Standpunten FSV De Feijenoorder

Standpunten Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder

De Feijenoorder is er voor alle Feyenoord-supporters.  De Feijenoorder is de enige officiële supportersvereniging van Feyenoord. Leden van De Feijenoorder zorgen er met elkaar voor dat alle supporters gezamenlijk een stem hebben. De Feijenoorder behartigt de belangen van alle Feyenoord-supporters. Lid of geen lid. De contributies van de leden van de vereniging worden gebruikt om Feyenoord, en haar achterban in het bijzonder, groter te maken. Dit doen we door middel van sfeeracties en andere sfeerverhogende activiteiten en evenementen.  De Feijenoorder levert een positieve bijdrage aan de beleving en ervaring van de supporters. De grote betrokken achterban van de club zorgt ervoor dat wij regelmatig gevraagd worden een stem te hebben in alle negatieve zaken die gebeuren rondom Feyenoord. Ieder incident, dat negatieve gevolgen heeft voor de club betreuren wij. Dit betekent echter niet dat wij geen mening hebben over incidenten. Hieronder zijn onze standpunten te vinden betreffende zaken die Feyenoord in negatief daglicht kunnen stellen.

De Feijenoorder is tegen anti-kapitalisme. Feyenoord kan simpelweg niet overleven zonder geld. We zijn daarom van mening dat Feyenoord én De Feijenoorder wel degelijk commerciële activiteiten moeten ontplooien. Maar: Feyenoord pretendeert een volksclub te zijn, en dat vinden wij ook. Daarom zal het bestuur van de supportersvereniging altijd knokken voor mensen met een kleine beurs. Feyenoord is een club van iedereen en moet dus ook bezocht kunnen worden door iedereen. De prijs van een seizoenkaart en de hoeveelheid beschikbare kaarten moet dan ook compleet in lijn zijn met de verhoudingen in de samenleving. De vereniging draagt daar zelf ook zijn steentje aan bij.

De Feijenoorder is niet tegen baldadigheid , kattenkwaad en ludieke spreekkoren (in proportie). Zolang acties van Feyenoord-supporters een glimlach op de gezichten toveren van andere Feyenoord-supporters is het wat ons betreft toelaatbaar. Niet alles wat overal gebeurt keuren we goed, niet alles wat overal gebeurt vinden we leuk. Echter; Wij zijn van mening dat de enige reden dat mensen naar voetbalstadions gaan is, voor de sfeer, spanning en entourage. Baldadigheid, kattenkwaad en ludieke spreekkoren brengen nou eenmaal reuring in het stadion, waardoor vaak de sfeer verbeterd. De Feijenoorder is voor sfeervolle stadions.

De Feijenoorder heeft als een van de speerpunten van de vereniging om de samenhorigheid te verbeteren. Wij vinden dan ook dat supporters altijd met elkaar door dezelfde deur moeten kunnen. Feyenoord is een club van iedereen, voor iedereen, door iedereen. Daar maken wij ons dan ook hard voor. Helaas zijn onderlinge conflicten of aanvaringen soms niet tegen te houden. Zoveel mensen, zoveel meningen. De vereniging zal altijd zoeken naar een duurzame oplossing.

De Feijenoorder betreurt, net als zoveel supporters, de boetes die de afgelopen jaren zijn opgelegd door de UEFA. De UEFA legt forse boetes op voor incidenten in het stadion die niet binnen de door hun opgelegde regels vallen. Denk hierbij aan het bezetten van trappen, het gooien van objecten en vloeistoffen naar het veld, vuurwerkgebruik en uitingen vanaf de vakken. Het Europese affiche is al jaren prachtig om te zien. De UEFA zelf deelt deze mening, maar legt daarentegen wel straffen op bij het gebruik van onder meer vuurwerk in het stadion. Voor ons is de sfeer in het stadion enorm belangrijk. We zullen als vereniging altijd met onze achterban blijven communiceren om zo samen met supporters, club en UEFA tot het verminderen en uiteindelijk zelfs uitbannen van de enorme boetes te komen.

De Feijenoorder is tegen racisme, in welke vorm dan ook. Wij willen dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt in de Kuip. Verwensingen richting anderen, op basis van geloof, huidskleur, geslacht is niet de omgangsvorm die wij nastreven en zullen we ook veroordelen. Respectvol met elkaar omgaan moet voor iedere Feijenoorder normaal zijn.

Niet voor niets is onze slogan; Feijenoorder. Dat ben ik. Dat ben jij. Feijenoorders, dat zijn wij.

De Feijenoorder is tegen beledigende en provocerende spandoeken. We proberen waar mogelijk, door middel van een dialoog, te voorkomen dat dergelijke uitingen plaatsvinden. Echter, De Feijenoorder is niet verantwoordelijk voor individuele daden. Daarom kijken wij alleen naar wat binnen ons bereik valt. Oordelen over zaken buiten de scope is wat ons betreft zinloze tijd en energieverspilling waar uiteindelijk niemand gelukkiger van wordt. Dit geldt voor zowel uitingen die door Feyenoord-supporters worden gedaan naar derden en/of door derden die uitingen over Feyenoord-supporters doen. 

De Feijenoorder is tegen geweld, rellen en ongeregeldheden. Het is echter ook goed te vermelden dat we hierbuiten ook tegen het blind veroordelen van situaties waar we zelf niet bij zijn geweest zijn. Voor De Feijenoorder is het van groot belang om bij incidenten de feiten boven tafel te krijgen. In het verleden is er te vaak geoordeeld over situaties waarbij de realiteit heel anders bleek. Dit doet de club en het imago van haar achterban geen goed. De Feijenoorder onderzoekt liever eerst een incident voor we een oordeel vellen en we nodigen een ieder uit om hetzelfde te doen.

Bijna dagelijks krijgen we het verzoek van supporters om ‘iets’ te doen voor een geliefde die net is komen te overlijden. Vanaf 2012 heeft De Feijenoorder hiervoor speciaal het Herdenkingsdoek in het leven geroepen. Ieder jaar eren we de kameraden die ons zijn ontvallen. Het spandoek wordt helaas met de jaren groter en groter. Dat doet verdriet en pijn. Door te herdenken zullen ze nooit worden vergeten. Daarnaast is er bij de start van ieder seizoen een minuut stilte na het ontvouwen van het Herdenkingsdoek. Op deze manier wil De Feijenoorder steun bieden aan nabestaanden. We moeten nooit vergeten en kameraadschap eren. Wanneer supporters op individuele basis iets willen doen dan zal de vereniging deze mensen kunnen voorzien van advies. Helaas is het niet haalbaar om elke aanvraag van begin tot eind te begeleiden. We stellen altijd voor om mensen mee te nemen in de jaarlijkse herdenking. De openingswedstrijd waarbij we het moment hebben om met elkaar stil te staan bij onze gevallen kameraden.

De Feijenoorder is niet per definitie voor of tegen een nieuw stadion. We willen het beste voor onze club. Feyenoord City is in onze ogen gebaseerd op een onrealistische business case, waarbij er veel politieke belangen worden meegenomen. De bouw van een nieuw stadion in de vorm van Feyenoord City is in onze ogen dan ook een ongelooflijk onverstandig plan. Wij denken dat dit plan zowel onze supporters als onze club financieel negatief beïnvloed. Wij zien liever dat er geïnvesteerd wordt in benen, en niet in stenen. Uiteraard is het belangrijk dat er in het huidige stadion gemoderniseerd wordt, maar dit lijkt, op basis van de huidige feiten en cijfers, een veel betere keuze dan nieuwbouw.

De Feijenoorder is tegen iedere vorm van terrorisme. Onder terrorisme verstaan wij het uit ideologische motieven plegen van op mensenlevens gericht geweld, dan wel het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke ondermijning en destabilisatie te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden. De Feijenoorder zoekt met alle partijen altijd de dialoog. Ook staat de deur altijd open voor elke supporter om zijn beklag te doen. Bij de vereniging over allerhande zaken. De supportersvereniging heeft echter ook tot doelstelling om altijd overal van op de hoogte te zijn om dingen beter te kunnen begrijpen. 

Eén van de meest besproken onderwerpen afgelopen jaren is het afsteken van vuurwerk. Niet alleen bij voetbalwedstrijden, maar ook daarbuiten. Wij maken ons al jaren sterk voor veilige en goed georganiseerde vuurwerkacties. Wij geloven dat deze acties, mits goed voorbereid, ten goede komen aan de sfeer in het stadion en de wedstrijd. Daarnaast willen we dit in de hand houden om te voorkomen dat illegaal vuurwerk in het stadion wordt afgestoken. Dit voor de veiligheid van de supporters, voetballers en stewards.

Afgelopen jaren hebben we bij Europese uitwedstrijden meermaals vanuit de media mogen vernemen dat er wild-graffiti is gespoten op historische plekken. De Feijenoorder is tegen het verzieken van historisch erfgoed. Niet in Rotterdam, en niet daarbuiten. We keuren dit dan ook niet goed, echter waarderen we het zeker wel als Feyenoord-supporters op “legale” spuitlocaties mooie Feyenoord-gerelateerde street-art produceren. We zouden ook graag zien dat er tolerant wordt geschreven over positieve uitingen, in plaats van alleen de focus te leggen op het negatieve.