Skip to content

Van het bestuur, maart 2017

Dit mooie magazine kennen jullie allemaal. Maar De Feijenoorder is meer dan het magazine. Zo steken wij veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord-supporters en onze leden in het bijzonder. Wij voeren gesprekken met vele partijen en doen hieronder daarvan kort verslag.

Dirk Kuyt Foundation

Samenwerking, Dirk Kuyt foundation

De Feijenoorder heeft via de website en de Hand in Hand een oproep gedaan om nieuwe Regio Ambassadeurs te werven voor de Dirk Kuyt Foundation. Naar aanleiding van de oproep zijn er 3 geschikte kandidaten gevonden. De kandidaten zijn op 7 februari 2017 langsgeweest bij de Dirk Kuyt Foundation voor een kennismakingsgesprek. Binnenkort gaan de nieuwe Regio Ambassadeurs mee met een ervaren Regio Ambassadeur om kennis te maken met de doelgroep en de taken.


Kameraadjes

De Juniorclub Kameraadjes bereikte onlangs de mooie mijlpaal van 30.000 leden. Om dit te vieren, werd het 30.000ste Kameraadje in het zonnetje gezet rondom de wedstrijd Feyenoord – FC Groningen.


Special Henk Schouten

Op maandag 6 februari 2017 heeft De Feijenoorder-voorzitter Wim van Merkensteijn de “eerste” special symbolisch overhandigd aan Henk Schouten. Henk is trots dat er een special over zijn voetbalcarrière is gemaakt. De special is ook door de leden positief ontvangen, wat hopelijk kan resulteren in meer specials voor de toekomst.


Subleden actie

Door de fusie is er een flink aantal subleden toegetreden tot de vereniging. De Feijenoorder ontving meerdere vragen of een sublid ook naar een hoofdlidmaatschap kan worden omgezet.  Op vrijdag 17 februari 2017 is er een mailing uitgegaan naar alle subleden met daarin de vraag of ze in het nieuwe seizoen hoofdlid willen worden inclusief ontvangst van de Hand in Hand. Mocht u onverhoopt geen e-mail hebben ontvangen maar wel naar een hoofdlidmaatschap willen, stuur dan een e-mail naar [email protected] met uw gegevens en dan valt binnenkort ook de Hand in Hand op uw deurmat.


Mindervalide bijeenkomst

Op dinsdag 21 februari 2017 heeft er een mindervalide bijeenkomst plaatsgevonden. De bijeenkomst werd georganiseerd door Feyenoord. Op de bijeenkomst is er gesproken over de bezettingsgraad van de mindervalide plaatsen, de parkeermogelijkheden, de catering en de communicatie. Een nuttige bijeenkomst, waarbij De Feijenoorder Leo van den End bereid heeft gevonden om namens de vereniging deze bijeenkomsten te bezoeken en hier een verslag van te maken. Het streven van Feyenoord is om 2 keer per jaar een mindervalide bijeenkomst te organiseren en dat voor beide mindervalide vakken (Y3 en Z) er vertegenwoordigers komen.


Sfeeractie Feyenoord – PSV

26-02-2017: Voetbal: Feyenoord-PSV: Rotterdam Foto: Edwin Verheul

De datum 26 februari 2017 stond met rood omcirkeld in de agenda van ons sfeerteam. In de strijd om het kampioenschap kon er afstand worden genomen van directe concurrent PSV.  Het sfeerteam heeft voorafgaand contact gehad met de spelersgroep en als blijk van waardering naar het sfeerteam en de supporters, heeft de selectie ook een mooie bijdrage gedaan voor de actie. De selectie maakte de sfeeractie tegen PSV mede mogelijk. Onze helden laten daarmee zien hoe ze genieten van dit liefdewerk van de supporters.


Introductie van Railseats in de Kuip

StaanplaatsenAl jaren pleit de De Feijenoorder voor de terugkeer van staanplaatsen in De Kuip. Daar is grote behoefte aan bij de achterban. Uit een door Feyenoord uitgevoerde enquête werd dit beeld bevestigd. Op de parterre vakken wil zelfs op vak Z2 en Z3 na, een overgrote meerderheid graag staan.

Railseats zijn officieel geen echte staanplaatsen, maar plekken waarbij je veiliger en met meer ruimte kunt staan. In de railing zit ook een stoel waardoor de plekken bij de Europese wedstrijden ook gebruikt kunnen worden. De club heeft er nu voor gekozen om de vakken S en X te gaan verbouwen tot railseats.

Dat de club eindelijk werk maakt van veilig staan, vinden we geweldig nieuws! We zullen de club wat aanvullende vragen stellen, bijvoorbeeld over wat dat betekent op de overige vakken. Ook hopen we dat dit bij positieve ervaringen snel uitgebreid kan worden naar de parterre vakken, in eerste aanleg zonder vak Z2 en Z3.

Voorafgaand aan Feyenoord-PSV zijn de plannen van de club toegelicht aan de leden van de Supportersraad. Daarbij waren ook de nieuwe leden van de raad aanwezig. Hopelijk ontstaat zoveel ruimte dat ook makkelijker de trappen vrijgehouden kunnen worden.


Supporterscollectief Nederland

SupporterscollectiefEr is de afgelopen periode twee keer overleg geweest ter voorbereiding op het eerste supporterscongres. Dit congres zal plaatsvinden op zondag 26 maart, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de KNVB campus in Zeist. Onderwerpen zijn onder andere veilig en gastvrij voetbal maar ook een mogelijk nieuwe competitieopzet. Het is daarnaast de bedoeling om ook internationale supportersorganisaties uit te nodigen.

Naast de voorbereidingen op het congres is er ook een overleg geweest met de regiegroep veilig en gastvrij voetbal. Daar is gesproken over wat we concreet kunnen doen om kleine successen te boeken. Gepraat wordt er al genoeg, alle betrokkenen snakken naar wat echte resultaten. We proberen daar richting komend seizoen wat voor te bedenken. De Feijenoorder is lid van het Supporterscollectief. Bestuurslid Remco Ravenhorst is bij de verschillende besprekingen aanwezig geweest.


Feyenoord Supportersraad

De Feyenoord Supportersraad is aangevuld met 8 nieuwe leden. De supportersvereniging heeft uit alle kandidaten een aantal supporters geselecteerd en voorgedragen voor de raad. De club heeft de aanmeldingen getoetst op het afgesproken profiel, wat moet zorgen voor een brede afvaardiging, en gecheckt op een mogelijk stadionverbod. Het proces is daarmee afgerond. Speciale dank gaat daarbij uit naar voormalig bestuurslid Wouter van Yperen. Wouter heeft ons enorm geholpen bij het afronden van de selectieprocedure en heeft nu eindelijk écht alle tijd vrij om zich te concentreren op het gezin.


Update Feyenoord City

In onze vorige update over de stadionplannen gaven we aan, vragen te hebben over de opbrengsten van Feyenoord City. We hebben inmiddels op hoofdlijnen een vergelijk gemaakt met het afgeketste vernieuwbouwplan van de BAM. Dat plan lijkt opvallend genoeg een hogere bijdrage te doen aan de spelersbegroting dan de optimistische business case van het Feyenoord City plan.

Eén van de criteria van De Feijenoorder om het plan te steunen, is een significant hogere bijdrage aan de spelersbegroting dan de opbrengsten die bij de vernieuwbouwplannen zijn gepresenteerd. En dat tegen acceptabele risico’s voor Feyenoord. Dit criterium is al maanden geleden gedeeld en overlegd met Feyenoord City. Het beeld dat nu aan het ontstaan is, brengt de supportersvereniging daarom in een lastige positie.

Vernieuwbouwplannen zijn niet aan de orde, maar wij willen wel graag een plan dat voldoet aan de door ons opgestelde criteria. Ons belang is een zo groot mogelijke toename van de spelersbegroting van Feyenoord.

Het Feyenoord City plan kost 200 miljoen euro meer dan het BAM renovatieplan. Om dat verschil te compenseren dient er een veel hogere omzet gedraaid te worden. Daarvoor is de gebiedsontwikkeling nodig, komt er meer horeca en is er bijvoorbeeld een attractie bedacht.

Dat betekent meer en toegenomen risico’s om het stadion te kunnen betalen terwijl er minder overblijft. We hebben in februari gesproken met Feyenoord City over de plannen. We hebben daarbij ook inzage gekregen in de onderbouwing. Op de vragen die we stellen, krijgen we uitgebreide antwoorden terug.

In de komende gesprekken met Feyenoord City willen we verder ingaan op de opbrengsten voor het spelersbudget, ook in verhouding tot eerdere plannen. We zullen ze vragen ons te helpen door onderbouwd uit te leggen, waarom de huidige plannen meer opleveren dan de voorgaande vernieuwbouwplannen.


Speciaal voor alle niet-leden van de Hand in Hand hebben we hieronder dit kleine stukje uit het magazine online gezet in PDF vorm. Laat uzelf informeren. Word lid van de De Feijenoorder!

[button color=”” size=”large” type=”” target=”_blank” link=”https://www.defeijenoorder.nl/wp-content/uploads/2017/03/bestuur_los.pdf”]Hand in Hand, maart 2017 – Van de bestuurstafel![/button]