Skip to content

Van het bestuur – februari 2019

De Feijenoorder is meer dan alleen het magazine Hand in Hand. Wij steken veel tijd in het behartigen van de belangen van Feyenoord-supporters in het algemeen en onze leden in het bijzonder. Hiervoor voeren wij gesprekken met uiteenlopende partijen. Hieronder lees je waar wij ons de afgelopen maanden mee bezighielden.

Laatste training voor de klassieker

In januari heeft Feyenoord besloten de laatste training voor de klassieker in beslotenheid af te werken. In gesprekken met de club heeft De Feijenoorder zich sterk gemaakt voor een openbare training waarbij plaats is voor vuurwerk. De behoefte hieraan onder supporters is groot en wij vinden het een mooie manier om met elkaar toe te leven naar de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Volgens ons kan dat op een verantwoorde manier en daar waren ook plannen voor. Uiteindelijk heeft de club aangegeven dat die ruimte op dit moment niet wordt geboden. Andere clubs lijken wel een oplossing te vinden voor een sfeervolle laatste training. Daarom blijven wij op zoek naar opties en blijven we er bij de club voor pleiten dit ook bij Feyenoord mogelijk te maken.

Supporterscollectief Nederland

In januari lanceerden de landelijke Regiegroep Voetbal en Veiligheid en de clubs uit het betaald voetbal een campagne om het gebruik van vuurwerk in voetbalstadions tegen te gaan. Supporterscollectief Nederland kan zich niet in vinden in de gekozen aanpak. Die is gericht op het uitbannen van vuurwerk en het verbreken van de associatie tussen voetbal en vuurwerk. SCNL vindt dit onnodig. Het druist bovendien in tegen de wensen van supporters en sluit niet aan op de realiteit in en om de stadions.

Dirk Kuyt Foundation Brownies DowniesDirk Kuyt Foundation

In januari bezocht De Feijenoorder de jaarlijkse sportdag voor medewerkers van Brownies&downieS, georganiseerd door de Dirk Kuyt Foundation. De Feijenoorder is corporate partner van de Dirk Kuyt Foundation.

 

Willem van Hanegem trofee voor sfeerteam

Wij feliciteren Jeroen en alle vrijwilligers in het sfeerteam van De Feijenoorder met de Willem van Hanegem Trofee. De trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die zich op enige wijze een echte Feyenoorder heeft getoond. Dit is een prachtige erkenning voor de vele duizenden uren werk, liefde en saamhorigheid die door supporters wordt gestoken in sfeerdoeken en andere sfeeracties. De Willem van Hanegem Trofee is in januari door Willem van Hanegem uitgereikt aan Nick en Jeroen.

SfeerteamSpuitlocatie

De voorbije maanden heeft De Feijenoorder supporters gevraagd om tips voor een spuitlocatie voor het sfeerteam. Ons hebben diverse tips bereikt. Momenteel bestuderen wij mogelijkheden voor een permanente spuitlocatie. Foto: Bas van Meenen

Gerard MeijerSpecial Gerard Meijer

Zonder een minuut in het eerste van Feyenoord te spelen, is hij toch een clubicoon geworden: oud-verzorger/masseur Gerard Meijer. Dit jaar is het 10 jaar geleden dat Gerard zijn handdoek aan de wilgen hing en het bestuur is blij met het initiatief van de Hand in Hand redactie dit voorjaar een special te publiceren over Gerard Meijer met niet eerder gepubliceerde foto’s van Gerard en andere iconen uit de clubgeschiedenis.

Foto: foto-archief Piet Bouts/De Feijenoorder

Agenda

De Feijenoorder Bingo                                      8 maart 2019
De Feijenoorder Groene Haas Voetbaltoernooi    15 juni 2019
De Feijenoorder Professor Feyenoord Quiz         29 november 2019

Partybus

Ook in 2019 rijdt de partybus van De Feijenoorder. Heb jij een mooie groep Feyenoord-supporters die wat verder weg van Rotterdam wonen en wil je met de partybus naar een thuiswedstrijd? Neem dan contact op met De Feijenoorder via [email protected]

Bron: Hand in Hand nr. 6, 8 februari 2019