Supportersvereniging loopt mee in het Arrestanten Afhandelingsproces

De Kuip

Bij de supportersvereniging komen meermaals per jaar supporters op de radar die te maken krijgen met een opgelegde straf in de vorm van een stadionverbod. Waar de vereniging instaat voor het behartigen van supportersbelangen, hoort ook het juist informeren en advies geven bij onze taken. 

Eenmaal per drie maanden voert de vereniging beleidsoverleggen met de BVO, Politie Rotterdam, Gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie. Deze overleggen voert de vereniging al een aantal jaar waarin wij samen met de aangesloten organisaties ons focussen op vooraf bepaalde speerpunten. Denk hierbij aan het tegengaan van antisemitisme in en rondom het stadion, het afsteken van illegaal vuurwerk, veiligheidsgevoel bij supporters en het supportersbelang in het algemeen.

Eén van de rollen van de supportersvereniging is hierbij de informatievoorziening van afspraken en of opgestelde regels richting supporters. Zo ook de informatievoorziening en/of adviezen voor supporters die te maken krijgen met een stadionverbod.

Vanuit de KNVB worden de regelementen en daarbij richtlijnen van de termijnen van een stadionverbod ieder jaar geüpdatet. Deze wijzigingen zorgen voor veranderingen in procedures en in de aanpak. Om de wijzigingen en vooral het proces goed in kaart te brengen om vervolgens supporters te kunnen voorzien van de juiste informatieverstrekking, heeft de supportersvereniging op uitnodiging van het Openbaar Ministerie en Politie Rotterdam meegelopen bij de Arrestanten Afhandeling (ARAF). Algemeen bestuurslid Jeroen Kerkhof en medewerker Carli Klijn bezochten voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle de ARAF.

Het meelopen in de ARAF heeft als doel om de route van het krijgen van een stadionverbod in kaart te brengen en hierbij een update te publiceren op de website van de vereniging. Op deze manier kan de vereniging supporters op de juiste manier adviseren in het afhandelen van een opgelegde straf. Dit geldt voor zowel een terechte vervolgingen als onterechte vervolgingen.

N.a.v. het eerste bezoek hebben Jeroen en Carli vernieuwde informatie gekregen over de weg die supporters afleggen zodra zij in of rondom het stadion worden aangehouden/meegenomen naar het ARAF-complex. Binnen de route van het krijgen van een verbod, spelen twee verschillende mogelijke vervolgingen. Een strafrechtelijke vervolging en de vervolging/uitsluiting door de club. Door de heldere toelichting en uitleg van de aanwezige Politie en advocaten is de route van een strafrechtelijke vervolging inmiddels in kaart gebracht. Om ook de andere route goed te kunnen bekijken, zal binnenkort een afspraak worden gemaakt met afdeling Veiligheid.