De Feyenoord Supportersraad 2.0

De Feyenoord Supportersraad bestaat al heel wat jaren. Echter is er sinds een jaar het één en ander veranderd. Niet alleen de samenstelling (want er hebben een aantal leden de supportersraad verlaten en er kwamen ook weer nieuwe leden bij) maar ook de opzet veranderde. Waar wij voorheen 2 tot 3 keer per jaar met de directie bijeen kwamen om alles te bespreken wat er speelt rondom onze mooie club, is er nu gekozen voor een efficiëntere opzet. Momenteel bestaat de FSR uit zo’n 18 leden die allemaal op hun eigen manier fanatiek betrokken zijn bij Feyenoord. Waar voor de een het aanbod van de catering belangrijk is, heeft de ander weer meer affiniteit met merchandise. Zo ontstond het idee om themagroepen op te zetten.

Momenteel zijn er 5 themagroepen: Veiligheid, Ticketing, Horeca, Merchandise en Mobiliteit. De FSR-leden zijn verdeeld over deze groepen, waarbij rekening is gehouden met de kennis over en affiniteit met het betreffende onderwerp. Vragen, klachten en opmerkingen worden met elkaar besproken tijdens een vooroverleg. Zo wordt er met elkaar een agenda opgesteld en vindt er een overleg plaats in kleine setting met één of meerdere verantwoordelijken binnen de club.

Het afgelopen jaar zijn er diverse overleggen geweest over veelvoorkomende klachten rondom onder andere:

  • De overvolle vakken;
  • De lange wachtrijen bij de poorten;
  • Het online ticketsysteem;
  • De kwaliteit en klachtafhandeling van de merchandise.

Daarnaast is er ook meegedacht over het reduceren van wegwerpplastic (PET-bekers versus hardcups).

Zo’n twee keer per jaar vind er een groot overleg plaats waarbij de volledige FSR, de directie van Feyenoord, de afdeling Supporterszaken (ook wel: SLO) en medewerkers van de B.V.O. aanwezig zijn. Notulen van deze bijeenkomsten zijn terug te lezen via de website van FSV de Feijenoorder.

Het is mooi om te zien wat een groei de FSR het laatste jaar doorgemaakt heeft. Allemaal met één doel: Het beste voor Feyenoord en zijn supporters.

Wil je graag de laatste notulen inzien of meer informatie over het doel en samenstelling van de Feyenoord Supportersraad bekijk dan de pagina Feyenoord Supportersraad.

Feyenoord Supportersraad: iets voor jou?

Feyenoord en De Feijenoorder zoeken supporters die zitting willen nemen in de Feyenoord Supportersraad. Op dit moment zijn er een aantal open posities, die Feyenoord en De Feijenoorder graag willen invullen met enthousiaste supporters.

De Feyenoord Supportersraad bestaat uit ongeveer 25
supporters die samen een representatieve vertegenwoordiging vormen van de
stadionbezoekers. Het doel van de Feyenoord Supportersraad is om met een brede
vertegenwoordiging van stadionbezoekers op regelmatige basis met Feyenoord en
De Feijenoorder van gedachten te wisselen over onderwerpen die voor
supporters van belang zijn en tevens te fungeren als klankbord van de club.

Ben je geïnteresseerd om je actief in te zetten en samen met medesupporters en de club mee te denken en praten over verdere verbetering van het bezoek aan thuis- en uitwedstrijden en zaken die hiermee samenhangen? Reageer uiterlijk 30 oktober 2022 door een e-mail met je motivatie te sturen naar [email protected]. Vermeld hierin in elk geval je voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, voor welk vak in De Kuip je een seizoenkaart hebt en of je ook uitwedstrijden bezoekt.