Skip to content

De Feijenoorder – Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie

21 Maart is de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder maakt zich hard voor gelijke behandeling voor iedereen. In de maatschappij, op het voetbalveld en op de tribunes tijdens wedstrijden van Feyenoord is geen plaats voor racisme en discriminatie.

 

Discriminatiemelder app
Binnen alle sportculturen, ook bij Feyenoord, hebben sporters, supporters en medewerkers te maken met vormen van uitsluiting. De KNVB stoeit al jaren met dit maatschappelijke probleem en voert in samenwerking met de Rijksoverheid verschillende campagnes om het probleem zo veel mogelijk te kunnen uitbannen. Eén van de initiatieven in de strijd tegen racisme en discriminatie is de DiscriminatieMelder. Deze app is vooral bedoeld voor stadionbezoekers en maakt het mogelijk direct in te spelen op een incident op de tribunes.

Om het belang te onderschrijven zal de DiscriminatieMelder binnenkort verschijnen op de website www.defeijenoorder.nl, onder het menu-item supportersbelangen. Op deze manier draagt onze Supportersvereniging bij aan een positieve supportersbeleving voor iedereen, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook.

Hoe nu verder
Daarnaast zijn we al jaren gesprekspartner in het Beleidsoverleg van de BVO, afdeling Veiligheid, OM, Politie en Gemeente Rotterdam. De betrokken organisaties/instanties (BO’s) stellen in dat Beleidsoverleg gezamenlijk verschillende ‘speerpunten’ op waar zij zich in een periode van zeker drie jaar op focussen. De supportersvereniging draagt de portefeuille ‘Tegengaan discriminatie / stimuleren gelijkheid alle supporters’.

We zullen samen met de BO’s de komende maanden gebruiken om met de KNVB in gesprek te gaan, de uitkomsten van de meldingen te evalueren en de actielijnen zoals gepresenteerd in het Plan van Aanpak van de Rijksoverheid en KNVB ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ (OVIVI) meer invulling te geven binnen onze achterban.

Voor Feyenoord, tegen racisme en discriminatie
Wellicht moeten wij zo realistisch zijn om te zeggen dat we het probleem van racisme en discriminatie nooit helemaal kunnen uitbannen. Echter geloven wij erin, dat we wel een verschil kunnen maken. Club, supportersvereniging en de supporters samen. Voor Feyenoord, tegen racisme en discriminatie.