Skip to content

Vertrouwenscontactpersonen

De Feijenoorder is blij te vermelden dat de vereniging sinds het verenigingsjaar 2023-2024 drie vertrouwenscontactpersonen heeft kunnen aanstellen.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) speelt een cruciale rol in organisaties en instellingen door een veilige haven te bieden voor mensen die met problemen kampen. Hun functie is gebaseerd op vertrouwen. In de professionele omgeving fungeren zij als aanspreekpunt voor medewerkers die te maken hebben met conflicten, stress, intimidatie of andere persoonlijke problemen. Binnen een omgeving als de vereniging spelen deze contactpersonen exact dezelfde rol voor onze aangesloten vrijwilligers, leden en zelfs niet-leden. Iedere Feijenoorder zou bij ons terecht moeten kunnen indien nodig.

Vertrouwenscontactpersonen
Ondanks de voorzorgmaatregelen die de vereniging treft om het voor vrijwilligers en medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken, kan het nog steeds voorkomen dat iemand te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, of te maken krijgt met andere onaangename situaties.
Hiervoor zijn er bij de vereniging vertrouwenscontactpersonen aangesteld. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden en niet-leden met een klacht of vraag. Zij bieden een luisterend oor, geven raad en/of verwijzen door voor geschikte hulp. Zij doen dit altijd in overleg met jou.

Onze vertrouwenscontactpersonen hebben allen een 2-daagse trainging gevolgd. Je kunt zelf kiezen bij wie je je klacht of vraag wilt aanmelden. De contactpersonen hebben in overleg met het bestuur en onderling de afspraak gemaakt dat geen enkele casus besproken zal worden met elkaar. Jij staat dus alleen in contact met de door jou gekozen VCP.

Vanuit het Platform Vrijwillige Inzet (vereniging NOV) is Carin van der Hor betrokken bij de vereniging. Carin ondersteund de VCP waar nodig.