Skip to content

Aanmelden statutenwijziging

"Wij komen op voor de belangen van alle Feyenoord-supporters en die van onze leden in het bijzonder.​"

Dat is de doelstelling van de vereniging. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat De Feijenoorder onder andere een supportersmagazine uitbrengt en overleg voert met Feyenoord- bestuurders en managers. Zij wil benaderbaar zijn voor alle supporters. De Feijenoorder organiseert (supporters-) evenementen en verzorgt supportersreizen in Nederland en daarbuiten en nog héél veel meer.

Als vereniging hebben wij statuten. Deze zijn voor het laatst gewijzigd in 2016. In de tussentijd is er (wettelijk) het nodige veranderd. Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet is onder andere aanleiding geweest om onze statuten te updaten.  Klik hieronder om de huidige statuten te bekijken.

Statutenwijziging:

De grootste wijzigingen ten opzichte van de oude statuten zijn:
– Update op basis van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;
– Toevoeging van een maximum aantal bestuursleden (12);
– Het aantal leden dat een nieuw bestuurslid kan aandragen is verhoogd van 10 naar 25 leden.

Om wijzigingen te mogen doorvoeren in de statuten dienen de wijzigingen goedgekeurd te worden door onze leden. 

Op maandagavond 27 februari 2023 staat de eerste vergadering gepland waarop de statutenwijzigingen
worden gepresenteerd. Deze wijzigingen, waaronder de aankondiging van de contributieverhoging, dienen goedgekeurd te worden door de leden. Dit is mogelijk door twee derde van onze leden aanwezig te hebben op deze vergadering. Omdat dit aantal niet realistisch is, is er reeds een tweede vergadering gepland welke zal plaatsvinden op maandagavond 6 maart 2023. Hierin dient de meerderheid van de aanwezige leden akkoord te geven op de wijzigingen om de statutenwijziging in te voeren. 

Tijdens de tweede vergadering zal er ook gestemd worden over het voorstel om de contributie van ons hoofdlidmaatschap te verhogen van €30,- naar €33,-. Al jaren is de contributie €30,- hier tegenover staat helaas dat onze kosten al die jaren wel zijn gestegen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de contributie te verhogen. Het 1908 lidmaatschap blijft onveranderd, hiervan is de contributie in 2017 al verhoogd van €15 naar €19,08.

Je kunt hieronder de gewijzigde statuten bekijken alvorens de vergaderingen.

Aanmelden

Om een geschikte ruimte te reserveren, willen je vragen om je aan te melden voor de vergadering(en). Je kunt je hieronder aanmelden. Je ontvangt hierna zo snel mogelijk informatie over de locatie. Dit zal in ieder geval in de buurt van De Kuip zijn.

Aanmelden vergadering statutenwijziging

Locatie: nader te bepalen | Aanvang: 19.08 uur

Klik hier om je aan te melden voor de vergadering(en).

Maandag 27 februari en maandag 6 maart 2023

Aanmelden