Skip to content

Van het bestuur, februari 2017

Elke maand verschijnt in het officiële Hand in Hand magazine van De Feijenoorder het artikel van de Bestuurstafel. In het artikel worden de leden van De Feijenoorder op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de vereniging. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Huisstijl De Feijenoorder

De afgelopen weken na de fusie is er hard gewerkt aan het doorvoeren van een nieuwe huisstijl. De Feijenoorder kan met trots het nieuwe logo presenteren:
FSV-De-Feijenoorder-logo-def-01


Social Media en de website

De link naar de website is aangepast naar: www.defeijenoorder.nl
De vereniging heeft de Social media kanalen samengevoegd en zal hier updates, nieuwsartikelen en verenigingsnieuws plaatsen:
Facebook: DeFeijenoorder
Twitter: DeFeijenoorder
Instagram: defeijenoorder

De Feijenoorder hoopt u als volger te mogen begroeten.


1908-Evenementen

Het zal u niet ontgaan zijn dat De Feijenoorder volop in beweging is. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de 1908-Evenementen. De vereniging organiseert elke maand een activiteit waar leden met korting aan kunnen deelnemen. Voorbeelden hiervan zijn de 1908-Professor Feyenoord quiz, 1908-Partybussen, 1908-Darttoernooi en de 1908-Bingo. Voor de georganiseerde busreis vanuit het Noorden/Oosten naar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht zijn bijvoorbeeld nog enkele plaatsen beschikbaar. Naast de geplande activiteiten is de vereniging bezig om een verzamelbeurs te organiseren. Zodra hier meer nieuws over is, ontvangt u hiervan een bericht.


Henk Schouten

Henk Schouten

Zoals u wellicht vernomen heeft, is oud speler Henk Schouten ernstig ziek. De Feijenoorder heeft contact gehad met de familie en Henk Schouten zelf. De vraag hierbij was; hoe kan de vereniging de man eren die op 2 april 1956 maar liefst negen doelpunten tegen de Volewijckers maakte. Het idee kwam al snel om een special te maken over deze markante Feyenoorder. Het resultaat mag er zijn; 16 pagina’s met foto’s, anekdotes, moppen en bijzondere verhalen van en over Henk Schouten. Exclusief voor de hoofdleden van De Feijenoorder. Voor de special heeft Henk Schouten samen met zijn kleinkinderen en aanhang, een fotoshoot gemaakt in De Kuip. Gerard Meijer maakte de dag compleet door een rondleiding te geven, waarbij uiteraard het “kamertje” van Gerard Meijer niet ontbrak. Het bestuur wil alle mensen bedanken die aan de special hebben meegewerkt en op korte termijn een collectors item hebben gecreëerd.


Dirk Kuyt Foundation

De Feijenoorder is een trotse Corporate Partner van de Dirk Kuyt Foundation. De Feijenoorder heeft het afgelopen kwartaal fondsen geworven en vrijwilligers aangedragen bij de Dirk Kuyt Foundation. Op de oproep in ons magazine om Regio Ambassadeurs te werven, kwamen voldoende aanmeldingen binnen. Daarnaast hebben de leden van De Feijenoorder geld gedoneerd, waarmee de Dirk Kuyt Foundation activiteiten kan organiseren en ondersteunen. De komende tijd zullen er nog meer activiteiten worden georganiseerd door De Feijenoorder voor de Dirk Kuyt Foundation.


BVO overleg

Op maandag 16 januari heeft het bestuur overleg gehad met de directie van onze club. Er is gesproken over de voortgang van Feyenoord City en gevraagd hoe de directie aankijkt tegen de plannen. Ook hebben we vragen gesteld over het uitnodigingsbeleid van de nieuwjaarsreceptie. Aanleiding hiervoor was het besluit van de club om de leden van de Feyenoord Supportersraad (FSR) uit te nodigen. Echter onze vaste vrijwilligers van bijvoorbeeld het sfeerteam of zelfs onze medewerkers waren niet welkom. De club heeft aangegeven dat het op de receptie altijd al erg druk is en richting komend jaar hier weer opnieuw naar te zullen kijken. Het bestuur heeft aangegeven evenementen voor supporters samen met de club te willen organiseren. Feyenoord heeft aangegeven hier open voor te staan. Daar zijn we als vereniging blij mee, want dat biedt kansen om ook samen wat moois op touw te zetten. Ook is er gesproken over wat de club nog wil met Normalisatie en Voetbal 2020, nadat ze niet aanwezig was bij de evaluatie.


Nieuwe leden Feyenoord supportersraad

Op verzoek van de supportersvereniging hebben twee supporters, Simon en Peter, zich opgeworpen om als brug tussen de vereniging en de raad te fungeren. Het doel hiervan is om meer betrokkenheid te creëren. De Feijenoorder is beide heren hiervoor erkentelijk. Van deze samenwerking heeft De Feijenoorder direct gebruikgemaakt door Simon en Peter te betrekken bij het zoeken naar nieuwe leden, met als doel een aantal vrijgekomen plekken op te vullen. Hier is met elkaar veel tijd in gestoken. Zo was er op 25 januari een leuke sessie op Varkenoord, waar een aantal kandidaat-leden de kans heeft gekregen zich te presenteren.


Vitesse – Feyenoord

Helaas ligt Feyenoord na een pijnlijke nederlaag in Arnhem uit de beker. Een wedstrijd waar op voorhand veel over te doen was, maar die we uiteindelijk niet snel genoeg kunnen vergeten. De Feijenoorder heeft direct na de loting contact gezocht met diverse partijen, waaronder de Supportersvereniging van Vitesse en de club. Het doel was te vragen om meer kaarten voor Feyenoord-supporters. Zelfs wethouder Adriaan Visser liet via Twitter weten te hopen op een vol stadion en deed de toezegging te zullen pleiten voor meer kaarten. Het mocht helaas allemaal niet helpen. Vitesse bleek niet bereid meer kaarten af te staan dan het aantal supporters dat in het uitvak past, een gemiste kans. Tegelijkertijd koos Vitesse er wel voor eigen supporters in de gelegenheid te stellen 4 kaarten te kopen met 1 (seizoen)card. Iets waarvan we weten dat het doorverkoop van kaarten aan Feyenoord- supporters in de hand werkt. In het stadion deden zich helaas enkele opstootjes voor, waarbij op momenten de benadering van stewards van Vitesse en aanwezige politieagenten te wensen over liet. De supportersvereniging baalt van de opstootjes en vraagt zich hardop af of de keuzes die nu gemaakt zijn, passen bij de normalisatie waar partijen altijd beweren naar te streven.


Vragen Feyenoord City

Supportersvereniging De Feijenoorder heeft de afgelopen periode, sinds de publicatie van de haalbaarheidsstudie over Feyenoord City op 30 november 2016, gebruikt om de plannen te bestuderen. Een van de belangrijkste criteria voor succes is: wat levert het uiteindelijk op voor de spelersbegroting van Feyenoord.

Op de aandeelhoudersvergadering van Stadion Feijenoord op 13 december werden daarover een aantal slides gepresenteerd. Op deze slides viel te zien dat de doelstelling van de club is om de spelersbegroting met 40% te doen groeien door het nieuwe stadion. In de zogenaamde base case, volgens Feyenoord City een conservatieve raming, wordt deze ambitie pas na 2030 gehaald.

Naast de base case is er ook een optimistischere case, de management case, waar de ambitie de eerste jaren al wordt gehaald en de spelersbegroting daarna verder toeneemt. Vanuit de club krijgen we signalen dat de spelersbegroting wel kan verdubbelen. Het is voor ons nog de vraag waar dat op is gebaseerd.

De in opdracht van de gemeente uitgevoerde second opinion van Brink Management / Advies, baseert zich op de base case. In de base case moet het stadion al een omzet draaien van maar liefst 120 miljoen euro (Stress scenario nieuw stadion). Het onderzoeksbureau voorziet in een verslechtering van 6,2 miljoen euro.

Dat zou betekenen dat de bijdrage aan het spelersbudget vanuit het stadion wel eens flink kan tegenvallen. Voor De Feijenoorder zijn bovenstaande feiten lastig met elkaar te vereenzelvigen. Bij de bijdrage aan het spelersbudget zijn mogelijke extra’s zoals premies uit Europees voetbal, extra merchandising verkoop of betere sponsorcontracten, niet opgenomen.

Naast vragen over de opbrengstenkant heeft de FSV ook vragen over de risico’s. Zo eist de gemeente bijvoorbeeld, dat wanneer er een nieuw stadion wordt gebouwd, er ook iets met De Kuip moet gebeuren. Als de plannen voor de herontwikkeling van De Kuip niet lukken, is het niet ondenkbaar dat De Kuip gesloopt moet worden. Wat de consequenties precies zijn is lastig te doorgronden, maar dat deze en andere risico’s binnen Feyenoord City geen positief effect op de spelersbegroting zullen hebben, is duidelijk.

Om een beter gevoel bij de plannen te krijgen, heeft de vereniging de afgelopen tijd verzocht inzage te krijgen in de niet openbare stukken, bijvoorbeeld over de exploitatie. Dat moet ons in staat stellen de plannen beter te beoordelen. De projectgroep van Feyenoord City staat daar niet onwelwillend tegenover maar heeft eind januari nog geen toestemming van de opdrachtgevers, Feyenoord en Stadion Feijenoord. Dat maakt het voor De Feijenoorder lastig om voortgang te maken. Een goed plan steunen we graag maar we kunnen geen plan steunen op basis van alleen aannames, we missen de onderbouwing en hebben al een aantal stadionplannen zien mislukken.

De Feijenoorder is ook benieuwd naar jouw mening. Heb je ook vragen over de stadionplannen? Of heb je vragen over dit stuk? Stel die dan aan de supportersvereniging zodat we ze mee kunnen nemen in de gesprekken met Feyenoord City.

We hebben de leden van de Feyenoord Supportersraad (FSR) verwezen naar de haalbaarheidsstudie en hen gevraagd hetzelfde te doen. Dat sluit aan bij ons doel om de FSR actief te betrekken bij de activiteiten van de vereniging en helpt bij het zo breed mogelijk onder supporters inventariseren van vragen.


Speciaal voor alle niet-leden van de Hand in Hand hebben we hieronder dit kleine stukje uit het magazine online gezet in PDF vorm. Laat uzelf informeren. Word lid van de De Feijenoorder!

[button color=”” size=”large” type=”” target=”_blank” link=”https://www.defeijenoorder.nl/wp-content/uploads/2017/02/bestuurspag-Feb17-1.pdf”]Hand in Hand, februari 2017 – Van de bestuurstafel![/button]