Supportersvereniging loopt mee in het Arrestanten Afhandelingsproces

De Kuip

Bij de supportersvereniging komen meermaals per jaar supporters op de radar die te maken krijgen met een opgelegde straf in de vorm van een stadionverbod. Waar de vereniging instaat voor het behartigen van supportersbelangen, hoort ook het juist informeren en advies geven bij onze taken. 

Eenmaal per drie maanden voert de vereniging beleidsoverleggen met de BVO, Politie Rotterdam, Gemeente Rotterdam en het Openbaar Ministerie. Deze overleggen voert de vereniging al een aantal jaar waarin wij samen met de aangesloten organisaties ons focussen op vooraf bepaalde speerpunten. Denk hierbij aan het tegengaan van antisemitisme in en rondom het stadion, het afsteken van illegaal vuurwerk, veiligheidsgevoel bij supporters en het supportersbelang in het algemeen.

Eén van de rollen van de supportersvereniging is hierbij de informatievoorziening van afspraken en of opgestelde regels richting supporters. Zo ook de informatievoorziening en/of adviezen voor supporters die te maken krijgen met een stadionverbod.

Vanuit de KNVB worden de regelementen en daarbij richtlijnen van de termijnen van een stadionverbod ieder jaar geüpdatet. Deze wijzigingen zorgen voor veranderingen in procedures en in de aanpak. Om de wijzigingen en vooral het proces goed in kaart te brengen om vervolgens supporters te kunnen voorzien van de juiste informatieverstrekking, heeft de supportersvereniging op uitnodiging van het Openbaar Ministerie en Politie Rotterdam meegelopen bij de Arrestanten Afhandeling (ARAF). Algemeen bestuurslid Jeroen Kerkhof en medewerker Carli Klijn bezochten voorafgaand aan de wedstrijd tegen PEC Zwolle de ARAF.

Het meelopen in de ARAF heeft als doel om de route van het krijgen van een stadionverbod in kaart te brengen en hierbij een update te publiceren op de website van de vereniging. Op deze manier kan de vereniging supporters op de juiste manier adviseren in het afhandelen van een opgelegde straf. Dit geldt voor zowel een terechte vervolgingen als onterechte vervolgingen.

N.a.v. het eerste bezoek hebben Jeroen en Carli vernieuwde informatie gekregen over de weg die supporters afleggen zodra zij in of rondom het stadion worden aangehouden/meegenomen naar het ARAF-complex. Binnen de route van het krijgen van een verbod, spelen twee verschillende mogelijke vervolgingen. Een strafrechtelijke vervolging en de vervolging/uitsluiting door de club. Door de heldere toelichting en uitleg van de aanwezige Politie en advocaten is de route van een strafrechtelijke vervolging inmiddels in kaart gebracht. Om ook de andere route goed te kunnen bekijken, zal binnenkort een afspraak worden gemaakt met afdeling Veiligheid.

Collectieve straf supporters gele zijde door KNVB voor Feyenoord – Excelsior

De vereniging ontving de afgelopen dagen veel vragen omtrent de opgelegde straf van de KNVB.  Omdat er tijdens Feyenoord – FC Groningen in de halve finale van de TOTO KNVB-beker vuurwerk is afgestoken heeft de aanklager van de KNVB een schikkingsvoorstel naar Feyenoord gestuurd dat inhoudt dat de vakken R, S, T, en X gesloten moeten zijn bij de wedstrijd Feyenoord – Excelsior. Deze straf is inmiddels geaccepteerd door de club.

Hierdoor is Feyenoord genoodzaakt gehoor te geven aan het oordeel van de aanklager KNVB en dient daarmee deze straf uit te voeren. De vraag die nu bij veel supporters leeft, is wat de rechten (en plichten) zijn voor supporters. In sommige gevallen waren supporters zelfs niet aanwezig tijdens de bekerwedstrijd Feyenoord – FC Groningen omdat er geen toegang was met je seizoenkaart en apart kaarten moesten worden gekocht. Zij worden nu ook door deze straf geraakt.

Plichten als supporter

Met de aanschaf van je seizoenkaart of een wedstrijdkaart ga je akkoord met:

 • De standaardvoorwaarden van de KNVB;
 • De algemene voorwaarden Feyenoord seizoenkaart 2023-2024; en
 • De gedragsregels van Feyenoord.

Dat Feyenoord de straf van de aanklager dient op te volgen staat niet in deze voorwaarden, maar volgt uit een aantal andere regels waar de club zich aan heeft gecommitteerd.

Uit deze voorwaarden blijken wel twee andere belangrijke zaken:

 • Geen recht op toegang in het stadion: indien vanuit de KNVB een ‘restrictie’ wordt opgelegd dien je je daar als seizoenkaarthouder aan te houden en de aanwijzingen van Feyenoord op te volgen. Dit betekent dus dat je als seizoenkaarthouder voor de uitgesloten vakken niet het stadion in mag tijdens Feyenoord-Excelsior. Ook niet in een ander vak. Doe je dat wel, dan handel je in strijd met de algemene voorwaarden en kan Feyenoord daaraan een sanctie verbinden.

Art. 1 van de algemene voorwaarden Feyenoord seizoenkaart 2023-2024.

 • Geen recht op compensatie: als een sanctie vanuit de KNVB het gevolg heeft dat Feyenoord je geen toegang mag verschaffen tot het stadion, ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige vorm van compensatie.

Art. 10 van de algemene voorwaarden Feyenoord seizoenkaart 2023-2024

Rechten als supporter

Betekent het bovenstaande dan dat je als supporter juridisch geen poot hebt om op te staan? Het eerlijke antwoord is: ja. Doordat je zelf akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden bij de aankoop van een seizoenkaart, mogen de KNVB en Feyenoord dit zo aanpakken.

Wat doet FSV De Feijenoorder?

Wij als FSV De Feijenoorder zijn constant aan het hameren op dadergerichte aanpak. Wij zijn felle tegenstander van collectieve straffen. Wij zijn ook van mening dat in de huidige tijd genoeg technologieën beschikbaar zijn om dit haalbaar te maken. Daarnaast zien we dat Feyenoord ook jaarlijks verschillende supporters stadionverboden persoonlijk oplegt, onder meer voor het afsteken van vuurwerk.

De vraag die dit oproept bij ons is waarom de KNVB dan nog de noodzaak ziet om collectieve straffen op te leggen. Wij werken samen in het Supporters Collectief Nederland om collectieve straffen in de toekomst te voorkomen.

De vereniging zal het onderwerp “dadergerichte aanpak in plaats van collectief straffen” in haar overleggen met directie Feyenoord wederom gaan bespreken.

De Feijenoorder – Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie

21 Maart is de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder maakt zich hard voor gelijke behandeling voor iedereen. In de maatschappij, op het voetbalveld en op de tribunes tijdens wedstrijden van Feyenoord is geen plaats voor racisme en discriminatie.

 

Discriminatiemelder app
Binnen alle sportculturen, ook bij Feyenoord, hebben sporters, supporters en medewerkers te maken met vormen van uitsluiting. De KNVB stoeit al jaren met dit maatschappelijke probleem en voert in samenwerking met de Rijksoverheid verschillende campagnes om het probleem zo veel mogelijk te kunnen uitbannen. Eén van de initiatieven in de strijd tegen racisme en discriminatie is de DiscriminatieMelder. Deze app is vooral bedoeld voor stadionbezoekers en maakt het mogelijk direct in te spelen op een incident op de tribunes.

Om het belang te onderschrijven zal de DiscriminatieMelder binnenkort verschijnen op de website www.defeijenoorder.nl, onder het menu-item supportersbelangen. Op deze manier draagt onze Supportersvereniging bij aan een positieve supportersbeleving voor iedereen, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook.

Hoe nu verder
Daarnaast zijn we al jaren gesprekspartner in het Beleidsoverleg van de BVO, afdeling Veiligheid, OM, Politie en Gemeente Rotterdam. De betrokken organisaties/instanties (BO’s) stellen in dat Beleidsoverleg gezamenlijk verschillende ‘speerpunten’ op waar zij zich in een periode van zeker drie jaar op focussen. De supportersvereniging draagt de portefeuille ‘Tegengaan discriminatie / stimuleren gelijkheid alle supporters’.

We zullen samen met de BO’s de komende maanden gebruiken om met de KNVB in gesprek te gaan, de uitkomsten van de meldingen te evalueren en de actielijnen zoals gepresenteerd in het Plan van Aanpak van de Rijksoverheid en KNVB ‘Ons Voetbal Is Van Iedereen’ (OVIVI) meer invulling te geven binnen onze achterban.

Voor Feyenoord, tegen racisme en discriminatie
Wellicht moeten wij zo realistisch zijn om te zeggen dat we het probleem van racisme en discriminatie nooit helemaal kunnen uitbannen. Echter geloven wij erin, dat we wel een verschil kunnen maken. Club, supportersvereniging en de supporters samen. Voor Feyenoord, tegen racisme en discriminatie.

Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder reageert op voordracht Frank Paauw

Op donderdag 29 februari maakte het bondsbestuur van Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) bekend dat Frank Paauw wordt voorgedragen als nieuwe bondsvoorzitter.

Het bericht vanuit de KNVB heeft voor veel ophef gezorgd onder voetbalsupporters in Nederland inclusief onze koepel Supporterscollectief Nederland. Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder wil, evenals meerdere supportersverenigingen binnen Nederland, reageren op de voorgenomen aanstelling van Frank Paauw.

Frank Paauw is op dit moment korpschef van de politie in Amsterdam en vervulde eerder deze rol in Rotterdam. Binnen zijn functie als korpschef heeft hij meerdere malen laten blijken dat zijn blik op supportersbeleid veel kritiek oplevert binnen onze achterban.

Met de eerdere uitspraken en visie van Frank Paauw zien wij als vereniging geen positieve ontwikkeling in de supporterswereld. Voor de vereniging is het heel duidelijk dat Frank Paauw, mede door eerdere uitspraken, niet de geschikte persoon voor de normalisering in de verhoudingen rondom voetbalwedstrijden. Het uitsupportersverbod bij wedstrijden, het weren van fanatieke supportersgroepen bij o.a. Europese duels in Nederland en de collectieve straffen die meermaals voorbij zijn gekomen afgelopen seizoen zijn hier enkele voorbeelden van (ANP Producties, 2023). In ons geheugen staat nog duidelijk de arrestatie in 2016 van meer dan 200 supporters die vreedzaam protesteerden rondom de Kuip. De nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft dit optreden van de politie onder zijn leiding veroordeeld.  

Frank Paauw stelde verder in het tv-programma op NPO1 het volgende: “Als je veiligheidsorganisatie niet in staat is om de veiligheid te garanderen, zul je iets moeten doen aan het aantal supporters” (Paauw, 2023). Het is voor de vereniging dan ook onbegrijpelijk dat hij uitgerekend deze functie zal gaan vervullen binnen de KNVB.

Iemand die zich zo keert tegen volle stadions, vakken leeg wenst te laten en fanatieke sfeer verhogende groepen wilt weigeren, hoort niet thuis op een plek waar hij of zij juist deze cultuur dient te beschermen. Voetbal zonder supporters is niets. 

Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder vraagt de KNVB om op korte termijn met een reactie te komen waarom Paauw de ideale voorzitter zou zijn in deze functie. Wij staan voor het normaliseren en bewaken van de voetbalcultuur inclusief full support bij uit- en thuiswedstrijden. Voor ons (en met ons nog veel meer supportersgroeperingen) is dit een enorme stap in het kapot maken van supporterscultuur. Daar passen wij voor.  

Algemene Ledenvergadering De Feijenoorder

Op maandag 30 oktober 2023 vind de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder plaats op het complex van Varkenoord.

We nodigen jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering van Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder. Dit belangrijke jaarlijkse evenement vindt plaats op 30 oktober 2023 om 19.08 uur in de ontvangst- en presentatieruimte van Sportclub Feyenoord. Tijdens de vergadering zullen we het afgelopen jaar evalueren, toekomstplannen bespreken, en belangrijke beslissingen nemen. Jullie aanwezigheid en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde voor onze vereniging en onze club Feyenoord. Laten we samen onze passie voor Feyenoord delen en de toekomst van De Feijenoorder vormgeven. We hopen op een grote opkomst en kijken uit naar jullie aanwezigheid op 30 oktober.

Hieronder vind je de agenda en alle documenten die op voorhand beschikbaar zijn. 

Documenten

Om in je agenda te noteren

Datum: maandag 30 oktober 2023
Locatie: Ontvangst- en presentatieruimte in de Sportclub van Feyenoord (Olympiaweg 280 3078 HT Rotterdam)
Inloop: 19.08 uur
Aanvang: 19.30 uur

Aanmelden

Leden en niet-leden zijn altijd welkom op de Algemene Ledenvergadering. Wel willen we je vragen om je vooraf via de volgende knop aan te melden, zodat we hier rekening mee kunnen houden.

Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder reageert op berichten n.a.v. opgelegde straffen bestuurslid

Gisteren is er door lokale journalisten aandacht besteed aan het stadionverbod van 6 jaar dat door de KNVB is uitgevaardigd voor één van onze bestuurders. Het stadionverbod volgt op een veroordeling door de rechter voor belediging en discriminatie van groepen. De rechtszaak loopt nog, aangezien er hoger beroep is aangespannen.

Voor Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder is er geen ruimte voor discriminatie en uitsluiting. Onder geen enkel beding en in geen enkel geval willen wij daarmee geassocieerd worden. Wij willen daarom ook met klem benadrukken, dat dit geen zaak is waar de supportersvereniging bij betrokken is. De vermeende uitlatingen zijn niet gedaan in de context van de vereniging of tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor de vereniging.

Het bestuurslid in kwestie, meermaals herkozen door onze leden, zet zich keihard in voor de club en de supportersvereniging. De werkzaamheden waaronder het constant instaan voor nabestaanden, supporters die het zwaar hebben en het onderhouden en draaiend houden van De Legioenzaal is iets waar we onze bestuurder voor kunnen prijzen.

Onze leden zijn, net zoals wij, supporters die niets te maken willen hebben de verwerpelijke zaken die tijdens de rechtszaak ter sprake zijn gekomen. Deze mensen zijn voor ons belangrijk en die willen wij niet van ons vervreemden. Ook met club en driehoek willen wij op een fatsoenlijke wijze in gesprek kunnen blijven.

De zaak is nog onder de rechter. Er is dus nog geen definitieve veroordeling. Binnen het bestuur van Feyenoord Supportersvereniging De Feijenoorder vinden er gesprekken plaats over hoe we met een onherroepelijke uitspraak om zullen gaan. We wachten de uitspraak in hoger beroep af, alvorens passende maatregelen te nemen.

Mocht u vragen hebben over deze kwestie dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Zij zijn op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur te bereiken via ons algemene nummer. Het geluid van supporters en leden in het bijzonder is voor ons enorm belangrijk. Met elkaar in gesprek blijven, is iets waar wij al jaren voor staan. Wij wijzen onze leden dan ook op de Algemene Ledenvergadering (ALV) die gepland staat op 30 oktober 2023.

De inschrijving voor de ALV start binnenkort en wordt op onze kanalen en naar leden gecommuniceerd.

Aankondiging contributieverhoging lidmaatschappen inclusief magazine

“Wij komen op voor de belangen van alle Feyenoord-supporters en die van onze leden in het bijzonder.”

Met die doelstelling draagt de vereniging al sinds 1931 zorg voor alle supporter gerelateerde zaken rondom onze mooie club Feyenoord. Als vereniging met ruim 16.500 leden is het voor zowel leden als organisatie belangrijk om statuten op te nemen. Statuten zijn de basis van de vereniging. In deze statuten worden interne regels en afspraken afgesproken waar een ieder op terug kan vallen indien nodig. De laatste statutenwijziging vond plaats op 3 december 2016. Sinds die wijziging heeft de vereniging tot vandaag de dag geen wijzigingen doorgevoerd in haar statuten. In de tussentijd is er (wettelijk) het nodige veranderd. Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Deze wet is onder andere aanleiding geweest om onze statuten te updaten. 

Helaas merken ook wij dat het levensonderhoud, bedrijfsuitgaven en onder andere portokosten zijn gestegen de afgelopen jaren. De afgelopen jaren hebben we dan ook veel bezuinigd op alle vlakken om bijvoorbeeld de contributie verhoging niet te hoeven doorvoeren.

Op 27 februari 2023 vond de eerste buitengewone algemene ledenvergadering plaats. Op deze vergadering werden de voorgestelde wijzigingen gepresenteerd aan de aanwezige leden. Omdat in de statuten staat dat er bij de eerste buitengewone algemene ledenvergadering twee derde van onze leden aanwezig moet zijn, was het voorafgaand aan deze vergadering al duidelijk dat er een tweede vergadering plaats diende te vinden. Op 6 maart vond deze vergadering plaats. Hierbij diende de meerderheid van de aanwezige leden voor de wijzigingen, alsmede de contributieverhoging te stemmen om deze aan te kunnen nemen.

Om 19.58 uur werd de stemming aangekondigd door de voorzitter. Na het tellen van de anonieme stemformulieren werden alle wijzigingen aangenomen.

Resultaat stemmen:

 • Mijn stem met betrekking tot de statutenwijziging
  • 21x Ja ik stem voor
  • 0x Nee ik stem tegen
  • 0x Onthouding van stem
 • Mijn stem met betrekking tot de contributieverhoging
  • 0x Ik stem tegen                                                                   
  • 3x Ik stem voor een verhoging naar €33,-
  • 18x Ik stem voor een verhoging naar €35,-

De voorzitter sluit de vergadering om 20.06 uur.

Bovengenoemde uitslag en daarmee de wijzigingen in statuten werden eerder gedeeld in de Hand in Hand editie van de maand april 2023. 

Buitengewone algemene ledenvergadering 6 maart 2023

De vergadering werd om 19.30 uur geopend door onze voorzitter Kees Lau. Naast de voorzitter sloten ook vijf bestuursleden waaronder penningmeester Koen Lauwen aan. Op de vergadering waren 19 leden aanwezig. Acht leden meldde zich van tevoren af, waarvan twee leden een machtingsformulier inleverde. Dit bracht het aantal mogelijke stemmen op 21.

Bij de opening van de vergadering werd direct ingegaan op de wijzigingen in de statuten. De volgende wijzingen werden gepresenteerd aan de aanwezige leden:

– Statutenwijziging (grootste wijzigingen)

1. De statuten worden aangevuld zodat de vereniging voldoet aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen;
2. Toevoeging van een maximum aantal bestuursleden (12);
3. 
Het aantal leden dat een nieuw bestuurslid kan aandragen is verhoogd van 10 naar 25 leden.
4. 
Bestuurders van de vereniging moeten bij hun benoeming een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) – niet ouder dan één (1) jaar – kunnen overleggen.

– Contributie; aanwezige leden kregen de mogelijkheid om te stemmen op onderstaande mogelijke wijzigingen
 
1. De contributie niet verhogen
2. De contributie voor het hoofdlidmaatschap verhogen naar €33,- per jaar
3. De contributie voor het hoofdlidmaatschap verhogen naar €35,- per jaar

Statement: Stop Criminalisering Voetbalsupporters

English statement at the bottom of the page

Deze week speelt Feyenoord de eerste wedstrijd tegen AS Roma. Extreem vergaande maatregelen zijn genomen om Feyenoord én Roma supporters te weren bij deze wedstrijden. De lokale autoriteiten van Rome hebben door middel van een speciaal decreet afgedwongen dat alle Nederlanders niet welkom zijn rond de wedstrijd AS Roma – Feyenoord. Voornamelijk vanwege één reden: Op dezelfde dag is er een inspectie van de stad door een comité voor de World Expo. Iets wat helemaal niets met voetbal te maken heeft. Op basis van wederkerigheid heeft de UEFA vervolgens ontboden dat er dan ook geen supporters van AS Roma in Rotterdam mogen verschijnen. Van wat wij begrijpen hebben de drie partijen; AS Roma, UEFA en Feyenoord veel moeite met de beslissing van de stad Rome. 
 
Veel verwijten zijn gemaakt door de stad Rome om tot deze achteloze beslissing te komen. Er worden extreme maatregelen genomen op basis van onjuistheden, halve waarheden en aannames. Nee, voetbal supporters zijn zeker niet roomser dan de paus, “ons” treft zeker soms wel blaam, maar het probleem dat hier ontstaat is niet het probleem van voetbalvandalisme, maar het probleem van fatsoen. Nooit op enig moment is er gesproken mét supporters door de UEFA of gemeentes. Niet van AS Roma. Niet van Feyenoord. Ondanks de ‘beruchte’ eerdere wedstrijden en alle verhalen die erover geschreven zijn slechts één feit in steen geschreven: Nooit op enig moment is er een confrontatie geweest tussen supportersgroepen van Feyenoord en AS Roma. Niet in Rome. Niet in Rotterdam en zelfs niet in Tirana toen er 30.000 van beide teams in een stad verbleven voor de ultieme voetbalconfrontatie. In deze wetenschap hebben ondertussen vele duizenden supporters van beide teams hun reizen al geboekt, bij elkaar praten we over een kostenpost van vele miljoenen. 
 
De rond deze wedstrijden ingeslagen koers van definitief alles altijd maar verbieden is de weg van de kortste route naar het faillissement van voetbal. Met niemand de dialoog zoeken, geen interesse tonen in de oorzaken maar louter komen met extreme maatregelen. Beide clubs durven geen standpunt in te nemen uit angst voor represailles door de lange arm der wet, de UEFA en/of de media. Een gestoorde situatie. De conclusie is als volgt: Er was en is geen enkele goede eerlijke reden om supporters van een van beide teams in deze vorm te benadelen of te weren bij beide wedstrijden. Dit is geen ‘hoog risico’-wedstrijd. Er is geen haat tussen beide groepen, er is louter liefde voor onze eigen teams. 
 
Dit is dan ook ons statement. Want wij, supporters van Feyenoord, hadden graag een vol uitvak gezien. Want supporters horen bij het voetbal, en je hebt twee ploegen nodig om een wedstrijd te spelen. Een wedstrijd zonder uitpubliek is waardeloos en niet van deze tijd. De abnormale manier van weren van supporters begint steeds ‘normaler’ te worden, het treft niet alleen Feyenoord of AS Roma. Het treft niet de enkele voetbalvandaal. Het treft elke voetballiefhebber van elke club in Europa. Deze regressieve vorm van regelgeving keuren wij af.
 
Voetbal verziek het niet: Stop Criminalisering Voetbalsupporters

De Feijenoorder neemt afstand van wangedrag ‘gooien naar het veld’

De Feijenoorder tegen het plaatsen van netten

FSV De Feijenoorder wil nadrukkelijk afstand nemen van het belachelijke gedrag van enkele mensen die vandaag in het stadion aanwezig waren.

Rivaliteit hoort erbij, zeker in een wedstrijd als deze, maar het gooien van voorwerpen richting het veld en het lichamelijk verwonden van staff en/of spelers keuren wij ten zeerste af. Zoals John al zei; gebruik je verstand!