Skip to content

Kritisch | Column van Dennis van Eersel | RTV Rijnmond

Column van Dennis van Eersel, sportverslaggever bij RTV Rijnmond

Als verslaggever van RTV Rijnmond krijg ik met enige regelmaat de vraag “of het niet eens tijd wordt voor kritische vragen”. Vooral na een slecht resultaat van Feyenoord heeft een deel van onze kijkers en luisteraars het gevoel dat we bij RTV Rijnmond de club niet kritisch genoeg volgen.
Sommige luisteraars suggereren zelfs dat wij geen kritische vragen zouden mógen stellen. Omdat dit zou zijn opgenomen in het contract dat RTV Rijnmond met Feyenoord heeft. Omdat kritische vragen zouden leiden tot het verlies van onze uitzendrechten.

Zulke reacties van kijkers en luisteraars zijn, hoe gek het misschien ook lijkt, waardevol. Ik zie ze als een kans om weer eens kritisch te kijken naar mijn eigen functioneren en de rol die RTV Rijnmond heeft bij het volgen van Feyenoord.

Wat is dat nu eigenlijk: kritisch zijn? Veel mensen verwarren een positieve benadering met het ontbreken van een kritische blik. Aan de desk van onze talkshow FC Rijnmond geef ik regelmatig mijn kritische mening. Over het spel van Feyenoord, bijvoorbeeld. Ik vind het tempo in de opbouw al jaren te laag. Het niveauverschil tussen Feyenoord in De Kuip en Feyenoord buiten Rotterdam is in mijn ogen veel te groot. Als De Kuip zo’n enorme boost geeft aan de prestaties van Feyenoord, moet je dan niet héél goed nadenken of je dat stadion wel wilt verlaten?

In mijn rol als interviewer laat ik míjn mening achterwege. Op dat moment ben ik op zoek naar de mening van de ander. Ik stel vragen en poneer geen stellingen. In een interview wil ik weten wat de trainer of een speler ergens van vindt. Krijg ik dan altijd het ware verhaal boven tafel? Nee, vast niet altijd. Ik kan altijd nog doorvragen. En als ik wil, kan ik ook doorbijten.

Waar ik het meest kritisch naar ben, is mijzelf. Het perfecte interview heb ik nog niet afgenomen. Ik werk er hard aan elke week beter te worden. Ook als verslaggever. Mensen mogen van mij verwachten dat ik mijn werk naar eer en geweten doe. Vanuit de gedachte dat alle gedrag een positieve intentie heeft en dat dit gedrag kritisch bevraagd mag worden.

Uiteindelijk blijft ook dít maar een mening. Wie bepaalt of een vraag ‘kritisch’ is en of die kritisch genoeg is? Ieder mens legt dit langs zijn eigen meetlat en kent daar zijn eigen subjectieve oordeel aan toe. Alleen al daardoor, omdat dit gaat over meningen en niet over feiten, is het niet te vatten in een contract. Zelfs al zou de club dat willen.

Dennis

P.S. Ben je woensdagavond niet in De Kuip? Volg Feyenoord-Ajax dan via RTV Rijnmond op FM 93.4 of via rijnmond.nl/radio.