Skip to content

Feyenoord Supportersraad

Doel

De Feyenoord Supportersraad (FSR) heeft als doel het op gang brengen en houden van een dialoog tussen club en supporters in de breedste zin van het woord, waarbij club en supporters elkaar gevraagd en ongevraagd van advies kunnen voorzien. Dit moet uiteindelijk leiden tot een klimaat waarin club, supporters en andere belanghebbenden op een respectvolle wijze met elkaar omgaan en communiceren.

De FSR heeft uitsluitend een signalerende en adviserende functie (lees: ‘klankbordgroep’). Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde kunnen komen hebben betrekking op supporters- en publieksbeleid, waaronder worden verstaan: wedstrijdorganisatie, clubcultuur en identiteit en daarnaast binding en betrokkenheid.

Beleids- en/of bestuurszaken worden in principe niet of in elk geval uitsluitend op hoofdlijnen behandeld.

 

Samenstelling

De FSR bestaat uit supporters, die een goede, representatieve en brede vertegenwoordiging van alle supporters van Feyenoord vormen. Hier wordt in het selectieproces van leden ook nauwlettend naar gekeken.

Leden van de Feyenoord Supportersraad worden onder aan de pagina met een foto en hun naam aan u voorgesteld.

Zo heeft u een gezicht bij de vertegenwoordiger van uw vak. Heeft u een klacht, advies, voorstel of idee kunt u bij hem of haar terecht. Hij of zij draagt er zorg voor dat uw inbreng in de vergaderingen van de FSR besproken worden.

 
 

Themasessies

Naast de bijeenkomsten van de FSR worden er ook themasessies georganiseerd. Deze themasessies zijn ontstaan uit de bijeenkomsten van de FSR. Zo waren er een aantal thema’s waar de raad meer informatie over wilde hebben, bijvoorbeeld merchandising, ticketing, social media, etc.

Deze worden in samenwerking met Feyenoord georganiseerd en worden bijgewoond door medewerkers van desbetreffende afdeling. In deze sessies hebben de leden van de FSR de mogelijkheid om vragen te stellen. De themasessies bieden zowel de leden als de medewerkers van Feyenoord de mogelijkheid om meer informatie te verkrijgen.

Reglement:
Voor het reglement van de FSR klik hier

Wil je in contact komen met de FSR, stuur dan een mail naar:
[email protected]

 

Notulen Feyenoord Supportersraad Seizoen 2023/2024:

Notulen, 1 februari 2024

Themasessie met afdeling Veiligheid | Feyenoord Supportersraad

Notulen, 11 januari 2024

Themasessie met afdeling Merchandise | Feyenoord Supportersraad

Notulen, 4 december 2023

Algemeen overleg met directie | Feyenoord Supportersraad

Notulen, 23 november 2023

Themasessie met afdeling Horeca | Feyenoord Supportersraad

Notulen, 26 september 2023

Themasessie met afdeling Ticketing | Feyenoord Supportersraad

Notulen, 14 september 2023

Themasessie met afdeling Veiligheid | Feyenoord Supportersraad

Oudere notulen

Notulen, 8 februari 2022

Feyenoord Supportersraad

Notulen, 14 oktober 2019

Feyenoord Supportersraad

Notulen, 8 mei 2019

Feyenoord Supportersraad

Notulen, 13 februari 2019

Feyenoord Supportersraad

Huidig aantal raadsleden
0