Skip to content

Buitengewone Algemene Leden Vergadering

Woensdagavond 5 oktober vond op Varkenoord de Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) plaats waarin het bestuur van de Feyenoord Supportersvereniging haar leden vroeg in te stemmen met de voorgenomen fusie met Vereeniging de Feijenoorder en de daarmee samenhangende wijzigingen in de statuten. In totaal zijn er – inclusief machtigingen – 36 stemmen ingeleverd. 28 supporters stemden in met de fusie en de statutenwijziging, 8 waren hier op tegen.

Om de stemming geldig te laten verklaren had drie/vierde gedeelte van alle leden aanwezig moeten zijn op de vergadering. In ons geval betekent dat zo’n 11.000 leden. Uit het hierboven benoemde resultaat blijkt dat dit niet het geval is. Daarom is er op 12 oktober, ook al reeds aangekondigd in de uitnodiging voor 5 oktober, nóg een BALV, wederom om 20:00 uur. Op deze vergadering is artikel 15, lid 3 van kracht

De fusie kan pas écht in werking worden gezet als ook de leden van Vereeniging de Feijenoorder instemmen met de fusie. Ook zij hebben komende week wederom hun BALV.