Collectieve straf supporters gele zijde door KNVB voor Feyenoord – Excelsior

De vereniging ontving de afgelopen dagen veel vragen omtrent de opgelegde straf van de KNVB.  Omdat er tijdens Feyenoord – FC Groningen in de halve finale van de TOTO KNVB-beker vuurwerk is afgestoken heeft de aanklager van de KNVB een schikkingsvoorstel naar Feyenoord gestuurd dat inhoudt dat de vakken R, S, T, en X gesloten moeten zijn bij de wedstrijd Feyenoord – Excelsior. Deze straf is inmiddels geaccepteerd door de club.

Hierdoor is Feyenoord genoodzaakt gehoor te geven aan het oordeel van de aanklager KNVB en dient daarmee deze straf uit te voeren. De vraag die nu bij veel supporters leeft, is wat de rechten (en plichten) zijn voor supporters. In sommige gevallen waren supporters zelfs niet aanwezig tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord – FC Groningen omdat er geen toegang was met je seizoenkaart en apart kaarten moesten worden gekocht. Zij worden nu ook door deze straf geraakt.

Plichten als supporter

Met de aanschaf van je seizoenkaart of een wedstrijdkaart ga je akkoord met:

 • De standaardvoorwaarden van de KNVB;
 • De algemene voorwaarden Feyenoord seizoenkaart 2023-2024; en
 • De gedragsregels van Feyenoord.

Dat Feyenoord de straf van de aanklager dient op te volgen staat niet in deze voorwaarden, maar volgt uit een aantal andere regels waar de club zich aan heeft gecommitteerd.

Uit deze voorwaarden blijken wel twee andere belangrijke zaken:

 • Geen recht op toegang in het stadion: indien vanuit de KNVB een ‘restrictie’ wordt opgelegd dien je je daar als seizoenkaarthouder aan te houden en de aanwijzingen van Feyenoord op te volgen. Dit betekent dus dat je als seizoenkaarthouder voor de uitgesloten vakken niet het stadion in mag tijdens Feyenoord-Excelsior. Ook niet in een ander vak. Doe je dat wel, dan handel je in strijd met de algemene voorwaarden en kan Feyenoord daaraan een sanctie verbinden.

Art. 1 van de algemene voorwaarden Feyenoord seizoenkaart 2023-2024.

 • Geen recht op compensatie: als een sanctie vanuit de KNVB het gevolg heeft dat Feyenoord je geen toegang mag verschaffen tot het stadion, ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige vorm van compensatie.

Art. 10 van de algemene voorwaarden Feyenoord seizoenkaart 2023-2024

Rechten als supporter

Betekent het bovenstaande dan dat je als supporter juridisch geen poot hebt om op te staan? Het eerlijke antwoord is: ja. Doordat je zelf akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden bij de aankoop van een seizoenkaart, mogen de KNVB en Feyenoord dit zo aanpakken.

Wat doet FSV De Feijenoorder?

Wij als FSV De Feijenoorder zijn constant aan het hameren op dadergerichte aanpak. Wij zijn felle tegenstander van collectieve straffen. Wij zijn ook van mening dat in de huidige tijd genoeg technologieën beschikbaar zijn om dit haalbaar te maken. Daarnaast zien we dat Feyenoord ook jaarlijks verschillende supporters stadionverboden persoonlijk oplegt, onder meer voor het afsteken van vuurwerk.

De vraag die dit oproept bij ons is waarom de KNVB dan nog de noodzaak ziet om collectieve straffen op te leggen. Wij werken samen in het Supporters Collectief Nederland om collectieve straffen in de toekomst te voorkomen.

De vereniging zal het onderwerp “dadergerichte aanpak in plaats van collectief straffen” in haar overleggen met directie Feyenoord wederom gaan bespreken.

Aankondiging contributieverhoging lidmaatschappen inclusief magazine

“Wij komen op voor de belangen van alle Feyenoord-supporters en die van onze leden in het bijzonder.”

Met die doelstelling draagt de vereniging al sinds 1931 zorg voor alle supporter gerelateerde zaken rondom onze mooie club Feyenoord. Als vereniging met ruim 16.500 leden is het voor zowel leden als organisatie belangrijk om statuten op te nemen. Statuten zijn de basis van de vereniging. In deze statuten worden interne regels en afspraken afgesproken waar een ieder op terug kan vallen indien nodig. De laatste statutenwijziging vond plaats op 3 december 2016. Sinds die wijziging heeft de vereniging tot vandaag de dag geen wijzigingen doorgevoerd in haar statuten. In de tussentijd is er (wettelijk) het nodige veranderd. Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet is onder andere aanleiding geweest om onze statuten te updaten. 

Helaas merken ook wij dat het levensonderhoud, bedrijfsuitgaven en onder andere portokosten zijn gestegen de afgelopen jaren. De afgelopen jaren hebben we dan ook veel bezuinigd op alle vlakken om bijvoorbeeld de contributie verhoging niet te hoeven doorvoeren.

Op 27 februari 2023 vond de eerste buitengewone algemene ledenvergadering plaats. Op deze vergadering werden de voorgestelde wijzigingen gepresenteerd aan de aanwezige leden. Omdat in de statuten staat dat er bij de eerste buitengewone algemene ledenvergadering twee derde van onze leden aanwezig moet zijn, was het voorafgaand aan deze vergadering al duidelijk dat er een tweede vergadering plaats diende te vinden. Op 6 maart vond deze vergadering plaats. Hierbij diende de meerderheid van de aanwezige leden voor de wijzigingen, alsmede de contributieverhoging te stemmen om deze aan te kunnen nemen.

Om 19.58 uur werd de stemming aangekondigd door de voorzitter. Na het tellen van de anonieme stemformulieren werden alle wijzigingen aangenomen.

Resultaat stemmen:

 • Mijn stem met betrekking tot de statutenwijziging
  • 21x Ja ik stem voor
  • 0x Nee ik stem tegen
  • 0x Onthouding van stem
 • Mijn stem met betrekking tot de contributieverhoging
  • 0x Ik stem tegen                                                                   
  • 3x Ik stem voor een verhoging naar €33,-
  • 18x Ik stem voor een verhoging naar €35,-

De voorzitter sluit de vergadering om 20.06 uur.

Bovengenoemde uitslag en daarmee de wijzigingen in statuten werden eerder gedeeld in de Hand in Hand editie van de maand april 2023. 

Buitengewone algemene ledenvergadering 6 maart 2023

De vergadering werd om 19.30 uur geopend door onze voorzitter Kees Lau. Naast de voorzitter sloten ook vijf bestuursleden waaronder penningmeester Koen Lauwen aan. Op de vergadering waren 19 leden aanwezig. Acht leden meldde zich van tevoren af, waarvan twee leden een machtingsformulier inleverde. Dit bracht het aantal mogelijke stemmen op 21.

Bij de opening van de vergadering werd direct ingegaan op de wijzigingen in de statuten. De volgende wijzingen werden gepresenteerd aan de aanwezige leden:

– Statutenwijziging (grootste wijzigingen)

1. De statuten worden aangevuld zodat de vereniging voldoet aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;
2. Toevoeging van een maximum aantal bestuursleden (12);
3. 
Het aantal leden dat een nieuw bestuurslid kan aandragen is verhoogd van 10 naar 25 leden.
4. 
Bestuurders van de vereniging moeten bij hun benoeming een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) – niet ouder dan één (1) jaar – kunnen overleggen.

– Contributie; aanwezige leden kregen de mogelijkheid om te stemmen op onderstaande mogelijke wijzigingen
 
1. De contributie niet verhogen
2. De contributie voor het hoofdlidmaatschap verhogen naar €33,- per jaar
3. De contributie voor het hoofdlidmaatschap verhogen naar €35,- per jaar

De Feijenoorder is voor meer supporters in het stadion

Afgelopen weekend was het ook weer te zien in het Abe Lenstra Stadion tijdens de wedstrijd tegen sc-Heerenveen; de vele lege plekken in het stadion. De angst regeerde in aanloop naar de wedstrijd. De lokale driehoek was zo bang voor Feyenoorders op de thuistribunes, dat alleen seizoenkaarthouders van Heerenveen toegang hadden tot de wedstrijd.

Niet alleen de ‘kleinere’ betaald voetbal organisaties (BVO), maar ook de grotere BVO’s kampen met dit probleem. Het komt steeds vaker voor dat wedstrijden op supportersonvriendelijke dagen en/of tijden plaatsvinden. Supporters door heel het land reizen vaak vele uren om hun geliefde club te steunen. Zo ook onze eigen aanhang.

In plaats van dit fenomeen te omarmen, wordt er alles aan gedaan om supporters zo veel mogelijk te weren. Ook nu lijkt de lokale driehoek van Heerenveen liever een half leeg stadion te willen, dan in gesprek te gaan hoe we zo goed mogelijk kunnen faciliteren dat het stadion gevuld is.

Afgelopen zondag is de wedstrijd probleemloos verlopen. Ook het feit dat supporters met vrij vervoer naar het stadion mochten komen, heeft niet tot problemen of ongeregeldheden geleidt.

We willen ons niet alleen hardmaken voor dit probleem, maar we willen ook actief oproepen aan de BVO sc-Heerenveen, de supportersvereniging FeanFan, de Gemeente Heerenveen en de BVO Feyenoord Rotterdam om het uitbreiden van het uitvak serieus te bespreken in aanloop naar het bekerduel op 1 maart. Er zijn binnen onze eigen aanhang honderden supporters die wekelijks naast een uitkaartje grijpen doordat de capaciteit van een vak het simpelweg niet aankan. Ondanks het rotte tijdstip van 20.00 uur en de grote reisafstand, zijn ook nu weer honderden Feyenoorders bereid deze trip te maken. Daarnaast onstaat er regelmatig een situatie op de thuistribunes, die door de thuisspelende club als onwenselijk wordt bestempeld wat  te maken zou hebben met supporters op losse kaarten.

Zonder supporters geen voetbal!

Foto: Parallax Pictures