra incassokosten met zich mee, die aan het bureau moeten worden voldaan. Wees u zich er tevens van bewust als u niet op tijd opzegt of betaalt het lidmaatschap niet automatisch stopt, maar stilzwijgend verlengd wordt.

Wijzigingen in adres of bankgegevens

Te allen tijde blijft u zelf verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van uw adres- of bankgegevens, waardoor eventueel niet aan de betaling kan worden voldaan. Controleer uw gegevens dus goed. Eventuele wijzigingen kunt u via uw account wijzigen. Hier kunt u inloggen op uw account. Heeft u nog geen account aangemaakt dan kunt u dat hier aanmaken.

Opzegging

Voorwaarden: Het beëindigen van het lidmaatschap kan niet telefonisch worden gedaan, maar alleen schriftelijk per post (Postbus 24036, 3007 DA Rotterdam) of per e-mail ([email protected]).

De Feijenoorder heeft de volgende gegevens nodig bij opzegging:

Voorletter(s):
Voornaam:
Eventueel tussenvoegsel:
Achternaam:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
E-mail adres:
Reden van opzegging:

Opzeggingen moeten uiterlijk op 31 mei bij De Feijenoorder binnen zijn: Dat betekent dat wanneer de opzegging op 31 mei niet in het bezit is van De Feijenoorder het lidmaatschap stilzwijgend voor een jaar verlengd wordt. Is er wel op tijd opgezegd ontvangt u van ons binnen één maand een bevestiging van opzegging, op het mail- of woonadres wat bij ons bekend is. Ontvangt u binnen een maand geen bevestiging, neem dan contact met ons op per mail [email protected] of telefoon 010-4325126.

Regelgeving omtrent lidmaatschap: Voor (sport)verenigingen is een uitzondering gemaakt. De nieuwe wet verbiedt het automatisch verlengen van het (sport)verenigingslidmaatschap niet. De gedachte hierachter is dat verenigingen vaak minstens een jaar vooruit moeten plannen en financiële verplichtingen aangaan. De onzekerheid over het ledenaantal is hierdoor niet wenselijk. Voor verenigingen is mede daarom een milder regime van toepassing. In de nieuwe wet is daarom wel bepaald dat verenigingen ervoor moeten zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze men zijn/haar lidmaatschap kan opzeggen.