Skip to content

Update: sepots nav Roda JC thuis

Op 21 februari 2016 vond een protestmars plaats bij stadion Feijenoord. De gevolgen waren onder meer 326 aanhoudingen en sepot 02 aantekeningen voor een grote groep supporters. De Feijenoorder heeft samen met 010 strafrecht een groot deel van deze supporters met raad en daad bijgestaan.

De officier van justitie gaf eerder naar aanleiding van die inspanningen aan om de zaken die wij hadden aangedragen opnieuw te bekijken. Dat heeft langer geduurd dan verwacht, maar op de achtergrond hebben we actief contact gehouden met het OM en diverse betrokken supporters.

Vandaag ontvingen we het positieve bericht vanuit het OM dat alle via De Feijenoorder en 010 strafrecht aangedragen sepot 02’s worden omgezet in een sepot 01. Daarmee wordt deze zaak wat ons betreft definitief en positief afgerond. We verwachten dat de betrokken supporters binnenkort nog een schrijven ontvangen van het OM om dit besluit officieel mee te delen. We danken het OM voor de inspanningen die zijn geleverd en de supporters voor het getoonde geduld in deze zaak.

Mocht je nog vragen hebben dan horen we die graag: [email protected].