Betalingen, wijzigingen en opzeggingen

Betalingen

Leden kunnen bij aanmelding kiezen om de contributie te betalen met iDEAL of met een automatische afschrijving. Indien wij zijn gemachtigd de jaarlijkse contributie van uw rekening te incasseren, maar wij dit om redenen niet kunnen, zullen wij u hieraan schriftelijk herinneren en u vragen om de contributie zelf te voldoen (dit omdat wij slechts eenmalig kunnen incasseren van uw rekening). Indien u van ons een betaalverzoek ontvangt moet u binnen 30 dagen aan de betaling voldoen. Is binnen het termijn de betaling niet voldaan, zullen wij u schriftelijk herinneren de betaling alsnog te voldoen.

Incasso: Wordt er na herinnering geen gehoor gegeven aan de betaling dan zijn wij genoodzaakt om een incassobureau in te schakelen. Buiten het verschuldigde bedrag van contributie brengt dit extra incassokosten met zich mee, die aan het bureau moeten worden voldaan. Wees u zich er tevens van bewust als u niet op tijd opzegt of betaalt het lidmaatschap niet automatisch stopt, maar stilzwijgend verlengd wordt.


Wijzigingen in adres of bankgegevens

Te allen tijde blijft u zelf verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen van uw adres- of bankgegevens, waardoor eventueel niet aan de betaling kan worden voldaan. Controleer uw gegevens dus goed. Eventuele wijzigingen kunt u via [email protected] of telefonisch 010-4325126 aan ons doorgeven.


Opzegging

Voorwaarden: Het beëindigen van het lidmaatschap kan niet telefonisch worden gedaan, maar alleen schriftelijk per post (Postbus 24036, 3007 DA Rotterdam) of per e-mail ([email protected]).

De Feijenoorder heeft de volgende gegevens nodig bij opzegging:

Voorletter(s):
Voornaam:
Eventueel tussenvoegsel:
Achternaam:
Straat en huisnummer:
Postcode:
Plaats:
E-mail adres:
Reden van opzegging:

Opzeggingen moeten uiterlijk op 31 mei bij De Feijenoorder binnen zijn: Dat betekent dat wanneer de opzegging op 31 mei niet in het bezit is van De Feijenoorder het lidmaatschap stilzwijgend voor een jaar verlengd wordt. Is er wel op tijd opgezegd ontvangt u van ons binnen één maand een bevestiging van opzegging, op het woonadres wat bij ons bekend is. Ontvangt u binnen een maand geen bevestiging, neem dan contact met ons op per mail [email protected] of telefoon 010-4325126.

Regelgeving omtrent lidmaatschap: Voor (sport)verenigingen is een uitzondering gemaakt. De nieuwe wet verbiedt het automatisch verlengen van het (sport)verenigingslidmaatschap niet. De gedachte hierachter is dat verenigingen vaak minstens een jaar vooruit moeten plannen en financiële verplichtingen aangaan. De onzekerheid over het ledenaantal is hierdoor niet wenselijk. Voor verenigingen is mede daarom een milder regime van toepassing. In de nieuwe wet is daarom wel bepaald dat verenigingen ervoor moeten zorgen dat leden eenvoudig kunnen nagaan op welke wijze men zijn/haar lidmaatschap kan opzeggen.