Skip to content

Algemene Ledenvergadering 2021 volledig digitaal

Op maandag 15 november om 19.30 uur heet het bestuur van De Feijenoorder leden van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering is digitaal te volgen en aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering is verplicht. Hoe je jezelf kunt aanmelden staat onderaan in dit bericht.

Tijdens de vergadering blikken we terug op het seizoen 2020-2021. Voorzitter Remco Ravenhorst, secretaris Marco Hoogers en algemene bestuursleden Susanne Mager en Eduard Cachet stoppen met hun werkzaamheden in het bestuur, zij zijn niet verkiesbaar. Conform het rooster van aftreden dient er te worden gestemd over de herkiesbaarheid van Koen Lauwen in zijn rol als penningmeester, hij stelt zichzelf herkiesbaar. Verder zal er gestemd gaan worden op meerdere kandidaat bestuursleden, die op een eerdere oproep hebben gereageerd. Een aantal kandidaten hebben ervoor gekozen om gebruik te maken van Artikel 8 van de statuten. Door ten minste tien leden worden deze kandidaten voorgedragen als bestuursleden. Het is niet meer mogelijk om jezelf kandidaat te stellen als bestuurslid voor de Algemene Ledenvergadering 2021, de deadline hiervoor is reeds verstreken. 

Agenda en documentatie
De complete agenda en aanvullende stukken van de Algemene Ledenvergadering 2021 vind je hieronder.

Aanvullende stukken:
– Machtigingsformulier
– Agenda
– Concept notulen Algemene Ledenvergadering 2020
– Jaarverslag 2020-2021

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering
Stuur een e-mail naar [email protected] met de volgende gegevens:
-Volledige naam
-Lidnummer
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-In de bijlage eventuele machtiging(en) toevoegen

Vragen?
Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op door te mailen naar [email protected].

Algemene Ledenvergadering
Datum: 15-11-2021
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: online