De Feijenoorder – Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie

21 Maart is de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder maakt zich hard voor gelijke behandeling voor iedereen. In de maatschappij, op het voetbalveld en op de tribunes tijdens wedstrijden van Feyenoord is geen plaats voor racisme en discriminatie.

 

Discriminatiemelder app
Binnen alle sportculturen, ook bij Feyenoord, hebben sporters, supporters en medewerkers te maken met vormen van uitsluiting. De KNVB stoeit al jaren met dit maatschappelijke probleem en voert in samenwerking met de Rijksoverheid verschillende campagnes om het probleem zo veel mogelijk te kunnen uitbannen. Eén van de initiatieven in de strijd tegen racisme en discriminatie is de DiscriminatieMelder. Deze app is vooral bedoeld voor stadionbezoekers en maakt het mogelijk direct in te spelen op een incident op de tribunes.

Om het belang te onderschrijven zal de DiscriminatieMelder binnenkort verschijnen op de website www.defeijenoorder.nl, onder het menu-item supportersbelangen. Op deze manier draagt onze Supportersvereniging bij aan een positieve supportersbeleving voor iedereen, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook.

Hoe nu verder
Daarnaast zijn we al jaren gesprekspartner in het Beleidsoverleg van de BVO, afdeling Veiligheid, OM, Politie en Gemeente Rotterdam. De betrokken organisaties/instanties (BO’s) stellen in dat Beleidsoverleg gezamenlijk verschillende ‘speerpunten’ op waar zij zich in een periode van zeker drie jaar op focussen. De supportersvereniging draagt de portefeuille ‘Tegengaan discriminatie / stimuleren gelijkheid alle supporters’.

We zullen samen met de BO’s de komende maanden gebruiken om met de KNVB in gesprek te gaan, de uitkomsten van de meldingen te evalueren en de actielijnen zoals gepresenteerd in het Plan van Aanpak van de Rijksoverheid en KNVB ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ (OVIVI) meer invulling te geven binnen onze achterban.

Voor Feyenoord, tegen racisme en discriminatie
Wellicht moeten wij zo realistisch zijn om te zeggen dat we het probleem van racisme en discriminatie nooit helemaal kunnen uitbannen. Echter geloven wij erin, dat we wel een verschil kunnen maken. Club, supportersvereniging en de supporters samen. Voor Feyenoord, tegen racisme en discriminatie.

Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder reageert op voordracht Frank Paauw

Op donderdag 29 februari maakte het bondsbestuur van Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) bekend dat Frank Paauw wordt voorgedragen als nieuwe bondsvoorzitter.

Het bericht vanuit de KNVB heeft voor veel ophef gezorgd onder voetbalsupporters in Nederland inclusief onze koepel Supporterscollectief Nederland. Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder wil, evenals meerdere supportersverenigingen binnen Nederland, reageren op de voorgenomen aanstelling van Frank Paauw.

Frank Paauw is op dit moment korpschef van de politie in Amsterdam en vervulde eerder deze rol in Rotterdam. Binnen zijn functie als korpschef heeft hij meerdere malen laten blijken dat zijn blik op supportersbeleid veel kritiek oplevert binnen onze achterban.

Met de eerdere uitspraken en visie van Frank Paauw zien wij als vereniging geen positieve ontwikkeling in de supporterswereld. Voor de vereniging is het heel duidelijk dat Frank Paauw, mede door eerdere uitspraken, niet de geschikte persoon voor de normalisering in de verhoudingen rondom voetbalwedstrijden. Het uitsupportersverbod bij wedstrijden, het weren van fanatieke supportersgroepen bij o.a. Europese duels in Nederland en de collectieve straffen die meermaals voorbij zijn gekomen afgelopen seizoen zijn hier enkele voorbeelden van (ANP Producties, 2023). In ons geheugen staat nog duidelijk de arrestatie in 2016 van meer dan 200 supporters die vreedzaam protesteerden rondom de Kuip. De nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft dit optreden van de politie onder zijn leiding veroordeeld.  

Frank Paauw stelde verder in het tv-programma op NPO1 het volgende: “Als je veiligheidsorganisatie niet in staat is om de veiligheid te garanderen, zul je iets moeten doen aan het aantal supporters” (Paauw, 2023). Het is voor de vereniging dan ook onbegrijpelijk dat hij uitgerekend deze functie zal gaan vervullen binnen de KNVB.

Iemand die zich zo keert tegen volle stadions, vakken leeg wenst te laten en fanatieke sfeer verhogende groepen wilt weigeren, hoort niet thuis op een plek waar hij of zij juist deze cultuur dient te beschermen. Voetbal zonder supporters is niets. 

Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder vraagt de KNVB om op korte termijn met een reactie te komen waarom Paauw de ideale voorzitter zou zijn in deze functie. Wij staan voor het normaliseren en bewaken van de voetbalcultuur inclusief full support bij uit- en thuiswedstrijden. Voor ons (en met ons nog veel meer supportersgroeperingen) is dit een enorme stap in het kapot maken van supporterscultuur. Daar passen wij voor.  

Algemene Ledenvergadering De Feijenoorder

Op maandag 30 oktober 2023 vind de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder plaats op het complex van Varkenoord.

We nodigen jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder. Dit belangrijke jaarlijkse evenement vindt plaats op 30 oktober 2023 om 19.08 uur in de ontvangst- en presentatieruimte van Sportclub Feyenoord. Tijdens de vergadering zullen we het afgelopen jaar evalueren, toekomstplannen bespreken, en belangrijke beslissingen nemen. Jullie aanwezigheid en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde voor onze vereniging en onze club Feyenoord. Laten we samen onze passie voor Feyenoord delen en de toekomst van De Feijenoorder vormgeven. We hopen op een grote opkomst en kijken uit naar jullie aanwezigheid op 30 oktober.

Hieronder vind je de agenda en alle documenten die op voorhand beschikbaar zijn. 

Documenten

Om in je agenda te noteren

Datum: maandag 30 oktober 2023
Locatie: Ontvangst- en presentatieruimte in de Sportclub van Feyenoord (Olympiaweg 280 3078 HT Rotterdam)
Inloop: 19.08 uur
Aanvang: 19.30 uur

Aanmelden

Leden en niet-leden zijn altijd welkom op de Algemene Ledenvergadering. Wel willen we je vragen om je vooraf via de volgende knop aan te melden, zodat we hier rekening mee kunnen houden.

Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder reageert op berichten n.a.v. opgelegde straffen bestuurslid

Gisteren is er door lokale journalisten aandacht besteed aan het stadionverbod van 6 jaar dat door de KNVB is uitgevaardigd voor één van onze bestuurders. Het stadionverbod volgt op een veroordeling door de rechter voor belediging en discriminatie van groepen. De rechtszaak loopt nog, aangezien er hoger beroep is aangespannen.

Voor Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder is er geen ruimte voor discriminatie en uitsluiting. Onder geen enkel beding en in geen enkel geval willen wij daarmee geassocieerd worden. Wij willen daarom ook met klem benadrukken, dat dit geen zaak is waar de supportersvereniging bij betrokken is. De vermeende uitlatingen zijn niet gedaan in de context van de vereniging of tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor de vereniging.

Het bestuurslid in kwestie, meermaals herkozen door onze leden, zet zich keihard in voor de club en de supportersvereniging. De werkzaamheden waaronder het constant instaan voor nabestaanden, supporters die het zwaar hebben en het onderhouden en draaiend houden van De Legioenzaal is iets waar we onze bestuurder voor kunnen prijzen.

Onze leden zijn, net zoals wij, supporters die niets te maken willen hebben de verwerpelijke zaken die tijdens de rechtszaak ter sprake zijn gekomen. Deze mensen zijn voor ons belangrijk en die willen wij niet van ons vervreemden. Ook met club en driehoek willen wij op een fatsoenlijke wijze in gesprek kunnen blijven.

De zaak is nog onder de rechter. Er is dus nog geen definitieve veroordeling. Binnen het bestuur van Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder vinden er gesprekken plaats over hoe we met een onherroepelijke uitspraak om zullen gaan. We wachten de uitspraak in hoger beroep af, alvorens passende maatregelen te nemen.

Mocht u vragen hebben over deze kwestie dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Zij zijn op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bereiken via ons algemene nummer. Het geluid van supporters en leden in het bijzonder is voor ons enorm belangrijk. Met elkaar in gesprek blijven, is iets waar wij al jaren voor staan. Wij wijzen onze leden dan ook op de Algemene Ledenvergadering (ALV) die gepland staat op 30 oktober 2023.

De inschrijving voor de ALV start binnenkort en wordt op onze kanalen en naar leden gecommuniceerd.

Aankondiging contributieverhoging lidmaatschappen inclusief magazine

“Wij komen op voor de belangen van alle Feyenoord-supporters en die van onze leden in het bijzonder.”

Met die doelstelling draagt de vereniging al sinds 1931 zorg voor alle supporter gerelateerde zaken rondom onze mooie club Feyenoord. Als vereniging met ruim 16.500 leden is het voor zowel leden als organisatie belangrijk om statuten op te nemen. Statuten zijn de basis van de vereniging. In deze statuten worden interne regels en afspraken afgesproken waar een ieder op terug kan vallen indien nodig. De laatste statutenwijziging vond plaats op 3 december 2016. Sinds die wijziging heeft de vereniging tot vandaag de dag geen wijzigingen doorgevoerd in haar statuten. In de tussentijd is er (wettelijk) het nodige veranderd. Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet is onder andere aanleiding geweest om onze statuten te updaten. 

Helaas merken ook wij dat het levensonderhoud, bedrijfsuitgaven en onder andere portokosten zijn gestegen de afgelopen jaren. De afgelopen jaren hebben we dan ook veel bezuinigd op alle vlakken om bijvoorbeeld de contributie verhoging niet te hoeven doorvoeren.

Op 27 februari 2023 vond de eerste buitengewone algemene ledenvergadering plaats. Op deze vergadering werden de voorgestelde wijzigingen gepresenteerd aan de aanwezige leden. Omdat in de statuten staat dat er bij de eerste buitengewone algemene ledenvergadering twee derde van onze leden aanwezig moet zijn, was het voorafgaand aan deze vergadering al duidelijk dat er een tweede vergadering plaats diende te vinden. Op 6 maart vond deze vergadering plaats. Hierbij diende de meerderheid van de aanwezige leden voor de wijzigingen, alsmede de contributieverhoging te stemmen om deze aan te kunnen nemen.

Om 19.58 uur werd de stemming aangekondigd door de voorzitter. Na het tellen van de anonieme stemformulieren werden alle wijzigingen aangenomen.

Resultaat stemmen:

 • Mijn stem met betrekking tot de statutenwijziging
  • 21x Ja ik stem voor
  • 0x Nee ik stem tegen
  • 0x Onthouding van stem
 • Mijn stem met betrekking tot de contributieverhoging
  • 0x Ik stem tegen                                                                   
  • 3x Ik stem voor een verhoging naar €33,-
  • 18x Ik stem voor een verhoging naar €35,-

De voorzitter sluit de vergadering om 20.06 uur.

Bovengenoemde uitslag en daarmee de wijzigingen in statuten werden eerder gedeeld in de Hand in Hand editie van de maand april 2023. 

Buitengewone algemene ledenvergadering 6 maart 2023

De vergadering werd om 19.30 uur geopend door onze voorzitter Kees Lau. Naast de voorzitter sloten ook vijf bestuursleden waaronder penningmeester Koen Lauwen aan. Op de vergadering waren 19 leden aanwezig. Acht leden meldde zich van tevoren af, waarvan twee leden een machtingsformulier inleverde. Dit bracht het aantal mogelijke stemmen op 21.

Bij de opening van de vergadering werd direct ingegaan op de wijzigingen in de statuten. De volgende wijzingen werden gepresenteerd aan de aanwezige leden:

– Statutenwijziging (grootste wijzigingen)

1. De statuten worden aangevuld zodat de vereniging voldoet aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;
2. Toevoeging van een maximum aantal bestuursleden (12);
3. 
Het aantal leden dat een nieuw bestuurslid kan aandragen is verhoogd van 10 naar 25 leden.
4. 
Bestuurders van de vereniging moeten bij hun benoeming een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) – niet ouder dan één (1) jaar – kunnen overleggen.

– Contributie; aanwezige leden kregen de mogelijkheid om te stemmen op onderstaande mogelijke wijzigingen
 
1. De contributie niet verhogen
2. De contributie voor het hoofdlidmaatschap verhogen naar €33,- per jaar
3. De contributie voor het hoofdlidmaatschap verhogen naar €35,- per jaar

Statement: Stop Criminalisering Voetbalsupporters

English statement at the bottom of the page

Deze week speelt Feyenoord de eerste wedstrijd tegen AS Roma. Extreem vergaande maatregelen zijn genomen om Feyenoord én Roma supporters te weren bij deze wedstrijden. De lokale autoriteiten van Rome hebben door middel van een speciaal decreet afgedwongen dat alle Nederlanders niet welkom zijn rond de wedstrijd AS Roma – Feyenoord. Voornamelijk vanwege één reden: Op dezelfde dag is er een inspectie van de stad door een comité voor de World Expo. Iets wat helemaal niets met voetbal te maken heeft. Op basis van wederkerigheid heeft de UEFA vervolgens ontboden dat er dan ook geen supporters van AS Roma in Rotterdam mogen verschijnen. Van wat wij begrijpen hebben de drie partijen; AS Roma, UEFA en Feyenoord veel moeite met de beslissing van de stad Rome. 
 
Veel verwijten zijn gemaakt door de stad Rome om tot deze achteloze beslissing te komen. Er worden extreme maatregelen genomen op basis van onjuistheden, halve waarheden en aannames. Nee, voetbal supporters zijn zeker niet roomser dan de paus, “ons” treft zeker soms wel blaam, maar het probleem dat hier ontstaat is niet het probleem van voetbalvandalisme, maar het probleem van fatsoen. Nooit op enig moment is er gesproken mét supporters door de UEFA of gemeentes. Niet van AS Roma. Niet van Feyenoord. Ondanks de ‘beruchte’ eerdere wedstrijden en alle verhalen die erover geschreven zijn slechts één feit in steen geschreven: Nooit op enig moment is er een confrontatie geweest tussen supportersgroepen van Feyenoord en AS Roma. Niet in Rome. Niet in Rotterdam en zelfs niet in Tirana toen er 30.000 van beide teams in een stad verbleven voor de ultieme voetbalconfrontatie. In deze wetenschap hebben ondertussen vele duizenden supporters van beide teams hun reizen al geboekt, bij elkaar praten we over een kostenpost van vele miljoenen. 
 
De rond deze wedstrijden ingeslagen koers van definitief alles altijd maar verbieden is de weg van de kortste route naar het faillissement van voetbal. Met niemand de dialoog zoeken, geen interesse tonen in de oorzaken maar louter komen met extreme maatregelen. Beide clubs durven geen standpunt in te nemen uit angst voor represailles door de lange arm der wet, de UEFA en/of de media. Een gestoorde situatie. De conclusie is als volgt: Er was en is geen enkele goede eerlijke reden om supporters van een van beide teams in deze vorm te benadelen of te weren bij beide wedstrijden. Dit is geen ‘hoog risico’-wedstrijd. Er is geen haat tussen beide groepen, er is louter liefde voor onze eigen teams. 
 
Dit is dan ook ons statement. Want wij, supporters van Feyenoord, hadden graag een vol uitvak gezien. Want supporters horen bij het voetbal, en je hebt twee ploegen nodig om een wedstrijd te spelen. Een wedstrijd zonder uitpubliek is waardeloos en niet van deze tijd. De abnormale manier van weren van supporters begint steeds ‘normaler’ te worden, het treft niet alleen Feyenoord of AS Roma. Het treft niet de enkele voetbalvandaal. Het treft elke voetballiefhebber van elke club in Europa. Deze regressieve vorm van regelgeving keuren wij af.
 
Voetbal verziek het niet: Stop Criminalisering Voetbalsupporters

De Feijenoorder neemt afstand van wangedrag ‘gooien naar het veld’

De Feijenoorder tegen het plaatsen van netten

FSV De Feijenoorder wil nadrukkelijk afstand nemen van het belachelijke gedrag van enkele mensen die vandaag in het stadion aanwezig waren.

Rivaliteit hoort erbij, zeker in een wedstrijd als deze, maar het gooien van voorwerpen richting het veld en het lichamelijk verwonden van staff en/of spelers keuren wij ten zeerste af. Zoals John al zei; gebruik je verstand!

De Feijenoorder is voor meer supporters in het stadion

Afgelopen weekend was het ook weer te zien in het Abe Lenstra Stadion tijdens de wedstrijd tegen sc-Heerenveen; de vele lege plekken in het stadion. De angst regeerde in aanloop naar de wedstrijd. De lokale driehoek was zo bang voor Feyenoorders op de thuistribunes, dat alleen seizoenkaarthouders van Heerenveen toegang hadden tot de wedstrijd.

Niet alleen de ‘kleinere’ betaald voetbal organisaties (BVO), maar ook de grotere BVO’s kampen met dit probleem. Het komt steeds vaker voor dat wedstrijden op supportersonvriendelijke dagen en/of tijden plaatsvinden. Supporters door heel het land reizen vaak vele uren om hun geliefde club te steunen. Zo ook onze eigen aanhang.

In plaats van dit fenomeen te omarmen, wordt er alles aan gedaan om supporters zo veel mogelijk te weren. Ook nu lijkt de lokale driehoek van Heerenveen liever een half leeg stadion te willen, dan in gesprek te gaan hoe we zo goed mogelijk kunnen faciliteren dat het stadion gevuld is.

Afgelopen zondag is de wedstrijd probleemloos verlopen. Ook het feit dat supporters met vrij vervoer naar het stadion mochten komen, heeft niet tot problemen of ongeregeldheden geleidt.

We willen ons niet alleen hardmaken voor dit probleem, maar we willen ook actief oproepen aan de BVO sc-Heerenveen, de supportersvereniging FeanFan, de Gemeente Heerenveen en de BVO Feyenoord Rotterdam om het uitbreiden van het uitvak serieus te bespreken in aanloop naar het bekerduel op 1 maart. Er zijn binnen onze eigen aanhang honderden supporters die wekelijks naast een uitkaartje grijpen doordat de capaciteit van een vak het simpelweg niet aankan. Ondanks het rotte tijdstip van 20.00 uur en de grote reisafstand, zijn ook nu weer honderden Feyenoorders bereid deze trip te maken. Daarnaast onstaat er regelmatig een situatie op de thuistribunes, die door de thuisspelende club als onwenselijk wordt bestempeld wat  te maken zou hebben met supporters op losse kaarten.

Zonder supporters geen voetbal!

Foto: Parallax Pictures

Aanmelden statutenwijziging

Stemuitslag Algemene Ledenvergadering

"Wij komen op voor de belangen van alle Feyenoord-supporters en die van onze leden in het bijzonder.​"

Dat is de doelstelling van de vereniging. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat De Feijenoorder onder andere een supportersmagazine uitbrengt en overleg voert met Feyenoord- bestuurders en managers. Zij wil benaderbaar zijn voor alle supporters. De Feijenoorder organiseert (supporters-) evenementen en verzorgt supportersreizen in Nederland en daarbuiten en nog héél veel meer.

Als vereniging hebben wij statuten. Deze zijn voor het laatst gewijzigd in 2016. In de tussentijd is er (wettelijk) het nodige veranderd. Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet is onder andere aanleiding geweest om onze statuten te updaten.  Klik hieronder om de huidige statuten te bekijken.

Statutenwijziging:

De grootste wijzigingen ten opzichte van de oude statuten zijn:
– Update op basis van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;
– Toevoeging van een maximum aantal bestuursleden (12);
– Het aantal leden dat een nieuw bestuurslid kan aandragen is verhoogd van 10 naar 25 leden.

Om wijzigingen te mogen doorvoeren in de statuten dienen de wijzigingen goedgekeurd te worden door onze leden. 

Op maandagavond 27 februari 2023 staat de eerste vergadering gepland waarop de statutenwijzigingen
worden gepresenteerd. Deze wijzigingen, waaronder de aankondiging van de contributieverhoging, dienen goedgekeurd te worden door de leden. Dit is mogelijk door twee derde van onze leden aanwezig te hebben op deze vergadering. Omdat dit aantal niet realistisch is, is er reeds een tweede vergadering gepland welke zal plaatsvinden op maandagavond 6 maart 2023. Hierin dient de meerderheid van de aanwezige leden akkoord te geven op de wijzigingen om de statutenwijziging in te voeren. 

Tijdens de tweede vergadering zal er ook gestemd worden over het voorstel om de contributie van ons hoofdlidmaatschap te verhogen van €30,- naar €33,-. Al jaren is de contributie €30,- hier tegenover staat helaas dat onze kosten al die jaren wel zijn gestegen. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om de contributie te verhogen. Het 1908 lidmaatschap blijft onveranderd, hiervan is de contributie in 2017 al verhoogd van €15 naar €19,08.

Je kunt hieronder de gewijzigde statuten bekijken alvorens de vergaderingen.

Aanmelden

Om een geschikte ruimte te reserveren, willen je vragen om je aan te melden voor de vergadering(en). Je kunt je hieronder aanmelden. Je ontvangt hierna zo snel mogelijk informatie over de locatie. Dit zal in ieder geval in de buurt van De Kuip zijn.

Aanmelden vergadering statutenwijziging

Locatie: nader te bepalen | Aanvang: 19.08 uur

Klik hier om je aan te melden voor de vergadering(en).

Maandag 27 februari en maandag 6 maart 2023

Aanmelden