Skip to content

Bestuur De Feijenoorder

De Feijenoorder is op zoek naar nieuwe bestuursleden. In november loopt het termijn van enkele bestuursleden af. Zij zijn niet herkiesbaar en maken graag plaats voor verse krachten. Daarnaast zijn er bestuursleden waarvan het termijn nog niet is afgelopen maar wel om diverse redenen hebben aangegeven te (gaan) stoppen. We zijn op zoek naar een secretaris en algemene bestuursleden. De termijn van onze penningmeester loopt af, hij stelt zichzelf verkiesbaar.

Door leden kunnen (tegen-)kandidaten worden aangebracht, met inachtneming van de statuten van de vereniging. Heb je interesse om één van de bestuursfuncties te vervullen? Meld je dan voor 8 oktober 2021 met jouw motivatie bij onze vereniging aan via [email protected]. Op 15 oktober doen we de formele oproeping voor de Algemene Ledenvergadering via defeijenoorder.nl en onze social media kanalen. Dat betekent dat na die datum zich geen kandidaten meer kunnen aanmelden.

Eigenschappen secretaris

De secretaris is het geheugen en geweten van de vereniging en verantwoordelijk voor het:

 • Notuleren van de vergaderingen, actiepuntenlijsten maken, vergaderschema’s bijhouden en archiveren;
 • Ontvangst binnenkomende correspondentie en zet deze door binnen de organisatie;
 • Vastleggen gemaakte afspraken;
 • Verzorgen uitgaande correspondentie;
 • De supportersvereniging vertegenwoordigen richting de supporters, de club en de verschillende stakeholders;
 • Toezien dat plannen corresponderen met de uitgangspunten en het bewaken van de procedures.

Benodigde competenties:

 • Punctueel en systematisch;
 • Het kunnen delegeren van werkzaamheden richting medewerkers van De Feijenoorder.

Tijdsindicatie en wat krijg je er voor terug:

 • Tijdsindicatie van het vrijwilligerswerk voor een secretaris is 3-5 uur per week;
 • Vrijwilligerswerk uitvoeren bij de mooiste supportersvereniging van Nederland;
 • Samenwerken in een actief bestuur;
 • Samenwerken met de 3 medewerkers die in loondienst zijn van de vereniging;
 • Een accreditatie voor de thuiswedstrijden en mogelijkheden tot het bezoek van de uitwedstrijden.

Eigenschappen algemeen bestuurslid

Als bestuurslid zorg je dat door jouw inbreng van kennis en kwaliteiten de supportersvereniging sterker en groter wordt:

 • Verantwoordelijkheid voor 1 of meerdere deeltaken;
 • Actief deelnamen aan bestuursvergaderingen, 1x in de drie weken;
 • De supportersvereniging vertegenwoordigen richting de supporters, de club en de verschillende stakeholders;
 • Het kameraadschap onder de Feyenoord-supporters verder uitwerken.

Benodigde competenties:

 • Ambitie, actief en vooruitstrevend;
 • Het kunnen delegeren van werkzaamheden richting medewerkers van De Feijenoorder.

Tijdsindicatie en wat krijg je er voor terug:

 • Tijdsindicatie van het vrijwilligerswerk voor een bestuurslid is 5 uur (afhankelijk van de hoeveelheid taken) per week;
 • Vrijwilligerswerk uitvoeren bij de mooiste supportersvereniging van Nederland;
 • Samenwerken in een actief bestuur;
 • Samenwerken met de 3 medewerkers die in loondienst zijn van de vereniging;
 • Een accreditatie voor de thuiswedstrijden en mogelijkheden tot het bezoek van de uitwedstrijden.

Voor in de agenda: de Algemene Ledenvergadering zal gaan plaatsvinden op 15 november 2021. De complete agenda en aanvullende stukken van de Algemene Ledenvergadering 2021 zullen enkele weken voor de vergadering gepubliceerd worden via defeijenoorder.nl en in de oktober-editie van Hand in Hand.