Skip to content

Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder reageert op berichten n.a.v. opgelegde straffen bestuurslid

Gisteren is er door lokale journalisten aandacht besteed aan het stadionverbod van 6 jaar dat door de KNVB is uitgevaardigd voor één van onze bestuurders. Het stadionverbod volgt op een veroordeling door de rechter voor belediging en discriminatie van groepen. De rechtszaak loopt nog, aangezien er hoger beroep is aangespannen.

Voor Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder is er geen ruimte voor discriminatie en uitsluiting. Onder geen enkel beding en in geen enkel geval willen wij daarmee geassocieerd worden. Wij willen daarom ook met klem benadrukken, dat dit geen zaak is waar de supportersvereniging bij betrokken is. De vermeende uitlatingen zijn niet gedaan in de context van de vereniging of tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor de vereniging.

Het bestuurslid in kwestie, meermaals herkozen door onze leden, zet zich keihard in voor de club en de supportersvereniging. De werkzaamheden waaronder het constant instaan voor nabestaanden, supporters die het zwaar hebben en het onderhouden en draaiend houden van De Legioenzaal is iets waar we onze bestuurder voor kunnen prijzen.

Onze leden zijn, net zoals wij, supporters die niets te maken willen hebben de verwerpelijke zaken die tijdens de rechtszaak ter sprake zijn gekomen. Deze mensen zijn voor ons belangrijk en die willen wij niet van ons vervreemden. Ook met club en driehoek willen wij op een fatsoenlijke wijze in gesprek kunnen blijven.

De zaak is nog onder de rechter. Er is dus nog geen definitieve veroordeling. Binnen het bestuur van Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder vinden er gesprekken plaats over hoe we met een onherroepelijke uitspraak om zullen gaan. We wachten de uitspraak in hoger beroep af, alvorens passende maatregelen te nemen.

Mocht u vragen hebben over deze kwestie dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Zij zijn op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bereiken via ons algemene nummer. Het geluid van supporters en leden in het bijzonder is voor ons enorm belangrijk. Met elkaar in gesprek blijven, is iets waar wij al jaren voor staan. Wij wijzen onze leden dan ook op de Algemene Ledenvergadering (ALV) die gepland staat op 30 oktober 2023.

De inschrijving voor de ALV start binnenkort en wordt op onze kanalen en naar leden gecommuniceerd.