Skip to content

Algemene Ledenvergadering 2020

Op maandag 16 november om 19.30 uur heet het bestuur van De Feijenoorder leden van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Dit jaar wel in andere setting dan normaal. Door COVID-19 is het helaas niet mogelijk om bij elkaar te komen en zullen we de Algemene Ledenvergadering digitaal houden.

Tijdens de vergadering blikken we terug op het seizoen 2019-2020. Conform het rooster van aftreden dient er te worden gestemd over de aftreding en herkiesbaarheid als voorzitter de heer Remco Ravenhorst.

Agenda en documentatie
De complete agenda en aanvullende stukken van de Algemene Ledenvergadering 2020 vind je hieronder.

Aanvullende stukken:
Machtigingsformulier
Agenda
Concept notulen Algemene Ledenvergadering 2019
Jaarverslag 2019-2020

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering

Normaal gesproken hoef je je van tevoren niet aan te melden voor de ALV. Nu we de ALV digitaal gaan organiseren is dit wel nodig. Meld je aan door je naam en lidnummer of adres te mailen naar [email protected]. Je ontvangt dan enkele dagen voor de ALV een link om deel te nemen aan de ALV. We vragen om je lidnummer of adresgegevens, zodat we op voorhand je lidmaatschap kunnen controleren en hiermee kunnen voorkomen dat ook niet leden een stemrecht krijgen.

Vragen?
Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar [email protected].