Skip to content

Laatste training voor de klassieker: wat wij écht willen

Ons bereiken veel reacties op het besluit van Feyenoord de laatste training voor de klassieker in beslotenheid af te werken. Berichtgeving hierover van Feyenoord heeft bij supporters de indruk gewekt dat De Feijenoorder zich schaart achter het besluit van de club. Dat beeld is onjuist.

De Feijenoorder maakt zich er sterk voor dat de laatste training voor de klassieker een openbare training is waar plaats is voor vuurwerk. Volgens ons kan dat op een verantwoorde manier en daar waren plannen voor. De behoefte hieraan onder supporters is groot en we vinden het een mooie manier om met elkaar toe te leven naar de belangrijkste wedstrijd van het jaar. We hebben ons hier in het voortraject ook echt hard voor gemaakt en hier veel tijd in gestoken. Onder andere door gesprekken te voeren met betrokkenen en het organiseren van overleg tussen club en verschillende supportersgroepen. Dat alles in de hoop een sfeervolle training mogelijk te maken.

Uiteindelijk heeft de club in gesprekken aangegeven dat die ruimte op dit moment niet wordt geboden. Daarna heeft de club ons gevraagd om onze mening over twee opties: besloten trainen op 1908 of openbaar in De Kuip in een, naar onze verwachting, sfeerloze ambiance bij een lage opkomst. Wij hebben toen in het moment van teleurstelling gezegd dat je het dan beter nog kunt laten zoals bij de vorige training; besloten, dus.
De club heeft haar supporters keuze geboden uit twee kwaden. Achteraf gezien, hadden we op dat moment misschien beter kunnen zeggen dat we die keuze volledig aan de club laten.

Vrijdag jl. heeft de club een bericht naar buiten gebracht en hierin De Feijenoorder genoemd. Dit bericht is niet met ons afgestemd en het geeft een onvolledig beeld van de werkelijkheid. Dit vinden we erg jammer, mede gezien het feit dat dit heeft geresulteerd in opzeggingen van teleurgestelde leden. Wij hebben de club verzocht berichten waarin wij genoemd worden, voorafgaand aan publicatie met ons af te stemmen. De club heeft dit toegezegd. We hebben de club ook gevraagd het bericht dat zij vrijdag jl. publiceerde, aan te passen. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat de keuze voor een besloten laatste training voor de Klassieker de keuze is van de club, zoals zij ook zelf erkent, niet van de supporters.

Tot slot: andere clubs lijken wel een oplossing te vinden voor een sfeervolle laatste training. Wij blijven daarom op zoek naar opties en blijven er bij de club voor pleiten dit ook bij Feyenoord mogelijk te maken.

Bestuur De Feijenoorder