Skip to content

Notulen van de de Feyenoord Supportersraad (FSR)

De Feyenoord Supportersraad (FSR) heeft ten doel het op gang brengen en houden van een dialoog tussen club en supporters in de breedste zin des woords, waarbij club en supporters elkaar gevraagd en ongevraagd van advies kunnen dienen, elkaars standpunten kunnen uitleggen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een klimaat waarin club, supporters en andere belanghebbenden op een respectvolle wijze met elkaar omgaan en communiceren.

De FSR bestaat uit supporters, die een goede, representatieve en brede vertegenwoordiging van alle supporters van Feyenoord vormen. De FSR heeft uitsluitend een signalerende en adviserende functie. Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde kunnen komen hebben betrekking op supporters- en publieksbeleid, waaronder worden verstaan: wedstrijdorganisatie, clubcultuur en identiteit en daarnaast binding en betrokkenheid.

Klik hieronder voor de notulen van de bijeenkomst op 30-11-2016.

[button color=”” size=”medium” type=”” target=”_blank” link=”http://www.feyenoordnet.nl/wp-content/uploads/2016/12/2016-11-30-notulen-FSR.pdf”]Notulen, 30 November 2016 – Feyenoord Supportersraad[/button]