Skip to content

Het point of no return

Tekst: Pieter

Na tien jaar strijd is de Rotterdamse gemeenteraad vorig jaar akkoord gegaan met de bouw van een nieuw stadion: Feyenoord City. De raad gaf toestemming aan het college van B&W om 135 miljoen euro in het project te stoppen. Van dat gigantische bedrag is 35 miljoen is voor infrastructuur, 60 miljoen voor grondaankopen en 40 miljoen voor aandelen in het stadion.

Vanaf dat moment spreekt Feyenoord City alleen nog maar over 40 miljoen euro steun vanuit de gemeente. Dat bekt wat lekkerder dan 135 miljoen natuurlijk. Overigens is vanaf dan ook al in documenten te lezen dat de gemeente meer kosten gaat maken: overdracht van de gemeentelijke grond ten behoeve van de grondexploitatie in de eerste fase; inbreng en financiering van de sportfaciliteiten (outdoor atletiekbaan en multifunctioneel sportsportcentrum) als onderdeel van de herontwikkeling van De Kuip; planologische medewerking.

Maar de gemeenteraad geeft dat geld niet zo maar. Feyenoord gaat veel sociale problemen op Rotterdam-Zuid oplossen. In de ‘position paper’ staan de gemeentelijke voorwaarden die aan Feyenoord City zijn meegegeven. Feyenoord City moet dus aan de bak. Hiervoor moeten externe consultants worden ingehuurd. En dat kost geld. Veel geld. Feyenoord City gaat op zoek naar een bank die krediet geeft om al die externe consultants te kunnen betalen. Geen bank in Nederland durft z’n handen daar aan te branden: ze zien hoe dit project al gigantisch uitgelopen is (al meer dan tien jaar) en zien vooral te weinig zekerheden. Inmiddels is er een Amerikaanse bank bereid gevonden om dat zogeheten ‘overbruggingskrediet’ te verlenen. Feyenoord kan dus verder met het gaan voldoen aan de eisen van de gemeente.

De eerste deadline die Feyenoord diende te halen was 1 januari. Het is nu ruim vier weken later en een plan voor een betere bereikbaarheid van het stadion heeft nog niemand gezien. Ik denk dat het logisch is dat hier niet direct politieke gevolgen aan zitten, een klein beetje uitloop kan altijd gebeuren. Maar dat het uitloopt, laat wel zien dat de materie veel lastiger is dan steeds wordt beweerd door Feyenoord City en dat de materie waarop door de gemeenteraad vorig jaar JA heeft gezegd, niet deugd. De aantallen ov-gebruikers die Feyenoord vorig jaar aan de gemeente voorspiegelde, zijn namelijk gewoon niet realistisch. Eerder deze week heeft Feyenoord bevestigd dat de gemeenteraad van Rotterdam half februari het ‘mobiliteitscontact’ in handen heeft.

Eind 2018 ligt er een volgende deadline. Dan moet de oprichting van de Multisportclub Feyenoord een feit zijn. Feyenoord heeft aan de gemeente beloofd (zie het Bijlagenboek Feyenoord City) uit te groeien tot de grootste Multisportclub van Nederland, met satellietclubs in alle zeven focuswijken van Rotterdam-Zuid (Feijenoord, Afrikaanderwijk, Carnisse, Oud-Charlois, Hillesluis, Tarwewijk en Bloemhof). De drempel om te gaan sporten moet de Multisportclub Feyenoord gaan verkleinen. Er is geen duidelijke definitie afgesproken wat de ‘Multisportclub’ precies moet gaan worden. Is dat een netwerk van bestaande verenigingen of moet Feyenoord voor iedere tak van sport een geheel nieuw onderdeel oprichten? Het is te verwachten dat het de netwerkvariant gaat worden, waarbij de Hockeyclub Feijenoord en Rotterdam Basketbal als eerste aansluiten. Zij zijn namelijk al in gesprek met Feyenoord, hun huidige speellocatie is al of gaat verdwijnen en met name de basketbal schijnt te verwachten dat het rood en wit van Feyenoord een goede aantrekkingskracht kan hebben op hun club. Volgens de ongelofelijk mooie plannen gaat de Multisportclub maar liefst 50 Rotterdammers aan een betaalde baan helpen. Waar dat geld vandaan komt, is nog niet bekend.

Feit is dat de nieuwe Multisportclub er in 2018 moet staan. Feit is ook dat er niet duidelijk is gedefinieerd wanneer er wel / niet aan de oprichting van de Multisportclub is voldaan. De tweede deadline die Feyenoord dus dient te halen, gaat wel lukken. Los van iedere gestelde deadline: de gemeenteraad heeft geen enkele behoefte om op dit onderwerp alle ontwikkelingen te laten vastlopen. (Overigens is er door Feyenoord City gepland om in juli 2018 met de eerste verenigingen die meedoen naar buiten te reden om daar ongetwijfeld een positief en sociaal Feyenoord City-verhaal te presenteren.)

Naast de paar gemeentelijke voorwaarden die in de ‘position paper’ zijn gezet zijn er natuurlijk wettelijke eisen. Denk dan bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen en een milieueffectrapportage. Bestemmingsplannen, wetten en rapportages: allemaal documenten die iedereen anders kan interpreteren. De gemeente en Feyenoord zullen er dus alles aan doen om hún zienswijze tot de waarheid te laten verheffen. Juristen draaien ongetwijfeld overuren in dit dossier. Voor iedereen die er verstand van heeft is het mogelijk om tot donderdag 15 februari 2018 een reactie te geven op het ‘Startdocument Feyenoord City’.

Wanneer deze ambtelijke molen eenmaal draait, is er voor de gemeente echt geen weg meer terug, ook al wordt er vaak gedaan alsof er later nog meer breekpunten komen. Er worden nu zoveel kosten gemaakt, dat het een succes moet gaan worden ook. Het point of no return is dus bijna bereikt. Dat moment is een essentiële in de tijdlijn van de projectgroep van Feyenoord City. Zij weten dat het voor de al verdeelde gemeenteraad op een gegeven moment haast onmogelijk wordt om alle plannen weer stop te zetten. Dat veel beweringen nog altijd luchtfietserij zijn, doet er dan niet meer toe. Er zijn dermate veel kosten gemaakt en bepaalde essentiële figuren uit de Rotterdamse politiek hebben inmiddels hun naam er zó aan verbonden, dat zij de stekker weigeren er ooit nog uit te trekken. Wat dat voor gevolgen op de lange termijn kan hebben, mag u zelf beoordelen….