Skip to content

Wijziging speeltijden in de Eredivisie: wat is jouw mening?

Afgelopen woensdag werd bekend dat er plannen zijn om de wedstrijden in de Eredivisie in te plannen op de zondagavond om 20.00 uur. Hier tegenover staat het vervallen van de zaterdagavond 19.45 uur. Net als Supporterscollectief Nederland is De Feijenoorder tegen deze wijziging in de speeltijden. Zondagavond 20.00 uur houdt geen enkele rekening met supporters die wedstrijden bezoeken, maakt het voor supporters soms onmogelijk om nog met het openbaar vervoer thuis te komen om nog maar niet te spreken over het tijdstip dat je na een -verre- uitwedstrijd thuis bent, als je dat al komt met het OV.

Ook het verlaten van het aanvangstijdstip op de zaterdag naar 21.00 uur maakt het supporters niet makkelijker. Men wil dat we minder met de auto naar het stadion komen en meer gebruik gaan maken van het OV. Tegelijkertijd worden aanpassingen in de speeltijden voorgesteld die het voor supporters lastiger of zelfs onmogelijk maken om de auto te laten staan. Wij vinden het slecht dat deze voorstellen zonder enige vorm van overleg met de landelijke supportersvertegenwoordiging worden gedaan. Kom tegen deze wijzigingen van de speeltijden in actie en vul de enquête van het Supporterscollectief in.

De voorgestelde wijziging gaat voornamelijk uit van de tv-kijkende supporter en de daarmee verbonden inkomsten die voortvloeien uit de tv-rechten. De trouwe stadionbezoeker passeert men echter volledig. De afgelopen maanden hebben nog maar eens aangetoond dat juist de stadionbezoekers een club bestaansrecht geven. Duizenden van deze supporters hebben zich solidair getoond aan Feyenoord of hun favoriete club door massaal af te zien van compensatie voor de gemiste wedstrijden. Ook verlengden deze supporters -bij Feyenoord al ruim 21.500- hun seizoenkaart zonder te weten of het stadion überhaupt bezocht kan worden.

Als ‘dank’ krijgen deze supporters te horen dat er mogelijk op zondagavond 20.00 uur gespeeld gaat worden. Er is door de supporters afgelopen jaren meermaals gemotiveerd aangegeven waarom zij tegen een speelronde op de zondagavond zijn.

We willen van zoveel mogelijk supporters horen hoe ze tegenover de voorgestelde tijd staan. Daarom vragen we je om de enquête van Supporterscollectief Nederland in te vullen. Zij gaan namens de supporters in gesprek met de KNVB en andere betrokkenen en hebben zoveel mogelijk input van supporters nodig.