Skip to content

Feyenoord-vak op de Zuiderbegraafplaats

In 2014 is er een speciaal Feyenoord-vak geopend op de Zuiderbegraafplaats en destijds geopend door Gerard Meijer. De afgelopen maanden ontvingen wij meerdere berichten dat het Feyenoord-vak op de Zuiderbegraafplaats een opknapbeurt kon gebruiken.

Het Feyenoord-vak in de huidige staat

We zijn langs geweest en hebben geconstateerd dat het gras niet meer in de gewenste staat verkeerd. De supportersvereniging heeft een monument staan welke door de weersomstandigheden opgeknapt dient te worden.

We hebben de vraag uitstaan bij de club om nieuw gras te verzorgen. Uiteraard zal het vervangen van het gras wel op gepaste wijze en in fases plaatsvinden. Het monument van de supportersvereniging zal op korte termijn worden opgeknapt en de vereniging is bezig met een nieuw project om het Feyenoord-vak nog meer Feyenoord eigen te maken. Hier volgt later meer informatie over.

We hebben bij de begraafplaats en de Gemeente erop aangedrongen om ook de rest (verzakkingen etc.) van het Feyenoord-vak weer te herstellen.We gaan ook aandringen op een onderhoudsplan voor de lange termijn, zodat het altijd waardig blijft. Momenteel is het Feyenoord-vak niet acceptabel! Hopelijk kan het Feyenoord-vak op korte termijn weer Feyenoord waardig zijn.