Geschiedenis

De Geschiedenis van de Feyenoord Supportersvereniging

19 juli 1908
Oprichting Feyenoord
Feyenoord Rotterdam is een club met een rijke historie. Een historie die begint op 19 juli 1908. Op die dag wordt in koffiehuis De Vereeniging door vier enthousiaste jonge mannen een voetbalclub opgericht, Wilhelmina genaamd.
19 juli 1908
3 mei 1931
Oprichting Feyenoord Supportersvereniging
De Feyenoord Supportersvereniging is op 3 mei 1931 opgericht. Het toenmalige bestuur van Feyenoord had besloten haar thuiswedstrijd tegen Ajax op Spangen te spelen. Uit onvrede hierover kwamen enkele Feyenoord-supporters in actie. De Feyenoord Supportersvereniging was geboren.
3 mei 1931
seizoen 1999/2000
Oprichting Kameraadjes
Kameraadjes is de officiële Juniorclub van Feyenoord en de Feyenoord Supportersvereniging en is er voor alle jeugdige Feyenoord-fans t/m 14 jaar. De Feyenoord Juniorclub ‘Kameraadjes’ is voorafgaand aan seizoen 1999-2000 opgericht.
seizoen 1999/2000
3 december 2016
Fusie De Feijenoorder
Woensdagavond 12 oktober vond op Varkenoord de tweede Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) plaats. Hierbij vroeg het bestuur van de Feyenoord Supportersvereniging haar leden opnieuw in te stemmen met de voorgenomen fusie met Vereeniging de Feijenoorder en de daarmee samenhangende wijzigingen in de statuten. Een tweede BALV was noodzakelijk, omdat bij de eerste BALV op 5 oktober niet de benodigde opkomst was. In totaal zijn er – inclusief machtigingen – 49 stemmen uitgebracht. 37 supporters stemden in met de fusie en de statutenwijziging, 12 waren hier op tegen. Hiermee is de benodigde meerderheid van twee derde van de stemmen behaald. De uitslag betekent dat de leden formeel hebben ingestemd met de fusie en de statutenwijziging. Eerder op de avond werd op de tweede BALV van Vereeniging De Feijenoorder ook ingestemd met het voornemen om als één vereniging door het leven te gaan. Bovenstaande betekent dat de fusie van de twee verenigingen een feit is.
3 december 2016