Bestuur en medewerkers

Bestuur

Het bestuur van De Feijenoorder wordt, tijdens de algemene ledenvergadering door de leden gekozen, waarbij de voorzitter, secretaris en penningmeester in functie worden benoemd. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is als volgt samengesteld:

 

Medewerkers

De vereniging heeft op dit moment drie medewerkers in dienst. Ons personeel is de uitvoerende kracht van de vereniging.