Skip to content

De Feijenoorder zoekt vers bloed voor Feyenoord Supporters Raad (FSR)

De Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder heeft regelmatig overleg met de club over beleidszaken. Daarnaast spelen er nog vele zaken die voor de Feyenoordsupporters van belang zijn. De afgelopen jaren heeft de Feyenoord Supporters Raad (FSR) een belangrijke plek ingenomen tussen de supportersvereniging en de club, maar ook tussen supporters en club. De FSR is een officieel orgaan waarin een breed scala van supporters zitting heeft genomen om over en met de club te praten. Het doel van de supportersraad is in de breedste mogelijke setting onderwerpen aankaarten die leven onder Feyenoord supporters.

De FSR is daarmee voor zowel de club als de supportersvereniging de voelsprieten in de achterban. De supportersraad praat vooral, maar niet uitsluitend, over luchtige en vluchtige onderwerpen die tijdens overleggen waar beleidsmatige zaken worden besproken, onbelicht blijven maar absoluut niet onbelangrijk zijn. De missie van de supportersraad is het wedstrijdbezoek van alle Feyenoord supporters te verbeteren en de club te adviseren bij het bereiken van een Feyenoord-waardige uitstraling.

Op zoek naar nieuwe raadsleden

De afgelopen seizoenen zijn er een aantal leden van de Feyenoord Supporters Raad uit de raad gestapt om uiteenlopende redenen. Dit betekent dat er vijf vacatures zijn die dit seizoen nog ingevuld zullen gaan worden. De Feijenoorder is op zoek naar supporters die:

  • Zeer regelmatig wedstrijden bezoeken, bij voorkeur in het bezit van een seizoenkaart;
  • Goed contact hebben met hun mede-supporters op het vak en weten wat er leeft onder supporters;
  • Bereid zijn om minimaal vier maal per seizoen in de avonduren de bijeenkomsten van de FSR bij te wonen;

We trachten naar een zo goed mogelijke vertegenwoordiging door supporters uit alle delen van het stadion in de raad te hebben.

Aanmelden voor de Feyenoord Supporters Raad

Bent u van mening dat u een positieve bijdrage kunt leveren aan de missie van de supportersraad en bent u bereid om wat extra tijd te steken in uw club? Meld u dan vóór 15 november aan via [email protected]. En geef daarbij aan in welk vak u zit en wat uw motivatie is.