Skip to content

Rapport over stadionplan Feyenoord City – update

Wetenschapper zeer bezorgd

Tsjalle van der Burg (Universitair docent economie aan de Universiteit Twente) heeft de kosten en baten van Feyenoord City uitgebreid tegen het licht gehouden, en de risico’s en de haalbaarheid van de gestelde doelen geanalyseerd. Zo kijkt hij onder meer naar de vraag of het nieuwe stadion het spelersbudget van Feyenoord minimaal gelijk maakt aan dat van Ajax en PSV. Dit is voor het bestuur van Feyenoord een harde eis. Van der Burg stelt dat, als Feyenoord zich aan deze zelfopgelegde eis houdt, het stadionplan dient te worden afgeblazen.

Daarnaast is Van der Burg zeer bezorgd over de vraag of er bij het stadion een situatie kan ontstaan waarbij faillissement van het stadion dreigt, met alle negatieve gevolgen van dien. De door Van der Burg geschreven samenvatting van het rapport staat in het rapport, maar is ook als aparte bijlage bijgesloten.

Open discussie

Voor De Feijenoorder, de officiële onafhankelijke vereniging van Feyenoord-supporters, zijn de conclusies aanleiding nogmaals haar bezorgdheid te uiten over de (financiële) risico’s voor de voetbalclub. De Feijenoorder wil een open discussie op gang brengen over de gevolgen van Feyenoord City met het projectbureau, de club en lokale politiek.

Er is veel gezegd en geschreven over het stadionplan van Feyenoord City. Over de financiële risico’s voor de voetbalclub Feyenoord is tot nu toe te weinig bekend, mede doordat cijfers die zijn gebruikt voor de business cases geheim zijn gehouden. Met publicatie van het rapport verwacht de supportersvereniging de publieke discussie over wat de beste keuze is voor Feyenoord verder te stimuleren. De supportersvereniging heeft Feyenoord en Feyenoord City gevraagd publiekelijk een inhoudelijke reactie te geven op het rapport en hoopt die binnenkort te ontvangen. Deze reactie delen we graag via defeijenoorder.nl.

Standpunt De Feijenoorder

De supportersvereniging heeft zich van meet af aan op het standpunt gesteld dat zij wil dat Feyenoord een financieel gezonde organisatie is en blijft. Gegeven deze randvoorwaarde dient de club de best mogelijke faciliteiten te hebben voor het bereiken van sportief succes. Een nieuw stadion dient een zo groot mogelijke impuls te geven aan het spelersbudget, waarbij de concurrentie minimaal geëvenaard moet worden. De supportersvereniging is echter bezorgder dan Feyenoord over de vraag of de daadwerkelijke effecten van het stadion aan deze eisen en wensen tegemoet gaat komen.

De Feijenoorder heeft eerder al aangegeven, dat Feyenoord City de supportersvereniging nog niet heeft kunnen overtuigen dat dit stadionplan het beste is voor de club. De vereniging wil trouw blijven aan de beoordelingscriteria die zij aan het begin van het traject heeft vastgesteld, gecommuniceerd en gedeeld met Feyenoord City en supporters.

Update: Het projectbureau Feyenoord City heeft op 19 juni een reactie online gezet op het rapport. Alhoewel een snelle reactie te prijzen is, gaat men niet of nauwelijks in op de inhoud van het rapport van Tsjalle van der Burg. Van der Burg heeft openbare cijfers gebruikt van Feyenoord City en eerdere plannen. We hopen dat FC nog met een uitgebreide en openbare inhoudelijke reactie komt waarop de discussie met supporters, politiek en belanghebbenden (nog) beter gevoerd kan worden.

In haar reactie stelt FC dat we als vereniging toegang hebben tot alle informatie. Wij, De Feijenoorder, hebben slechts deels toegang tot documentatie. Dit onder strikte geheimhouding en alleen op het projectbureau zelf. Dat maakt goede bestudering van alle rapportages (zeer) lastig simpelweg omdat het niet werkbaar is dagenlang bij het projectbureau plaats te nemen. We zijn zijn dus ook niet of nauwelijks in staat informatie elders te (laten) toetsen.

Dergelijke data mag dus niet gedeeld worden met derden, iets dat de transparantie van het project niet ten goede komt.

Bijlage : Rapport Het Maasstadion van Feyenoord