Skip to content

Feyenoord City: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan indienen

Sinds februari ligt het ontwerpbestemmingsplan voor Feyenoord City voor iedereen ter inzage op diverse locaties van gemeente Rotterdam. Het bestemmingsplan is, ongeacht de vraag of het nieuwe stadion er komt, van invloed op de toekomst van het stadiongebied. Iedereen kan de plannen bestuderen en een zienswijze indienen. Ongeacht de vraag of je voor of tegen het nieuwe stadion bent.

Het projectteam van Feyenoord City heeft de informatie op haar website gezet en met ons gedeeld. Wij vinden het van belang deze informatie te delen zodat supporters er kennis van kunnen nemen en zelf kunnen besluiten of ze een zienswijze willen indienen.

Ontwerpbestemmingsplan
In het ontwerpbestemmingsplan staat wat in de toekomst waar gebouwd gaat/mag worden. De bouw van een nieuw stadion maakt hiervan deel uit. Evenals het wijzigen van de bestemming van Stadion Feijenoord, De Kuip. De gemeente biedt zo supporters, en andere betrokken, de kans om iets over de geplande gebiedsontwikkeling en daaraan verbonden factoren zoals mobiliteit te vinden. Je kan je mening laten horen via een zienswijze. Daarin kan iedereen zijn of haar mening over het voorgenomen bestemmingsplan geven.

Wil je een zienswijze kenbaar maken?
Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken kun je hier online inzien. Iedereen kan tot en met 9 april a.s. mondeling of schriftelijk zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Het wordt supporters niet makkelijk gemaakt om een zienswijze in te dienen. Je kunt dat namelijk alleen doen door een brief te sturen, door een afspraak te maken en langs te gaan of telefonisch deze door te geven.

Omdat het opstellen van zo’n zienswijze niet voor iedereen eenvoudig is, heeft Stadion op Zuid , een initiatief van verontruste Feyenoord-supporters, ons laten weten supporters daarbij te willen helpen. Zij bieden aan om zienswijzen te verzamelen en aan te bieden aan de gemeente.

De supporters achter Stadion op Zuid zijn tegen de huidige Feyenoord City plannen. Op hun website staat een modelbrief die je kunt gebruiken als voorbeeld. Zorg ervoor dat je je eigen mening verwoord in de brief, als je besluit wat in te sturen.

Zelf indienen of indienen via Stadion op Zuid
Je kunt natuurlijk je zienswijze ook gewoon zelfstandig indienen via het opgegeven kanaal. Stadion op Zuid biedt de optie dat zij jouw zienswijze namens jou overhandigen aan de directeur Stadsontwikkeling. Als je van deze mogelijkheid gebruik wil maken voorzie je de brief bovenaan van woonplaats en datum, en helemaal onderaan van je handtekening[1], voorletters + achternaam, je geboortedatum, straat + huisnummer, postcode + plaats. Daarna kan je de aangepaste brief aan [email protected] sturen. Doe dit voor maandag 6 april a.s, dan komt je zienswijze -ongewijzigd – op tijd aan.

Stadion op Zuid verzamelt de zienswijzen van bezorgde supporters. Er wordt door hen geen filtering of selectie toegepast. Op donderdag 9 april a.s. overhandigen zij persoonlijk alle bij hen binnengekomen zienswijzen aan de Directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen.

Zienswijze De Feijenoorder
Ook De Feijenoorder heeft het ontwerpbestemmingsplan bestudeerd en een zienswijze ingediend die je onderaan deze pagina kunt downloaden. Voor ons is onder meer van belang dat er een realistisch mobiliteitsplan komt dat stadionbezoek makkelijk maakt en stimuleert. Daarnaast en bovenal vinden we dat zolang niet duidelijk is of het Feyenoord-City stadionplan doorgaat, er geen besluit genomen moet worden over een gewijzigde functie van de huidige stadiondriehoek, in het bijzonder voor Stadion Feijenoord. Of dat er in het ontwerpbestemmingsplan komt te staan dat, wanneer het Feyenoord City stadionplan niet doorgaat, de huidige bestemming daarvan (weer) wordt aangewezen. Op die manier zorgen we ervoor dat Stadion Feijenoord haar opties openhoudt en in de toekomst niet belemmerd wordt door dit bestemmingsplan.

Standpunt De Feijenoorder
De Feijenoorder is tegen Feyenoord City. Het plan levert de club te weinig op voor de investering die door en in het stadion gedaan moet worden. De gemeente is op de hoogte van ons standpunt, zoals verwoord aan hen in deze brief.

[button color=”” size=”medium” type=”Zienswijze De Feijenoorder” target=”_blank” link=” https://www.defeijenoorder.nl/wp-content/uploads/2020/04/20200407-Zienswijze-FSV-De-Feijenoorder.pdf “]Zienswijze De Feijenoorder[/button]

[1] Een digitale handtekening kan je maken via de website: https://handigetools.nl/handtekening-maken