Stemuitslag Algemene Ledenvergadering

Stemuitslag Algemene Ledenvergadering

Stemuitslag Algemene Ledenvergadering 7 november 2022

Vandaag op 7 november startte onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering om 19.36 uur. Na het doorspreken van het jaarverslag, de begroting en de vragen vanuit de aanwezige leden startte de stemprocedure. Na het tellen van de stemmen werd het nieuwe twaalfkoppige bestuur vastgesteld. De uitslag van de stemmingsronde:

 • Verkozen als voorzitter van De Feijenoorder: Kees Lau
 • Herkozen als algemeen bestuurslid: Gijs van Delft
 • Verkozen als algemeen bestuurslid: Debbie Kouwenhoven
 • Verkozen als algemeen bestuurslid: Ronald Wilson

Algemene Ledenvergadering 2022

Op maandag 7 november 2022 om 19.30 uur (inloop vanaf 19.08
uur) heet het bestuur van De Feijenoorder leden van harte welkom op de
Algemene Ledenvergadering.

De afgelopen twee edities van de ledenvergadering was het alleen mogelijk om online deel te nemen. Gelukkig kunnen we dit nu weer veranderen naar fysiek. De komende ALV zal dan ook alleen fysiek te volgen zijn.

Programma:

Tijdens de vergadering blikken we terug op het seizoen
2021-2022. Tevens dient er gestemd te worden over een aantal bestuursfuncties:

 • Gijs van Delft (conform het rooster van aftreden
  en stelt zichzelf herkiesbaar)
 • Kees Lau (momenteel ad-interim voorzitter en
  wordt door het bestuur aangedragen als voorzitter)
 • Debbie Kouwenhoven (aspirant bestuurslid)

Door leden kunnen (tegen-)kandidaten worden aangebracht, met inachtneming van de statuten van de vereniging. Heb je interesse om één van de bestuursfuncties te vervullen? Meld je dan voor 28 oktober bij onze vereniging via [email protected].

Agenda en documentatie:

De complete agenda en aanvullende stukken van de Algemene Ledenvergadering 2022 komen op een later tijdstip online. Indien je van een machtigingsformulier gebruik wilt maken, dan kan je die hieronder downloaden en ingevuld en getekend onderaan het bericht uploaden.

Statuten wijzigen:

Het bestuur wenst dit jaar de statuten te wijzigen, dit mede
in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Om dit te kunnen
doen zal er een stemmogelijkheid zijn tijdens de ALV. Een besluit tot
statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige
stemmen in een ALV waarin ten minste een zodanig aantal leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, dat tezamen ten minste drie vierde gedeelte van de stemmen
van elle leden kan worden uitgebracht. Is dit aantal niet tegenwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt op 14 november 2022 een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten
minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Algemene Ledenvergadering De Feijenoorder
Datum: 
maandag 7 november 2022
Waar: 
presentatieruimte Sportclub Feyenoord (Olympiaweg 280, 3078 HT
Rotterdam)
Tijd: 
inloop 19.08 uur. Aanvang 19.30 uur

Aanmelden Algemene Ledenvergadering 7 november 2022:

[contact-form-7 id=”50433″ title=”Aanmelden Algemene Ledenvergadering 2022″]