Skip to content

Algemene Ledenvergadering | Nieuwe samenstelling bestuur

Op maandag 15 november 2021 heeft de Algemene Ledenvergadering van De Feijenoorder plaatsgevonden. Helaas dit jaar weer volledig digitaal door de maatregelen omtrent COVID-19. Hopelijk kunnen we volgend seizoen de Algemene Ledenvergadering weer fysiek houden.

Vooraf aan de vergadering werd er 1 minuut stilte gehouden voor de overleden Kameraden. Hierna zijn de notulen van de ALV 2020 goedgekeurd en hebben we het jaarverslag en de jaarrekeningen doorgenomen. Het verslag van de kascontrolecommissie is bekeken en het bestuur is gedechargeerd. Er is direct een nieuwe kascommissie samengesteld voor aankomend seizoen en de begroting voor het seizoen 2021-2022 is vastgesteld.

Voorzitter Remco Ravenhorst, secretaris Marco Hoogers en algemene bestuursleden Susanne Mager en Eduard Cachet hebben aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden in het bestuur, zij waren niet verkiesbaar. Conform het rooster van aftreden diende er te worden gestemd over de herkiesbaarheid van Koen Lauwen in zijn rol als penningmeester, hij stelde zichzelf herkiesbaar en is herkozen. Verder werd er gestemd op meerdere kandidaat bestuursleden, die op een eerdere oproep hebben gereageerd. De volgende kandidaten waren verkiesbaar en zijn gekozen door de aanwezige leden:

 • Vincent van Suijlekom als secretaris
 • Leo van den End als algemeen bestuurslid
 • Mark de Bokx als algemeen bestuurslid
 • Juriën Buurman als algemeen bestuurslid
 • Kees Lau als algemeen bestuurslid

Een aantal kandidaten hadden ervoor gekozen om gebruik te maken van Artikel 8 van de statuten. Door ten minste tien leden werden deze kandidaten voorgedragen als bestuursleden. De volgende kandidaten werden voorgedragen en zijn gekozen door de aanwezige leden:

 • Philip Buitendijk
 • Alwin van den Hoven
 • Jeroen Kerkhof
 • Martien Verstralen

Eduard Cachet, Marco Hoogers, Remco Ravenhorst en Susanne Mager zijn bedankt voor hun diensten en hebben namens alle leden een afscheidscadeau gekregen. Allen hebben aangegeven om op de achtergrond te vereniging te blijven steunen bij haar activiteiten. Hier zijn we uiteraard erg blij mee.

Vanaf 15 november 2021 is het bestuur als volgt:

 • Voorzitter: n.t.b.
 • Penningmeester: Koen Lauwen
 • Secretaris: Vincent van Suijlekom
 • Algemeen bestuurslid: Gijs van Delft
 • Algemeen bestuurslid: Leo van den End
 • Algemeen bestuurslid: Mark de Bokx
 • Algemeen bestuurslid: Juriën Buurman
 • Algemeen bestuurslid: Kees Lau
 • Algemeen bestuurslid: Philip Buitendijk
 • Algemeen bestuurslid: Alwin van den Hoven
 • Algemeen bestuurslid: Jeroen Kerkhof
 • Algemeen bestuurslid: Martien Verstralen

Door het aftreden van de voorzitter is er op het moment geen voorzitter. Conform de statuten dienen de huidige bestuursleden een interim voorzitter te kiezen, op de volgende ALV kan de voorzitter dan definitief worden gekozen. Een andere mogelijkheid is om een nieuwe ALV in te plannen en hierin een voorzitter voor te dragen. Als er duidelijkheid is omtrent het voorzitterschap dan zullen we dit communiceren.

We zijn blij dat zoveel supporters zich als bestuurder willen inzetten voor de vereniging en we kijken ernaar uit om samen mooie resultaten te boeken.