Skip to content

Update Feyenoord City

De plannen voor een nieuw stadion houden Feyenoordsupporters al geruime tijd bezig. Het verdeelt ons als achterban. Vanuit de vereniging volgen we de ontwikkelingen van dichtbij, praten we met supporters, Feyenoord City, Feyenoord en stakeholders. De uitgangspunten van de vereniging rond de plannen zijn daarbij gericht op het spelersbudget, normalisatie, de sfeer en de beleving in het stadion.

Spelersbudget en position paper

Die bijdrage aan het spelersbudget is voor ons van groot belang. Daarin zit voor Feyenoord de meerwaarde. We willen dat de club er beter van wordt. Rotterdam en Feyenoord City garanderen de €25 miljoen -die eerder is genoemd als minimale eis door Feyenoord (BVO)- niet. Dit werd door de directie van het stadion tijdens de Aandeelhoudersvergadering (BAVA) op 17 juni bevestigd. Ook vanuit coalitiepartijen komen geluiden dat, zoals het er nu voor staat, de gemeente geen €40 miljoen gaat investeren. Wij vinden die €25 miljoen bijdrage aan het spelersbudget sowieso niet hoog genoeg. Zeker gezien de investeringen met bijbehorende kosten, baten en risico’s die ervoor nodig zijn en het feit dat de concurrentie niet wordt bijgehaald, laat staan ingehaald.

De gemeenteraad wil de plannen nog verder aanpassen. Deze aanpassingen vallen nadelig uit voor Feyenoord. Feyenoord dient aan de uitgangspunten in het positionpaper te voldoen, maar wijzigingen daarbinnen komen niet ten goede aan Feyenoord. Om deze redenen is De Feijenoorder tegen dit stadionplan.

Prijsstelling parterrevakken

Bij Feyenoord City hebben we er vanaf dag één op aangedrongen om de unieke ring van betaalbare plaatsen dicht op het veld te behouden. Tijdens de BAVA van Stadion Feijenoord n.v. en daarvoor bij de vergadering van de VASF werd bevestigd dat plekken langs het veld aan de lange zijdes veel duurder worden; tussen de €700 en €1000. Deze prijsstijging sluit niet aan bij gesprekken die we eerder hebben gehad met projectorganisatie en club.

De Feijenoorder heeft vanaf de eerste gesprekken rond Feyenoord City aangedrongen op behoud van betaalbare kaarten rond het gehele veld. Dit om de unieke, fanatieke steun dicht op het veld te behouden. Navraag bij de club leert dat er een seatingplan is, dat binnenkort met ons wordt besproken. We vinden het een gemiste kans dat dit niet vooraf is gedaan.

Onderzoek Feyenoord City

Recent en nadat De Feijenoorder haar standpunt kenbaar heeft gemaakt hebben Vers Beton, SPIT en Follow the Money (FTM) aangekondigd onderzoek te doen naar Feyenoord City. Onderdeel daarvan is onderstaande opname. We delen de opname omdat we denken dat deze op toegankelijke wijze inzage geeft in dit complexe dossier. Zo wordt uitgelegd hoeveel geld er nodig is voor het nieuwe stadion en waarom de 25 miljoen, die wij onvoldoende vooruitgang vinden, niet is gegarandeerd. De opname is geen uitgave van De Feijenoorder en daarom geen exacte weergave van ons standpunt.