Skip to content

Terugkoppeling over zorgen sfeerelementen Feyenoord City

Foto’s en filmpjes van de sfeeracties georganiseerd door de sfeergroep van De Feijenoorder worden over de gehele wereld bekeken. Denk bijvoorbeeld aan het doek tegen Sevilla, de sfeeractie bij de bekerfinale of natuurlijk het onvergetelijke megadoek.

Afgelopen zaterdag werden zorgen over de nieuwe stadionplannen van de sfeergroep op onze website gepubliceerd. In dat artikel werden punten benoemd die betrekking hebben tot sfeer in het stadion.

Over de afstand tot het veld, een voor supporters belangrijk element, ontstond discussie. Gisterenavond werd, bij de Vereniging van Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF), een presentatie gegeven door Frank Keizer van Feyenoord City. Daar werden de zorgen van de sfeergroep aangestipt op een van de slides.

Dat was aanleiding tot een interessante discussie die zich voortzette tot na het officiële deel van de vergadering. In de discussie met een vertegenwoordiging van de sfeergroepering bleek uiteindelijk dat de zorgen gegrond zijn. De afstand tot het veld is niet overal gelijk. Uit de tekeningen die zijn ingeleverd bij de gemeenteraad kan correct afgeleid worden dat supporters op de middenlijn verder van het veld komen te zitten. Iets dat werd onderschreven door Frank Keizer. Daarnaast klopt het dat de ringen in een nieuw stadion nauwelijks overhangen.

De toezegging is gedaan om te kijken hoe sfeerelementen die de beleving versterken, zoals we die kennen in De Kuip, verwerkt kunnen worden in de stadionplannen. Daaruit spreekt in ieder geval de intentie om de zorgen van de sfeergroepering te adresseren. Het sfeerteam blijft de plannen kritisch volgen.

Geheel in lijn met het vertrekpunt van de vereniging blijft De Feijenoorder over deze en andere onderwerpen met Feyenoord City in gesprek. Voor wat betreft de sfeerelementen betrekken we daar ook vertegenwoordigers van onze sfeergroepen bij.

Vertrekpunt vereniging

We streven als supportersvereniging het beste voor Feyenoord na. Daarbij leveren we graag, namens onze leden, een constructieve, inhoudelijke en zorgvuldig onderbouwde bijdrage. In de toekomst is Feyenoord een financieel gezonde organisatie met alle faciliteiten die bijdragen aan sportief succes. Het stadion (nieuwbouw of vernieuwbouw) levert een zo groot mogelijke impuls aan het spelersbudget en supporters voelen zich er thuis.

Vanuit dit vertrekpunt kijken we naar de plannen. We zoeken mee naar de beste, meest gezonde optie voor Feyenoord en geven daaraan graag onvoorwaardelijke steun. Die steun moet helpen bij het realiseren van draagvlak voor besluiten die genomen gaan worden en is daarmee, zoals veelvuldig onderschreven door de Rotterdamse politiek, in belang van alle betrokken partijen.

Mocht je als supporter een vraag hebben schroom dan niet die aan de vereniging te stellen! Wij nemen die mee in de gesprekken met de projectorganisatie.