Skip to content

Nieuwe poging Feyenoord voor extra kaarten voor Manchester-uit levert geen resultaat op

Een nieuwe en laatste poging van Feyenoord om voor de uitwedstrijd tegen Manchester United op donderdag 24 november alsnog meer kaarten te bemachtigen, heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd.

In een brief aan de directie van Manchester United verzocht Feyenoord om het eerder genomen besluit om slechts 3.100 kaarten beschikbaar te stellen in heroverweging te nemen. Feyenoord liet de Engelse club weten dat het verwacht dat ten minste het dubbele aantal supporters naar Engeland zal reizen en dat Feyenoord er veel aan gelegen is om deze supporters allemaal toegang tot het stadion te verlenen. Inmiddels heeft Manchester United aan Feyenoord laten weten vast te zullen houden aan het reeds toegekende aantal kaarten.

Omwisselen
Supporters die via Feyenoord een kaart hebben gereserveerd, kunnen deze kaart pas in Engeland omwisselen. Feyenoord wilde het omwisselen reeds in Nederland laten plaatsvinden, zoals ook rondom de uitwedstrijden tegen Fenerbahçe en Zorya Luhansk is gebeurd. Zowel Manchester United als de Greater Manchester Police hebben Feyenoord echter de verplichting opgelegd om dit in Manchester te doen. Om die reden heeft Manchester United tot dusverre geweigerd om de kaarten aan Feyenoord toe te sturen.

Feyenoord heeft helaas geen andere keuze dan hiermee akkoord te gaan en is nu met Manchester United en de politie in overleg over de locatie en tijdstippen voor het omwisselen. De uitgifte van kaarten zal persoonsgebonden zijn, hetgeen inhoudt dat alleen de houder van een uitkaart die een kaart heeft gereserveerd in het bezit wordt gesteld van een wedstrijdkaart.

Fanzone
Hoewel Feyenoord, in de wetenschap dat er meer mensen naar Engeland gaan afreizen dan er kaarten beschikbaar zijn, reeds in de eerste gesprekken heeft aangedrongen op het creëren van een fanzone, zijn de autoriteiten (vooralsnog) niet voornemens deze te realiseren. Manchester United en Feyenoord doen een dringend advies aan supporters die niet in het bezit zijn van een kaart om niet naar Engeland af te reizen.

Bron: Feyenoordnl