Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voorwaarden donatiecampagne Leve Feyenoord 1

ALGEMENE VOORWAARDEN 

met betrekking tot

https://levefeyenoord1.nl

Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder (FSV), gevestigd te Coen Moulijnweg 53, 3077 AT Rotterdam 
 
Inschrijfnummer K.v.K te Rotterdam onder nummer: 40341918
 
hierna te noemen: Actie Beheerder

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Definities

De volgende definities worden gehanteerd:

Actie: een initiatief om geld in te zamelen voor meerdere sfeerdoelen.

Actiepagina: de webpagina waarop een actie wordt gecommuniceerd.

Actie Beheerder: Actie Beheerder van de algemene voorwaarden (zijnde FSV De Feijenoorder).

Donateur(s): individuen, organisaties en/of bedrijven die geld schenken aan het doel van de actie.

Donatie: een geldbedrag dat wordt geschonken ten behoeve van de actie zonder tegenprestatie.

Donatie platform: de websites hyyps://levefeyenoord1.nl met de bijbehorende functionaliteiten die het mogelijk maken een actie digitaal op te zetten, de actie te verspreiden en donaties digitaal te ontvangen.

Kosten: Het gebruik van het donatie platform is gratis. Er worden pas kosten in rekening gebracht bij geslaagde donaties. De kosten bestaan uit administratiekosten.

Betaalprovider: Eigenaar van het betaalplatform via welk de digitale transacties verlopen. Dit is ClubCollect, Beilerstraat 24, 9401 PL Assen.

 

2. Registratie en gedragsrichtlijnen

 1. De Actie Beheerder is verantwoordelijk voor alle informatie, afbeeldingen en andere media die worden gebuikt en gepubliceerd via het donatie platform.
 2. Alle verschafte informatie door de Actie Beheerder worden naar waarheid ingevuld.
 3. De Actie Beheerder verklaart geen acties op te zetten c.q. content te plaatsen die oproepen tot geweld en/of strafbare feiten, seksueel van aard zijn, discriminerend of racistisch zijn of aanstootgevend kunnen zijn.
 4. De Donateur verklaart 18 jaar of ouder óf heeft uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar ouders/verzorgers.
 5. Het is verboden om teksten te plaatsen die oproepen tot rechtstreeks doneren op bankrekeningen buiten het doneer systeem van de Actie Beheerder om en/of die verwijzen naar andere crowdfunding en donatie platformen. De Actie Beheerder verklaart dergelijke oproepen niet te zullen doen. Indien deze oproepen wel worden geplaatst behoud de Actie Beheerder het recht óf het stukje tekst dat hiertoe oproept te verwijderen.
 6. Het is verboden om contact informatie zoals email adressen te plaatsen die oproepen tot rechtstreeks contact buiten het doneer systeem van de Actie Beheerder. Het is mogelijk voor een donateur of anderen om in contact te komen met de Actie Beheerder door gebruik te maken van contactgegevens te vinden op www.defeijenoorder.nl.
 7. Een Donateur heeft de optie om een opmerkingen te plaatsen bij zijn/haar donatie. De donateur verklaart geen opmerkingen c.q. content te plaatsen die oproepen tot geweld en/of strafbare feiten, seksueel van aard zijn, discriminerend, racistisch, aanstootgevend of zich negatief uit te laten over de actie en/of Actie Beheerder.
 8. De Actie Beheerder behoudt het recht een actie en/of account en/of een opmerking van een Donateur te allen tijde te verwijderen indien naar zijn mening deze niet voldoet aan de gebruiksrichtlijnen en/of deze voorwaarden en/of er sprake is van misbruik.
 9. Alle geplaatste content is niet in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 10. De Actie Beheerder kan de actie delen met zowel zijn eigen netwerk als met Collectanten.
 11. De Actie Beheerder stelt in de actie een vrij veld beschikbaar voor opmerkingen. Donateurs gaan met hun donatie akkoord dat deze opmerkingen anoniem gebruikt mogen worden voor mediadoeleinden.
 12. Een donateur kan contact opnemen met Actie Beheerder via de contactgegevens op www.defeijenoorder.nl . Het is niet toegestaan om rekeningnummers of andere manieren van rechtstreekse betaling op te vragen. Berichten waarin dit wordt verzocht worden niet doorgestuurd.

 

3. Donaties, Afrekening en Kosten

 1. Donaties worden publiekelijk op de actie pagina getoond in een totaaloverzicht.
 2. Eenmaal overgemaakte donaties zijn definitief en onherroepelijk.
 3. Donateurs zijn zelf volledig verantwoordelijk voor hun eigen donatie. Donateurs dienen zichzelf te informeren over de betrouwbaarheid van een actie en nemen zelf de beslissing om aan een actie te doneren. Donateurs begrijpen dat donaties onherroepelijk zijn en niet kunnen worden terugbetaald. Ook niet indien achteraf blijkt dat een actie niet legitiem is of dat het geld niet naar het aangegeven doel gaat of dat een idee of project niet wordt uitgevoerd om welke reden dan ook.
 4. Donaties verlopen via het betaalplatform van de betaalprovider.
 5. Door te doneren gaan Donateurs akkoord met deze algemeen voorwaarden.
 6. Donateurs kunnen alleen met naam en email adres doneren.
 7. De gegevens van donateurs die niet anoniem hebben gedoneerd (naam en emailadres) blijven bewaard totdat de Actie Beheerder de actie heeft verwijderd.
 8. De actiebeheerder is verantwoordelijk voor alle belastingen en overige kosten die betaald moeten worden over de ontvangen donaties indien daartoe een verplichting bestaat. 
 9. Donateurs gaan met donatie akkoord met de transactiekosten van €0,50 inclusief btw.

 

4. Rechten en plichten

 1. De actiebeheerder zal zich inspannen om het donatie platform optimaal te laten functioneren. De actiebeheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het donatie platform ‘down’, ‘uit de lucht’ of niet meer functioneert wegens welke reden(-en) dan ook. Uiteraard zal in zo’n geval er alles aan worden gedaan het donatie platform weer te laten werken.
 2. De Actie Beheerder heeft te allen tijde het recht een actie offline te zetten indien er signalen, aanwijzingen of vermoedens zijn die wijzen op misbruik of een frauduleuze actie.
 3. De Actie Beheerder behoudt het recht haar diensten te wijzigen of te beëindigen.
 4. De Actie Beheerder begrijpt dat een actie die is gepubliceerd op het donatie platform berust op eigen initiatief en verantwoordelijkheid en dat het doelbedrag niet gegarandeerd is noch dat de Actie Beheerder verantwoordelijk gehouden kan worden voor het niet behalen van dit doelbedrag of welk bedrag dan ook.
 5. De Actie Beheerder is gerechtigd de acties onder de aandacht te brengen en/of te promoten bij het algemeen publiek.

 

5. Verwijderen van gegevens

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de Actie Beheerder om een actie te beëindigen en/of gegevens m.b.t. de actie en/of persoonlijke gegevens te verwijderen.
 2. Daarbij heeft de Actie Beheerder de keuze om:
 • de actie te deactiveren
 • het doneren te stoppen maar de actie online te houden
 • de actie te verwijderen

 

6. Aansprakelijkheid

 1. De Actie Beheerder is volledig verantwoordelijk voor de fiscale en financiële consequenties die het ontvangen van donaties mogelijkerwijs kan hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de Actie Beheerder om voorafgaande aan het starten van een actie zich te informeren over de mogelijke gevolgen.
 2. Donateurs zijn zelf volledig verantwoordelijk voor hun eigen donatie. Donateurs dienen zichzelf te informeren over de betrouwbaarheid van een actie en nemen zelf de beslissing om aan een actie te doneren. Donateurs begrijpen dat donaties onherroepelijk zijn en niet kunnen worden terugbetaald. Ook niet indien achteraf blijkt dat een actie niet legitiem is of dat het geld niet naar het aangegeven doel gaat of dat een idee of project niet wordt uitgevoerd om welke reden dan ook.  

 

7. Privacybeleid:

 1. Het privacybeleid maakt deel uit van deze voorwaarden en is afzonderlijk vermeld op deze website. Het privacybeleid is hier te vinden.

 

8. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden:

 • Deze voorwaarden staan online op de website levefeyenoord1.nl
 • Wijzigingen zullen opgenomen worden op de websites van Actie Beheerder; levefeyenoord1.nl

 

De Leve Feyenoord 1 Crowdfunding is een initiatief van Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder.