Skip to content

Walking Football – Stichting Feijenoord Oldstars

De langzame versie van de mooiste sport.

Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm voor ouderen, waarbij in wandeltempo op een kwart veld gespeeld wordt. Walking Football houdt in dat er tijdens een partijtje niet mag worden gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte komen. Dit alles om de kans op blessures zo klein mogelijk te houden. Er wordt gespeeld in teams van 6 spelers, zonder keeper. Deze voetbalvariant is in Engeland ontstaan en door het Nationaal Ouderenfonds in Nederland geïntroduceerd.

De spelregels dragen voor een belangrijk deel bij aan het spelplezier. Het respecteren van de regels door de deelnemers betekent dat zij het plezier in het spel, ieder op zijn eigen niveau, maximaal ervaren. Vanuit deze gedachte zijn de regels ook opgezet.

Uiteraard zijn de deelnemers fanatiek en willen zij graag winnen, maar winnen staat niet voorop bij OldStars walking football. Verantwoord bewegen, meedoen, ontmoeten en gezelligheid wel.

De geschiedenis van Feijenoord OldStars begint in juli 2016. Feyenoord start dan onder haar seizoenkaarthouders boven 55 jaar, leden te werven voor de vorming van een walking football team. Uitgangspunt hierbij is om oudere supporters in beweging en met elkaar contact te brengen. Hieruit is een spelersgroep ontstaan variërend van spelers met een jarenlange voetbal ervaring, tot volstrekte nieuwelingen.

De groep trainde wekelijks onder leiding van ervaren coaches bij voetbalvereniging DRL en speelde daarnaast diverse toernooien. Belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn vooral het samen plezier beleven en de onderlinge verbondenheid.

Dankzij hun deelname is de conditie en gezondheid van vrijwel alle OldStars deelnemers er op vooruit gegaan, terwijl de onderlinge sociale contacten tijdens de “derde helft” de binding met het team verhogen.

Begin 2018 werd duidelijk dat Feyenoord haar maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van ouderensport anders vorm gaat geven. Het walking football project zou aan het eind van het lopende seizoen stoppen.

Dat de doelstelling van walking football, verbetering van lichamelijke conditie en sociale betrokkenheid, succesvol is blijkt uit de vrijwel unanieme beslissing van de deelnemers, om met elkaar door te willen gaan. Dit heeft er toe geleid dat op 2 mei 2018 de Stichting Feijenoord OldStars opgericht is en wij zelfstandig verder gingen.

Na een periode getraind te hebben op Sportpark Olympia, zijn wij begin dit jaar met veel enthousiasme opgenomen door de Sportclub Feyenoord en trainen de Feijenoord Oldstars op maandagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur en woensdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur op Varkenoord. Ook wordt regelmatig aan nationale en internationale wedstrijden en toernooien deelgenomen.

Daarnaast heeft de Stichting tot doel het uitdragen van Walking Football in Rotterdam. Daarvoor worden clinics en demonstraties gegeven en hebben wij in samenwerking met Gemeente Rotterdam, sport- en welzijnsorganisaties een uitgebreid programma ontwikkeld om oudere Rotterdammers zowel sportief als sociaal door middel van Walking Football met elkaar te verbinden en zijn wij partner bij de organisatie ban de Senior Games, die volgend jaar in Rotterdam gehouden worden.

55 jaar of ouder, enthousiast geworden en zin om mee te sporten?

Meld je dan aan via [email protected] of kom eens kijken bij onze training.

Voetbalervaring is leuk maar niet vereist.