De Feyenoord Supportersraad 2.0

De Feyenoord Supportersraad bestaat al heel wat jaren. Echter is er sinds een jaar het één en ander veranderd. Niet alleen de samenstelling (want er hebben een aantal leden de supportersraad verlaten en er kwamen ook weer nieuwe leden bij) maar ook de opzet veranderde. Waar wij voorheen 2 tot 3 keer per jaar met de directie bijeen kwamen om alles te bespreken wat er speelt rondom onze mooie club, is er nu gekozen voor een efficiëntere opzet. Momenteel bestaat de FSR uit zo’n 18 leden die allemaal op hun eigen manier fanatiek betrokken zijn bij Feyenoord. Waar voor de een het aanbod van de catering belangrijk is, heeft de ander weer meer affiniteit met merchandise. Zo ontstond het idee om themagroepen op te zetten.

Momenteel zijn er 5 themagroepen: Veiligheid, Ticketing, Horeca, Merchandise en Mobiliteit. De FSR-leden zijn verdeeld over deze groepen, waarbij rekening is gehouden met de kennis over en affiniteit met het betreffende onderwerp. Vragen, klachten en opmerkingen worden met elkaar besproken tijdens een vooroverleg. Zo wordt er met elkaar een agenda opgesteld en vindt er een overleg plaats in kleine setting met één of meerdere verantwoordelijken binnen de club.

Het afgelopen jaar zijn er diverse overleggen geweest over veelvoorkomende klachten rondom onder andere:

  • De overvolle vakken;
  • De lange wachtrijen bij de poorten;
  • Het online ticketsysteem;
  • De kwaliteit en klachtafhandeling van de merchandise.

Daarnaast is er ook meegedacht over het reduceren van wegwerpplastic (PET-bekers versus hardcups).

Zo’n twee keer per jaar vind er een groot overleg plaats waarbij de volledige FSR, de directie van Feyenoord, de afdeling Supporterszaken (ook wel: SLO) en medewerkers van de B.V.O. aanwezig zijn. Notulen van deze bijeenkomsten zijn terug te lezen via de website van FSV de Feijenoorder.

Het is mooi om te zien wat een groei de FSR het laatste jaar doorgemaakt heeft. Allemaal met één doel: Het beste voor Feyenoord en zijn supporters.

Wil je graag de laatste notulen inzien of meer informatie over het doel en samenstelling van de Feyenoord Supportersraad bekijk dan de pagina Feyenoord Supportersraad.